XENLULOZƠ TRINITRAT LÀ CHẤT DỄ CHÁY VÀ NỔ MẠNH ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ XENLULOZO VÀ AXIT NITRIC

     

Câu 523589: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ nổ và cháy mạnh được pha chế từ xenlulozơ cùng axit nitric. Mang đến 5 lít dung dịch axit nitric 68% (có trọng lượng riêng 1,4 g/ml) bội phản ứng cùng với xenlulozơ dư chiếm được m kilogam xenlulozơ trinitrat, biết công suất phản ứng đạt 90%. Quý hiếm gần nhất của m là

A.

Bạn đang xem: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

9,5.

B. 7,5.

C.

Xem thêm: Bài Thơ Tự Sự Của Nguyễn Quang Hưng, Trang Thơ Nguyễn Quang Hưng (73 Bài Thơ)

8,5.

D. 6,5.

Xem thêm: Trình Bày Chức Năng Của Các Hoocmon Tuyến Tụy Trong Hệ Thống Nội Tiết


mdd HNO3 = V.D ⟹ mHNO3 ⟹ nHNO3 ⟹ nxenlulozo trinitrat t.tế

n + 3nHNO3 ⟶ n + 3nH­2O

Vì H = 90% ⟹ nxenlulozo trinitrat (LT) ⟹ m­.


Giải chi tiết:

mdd HNO3 = 5000.1,4 = 7000 g = 7 kilogam ⟹ mHNO3 = 7.68:100 = 4,76 kg

⟹ nHNO3 = 17/225

n + 3nHNO3 ⟶ n + 3nH­2O

LT: 17/225 ⟶ 17/675

Vì H = 90% ⟹ nxenlulozo trinitrat = (17/675).0,9 = 17/750

⟹ m­ = 6,732 kg.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát