TÍNH GIÁ TRỊ CỦA X^5+Y^5 BIẾT X+Y=A VÀ XY=B

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

(x+y)2=x2+y2+2xy

=>x2+y2=(x+y)2-2xy=52-2.5

=25-10

=15

(x+y)3=x3+y3+3x2y+3xy2

(x+y)3=x3+y3+3xy(x+y)

=>x3+y3=(x+y)3-3xy(x+y)

=53-3.5.5

=125-75=50

=>(x2+y2)(x3+y3)=x5+x2y3+x3y2+y5

(x2+y2)(x3+y3)=x5+y5+xy(x+y)

=>x5+y5=(x2+y2)(x3+y3)-xy(x+y)

=15.50-5.5=725


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
*

x5+ y5. Tính cực hiếm biểu thức

Biết x + y = 2 và xy= -3(và x2+ y2= 10, x3+ y3= 26, x4+ y4= 82 tôi vừa tính sinh hoạt câu a, b, c)

Giúp mình nha!!!!


(x^5+y^5=left(x^2+y^2 ight)left(x^3+y^3 ight)-x^2y^3-x^3y^2)

(=left(x^2+y^2 ight)left(x^3+y^3 ight)-left(xy ight)^2left(x+y ight))

(=10.26-left(-3 ight)^2.2=...)


(x+y)5=32

⇔ x5+5x4y+10x3y2+10x2y3+5xy4+y5= 32

⇔ x5+y5=32-5xy(x3+y3)-10x2y2(x+y)

= 32-5.(-3).26-10.(-3)2.2

= 242


Tính quý giá biểu thức:a) A = a(b + 3) - b(3 + b) tại a = 2003 và b = 1997;b) B =b2-8b- c(8 - b) tại b = 108 cùng c = -8;c) C = xy(x + y) - 2x - 2y trên xy = 8 và x + y = 7;d) D =x5(x + 2y)-x3y(x + 2y) +x2y2(x + 2y) tại x = 10 với y =...

Bạn đang xem: Tính giá trị của x^5+y^5 biết x+y=a và xy=b


Tính quý giá biểu thức:

a) A = a(b + 3) - b(3 + b) tại a = 2003 với b = 1997;

b) B =b2-8b- c(8 - b) trên b = 108 và c = -8;

c) C = xy(x + y) - 2x - 2y trên xy = 8 và x + y = 7;

d) D =x5(x + 2y)-x3y(x + 2y) +x2y2(x + 2y) trên x = 10 và y = -5.


a) giải pháp 1; chũm a = 2003; b = 1997 vào biểu thức rồi thực hiện đo lường và thống kê thu được A = 12000.

Chú ý: vào biểu thức trên bài toán thay trực tiếp khiến việc đo lường khó khăn.

Cách 2: so với A = (b + 3)(a - b), nỗ lực a = 2003 với b = 1997 vào biểu thức A = 12000.

b) so sánh B = (b - 8)(b + c), thay = 108 cùng c = -8 vào biểu thức B = 10000.

c) cùng với xy = 8; x + y = 7, ta không tìm kiếm được quý giá nguyên x, y. đối chiếu c = (x + y)(xy - 2), cầm cố xy = 8; x + y = 7 vào biểu thức c = 42.

d) so với D = (x + 2y)(x5-x3y+x2y2)

Nhận xét: cùng với x -10; y = -5 Þ x+ 2y = 0 => D = 0.

Xem thêm: Bài Viết Tiếng Anh Về Thói Quen Hằng Ngày (6 Mẫu), Viết Về Thói Quen Hằng Ngày Của Em Bằng Tiếng Anh


Đúng(0)
4A. Tính cực hiếm biểu thức:a) A = a(b + 3) - b(3 + b) tại a = 2003 và b = 1997;b) B = b2 - 8b- c(8 - b) trên b = 108 và c = -8;c) C = xy(x + y) - 2x - 2y trên xy = 8 với x + y = 7;d) D = x5(x + 2y)-x3y(x + 2y) + x2y2(x + 2y) tại x = 10 với y = -5.4B. Tính giá trị biểu thức:a) M = t(10 - 4t) - t2(2t - 5) – 2t + 5 trên t = 5 ;2b) N = x2(y - 1) - 5x(1 - y) trên x = -20 với y = 1001;c) p. = y2(x2 + y - 1) - mx2 - my+ m tại x = 9 và y = -80;d) Q = x(x - y)2 -y(x - y)2 + xy2 - x2y tại x...
Đọc tiếp

4A. Tính cực hiếm biểu thức:

a) A = a(b + 3) - b(3 + b) trên a = 2003 cùng b = 1997;

b) B = b2 - 8b- c(8 - b) trên b = 108 và c = -8;

c) C = xy(x + y) - 2x - 2y tại xy = 8 với x + y = 7;

d) D = x5(x + 2y)-x3y(x + 2y) + x2y2(x + 2y) trên x = 10 cùng y = -5.

4B. Tính quý giá biểu thức:

*
a) M = t(10 - 4t) - t2(2t - 5) – 2t + 5 trên t = 5 ;

2

b) N = x2(y - 1) - 5x(1 - y) tại x = -20 với y = 1001;

c) p = y2(x2 + y - 1) - mx2 - my+ m tại x = 9 với y = -80;

d) Q = x(x - y)2 -y(x - y)2 + xy2 - x2y tại x - y = 7 cùng xy = 9.


#Toán lớp 8
3
Nguyễn Lê Phước Thịnh

4A:

a:(A=aleft(b+3 ight)-bleft(b+3 ight))

(=left(b+3 ight)left(a-b ight))

(=2000cdot6=12000)

b:(B=b^2-8b-cleft(8-b ight))

(=bleft(b-8 ight)+cleft(b-8 ight))

(=left(b-8 ight)left(b+c ight))

(=100cdot100=10000)


Đúng(0)
Ha Hoang

a)(A=aleft(b+3 ight)-bleft(3+b ight))

(=aleft(b+3 ight)-bleft(b+3 ight))

(=left(a+b ight)left(b+3 ight))

Thay a=2003 và b=1997 ta có:

(A=left(2003+1997 ight)left(1997+3 ight))

(=4000.2000)

(=8000000)


Đúng(0)

Cho cha số x, y và z vừa lòng x + y + z = 0. Chứng tỏ rằng2(x5 + y5 + z5) = 5xyz(x2 + y2 + z2).


#Toán lớp 8
1
Akai HarumaGiáo viên

Lời giải:

$x^5+y^5+z^5=(x^2+y^2+z^2)(x^3+y^3+z^3)-$

Mà:

$x^3+y^3+z^3=(x+y)^3-3xy(x+y)+z^3$

$=(-z)^3-3xy(-z)+z^3=3xyz$

Và:

(x^2(y^3+z^3)+y^2(x^3+z^3)+z^2(x^3+y^3))

(=x^2y^2(x+y)+y^2z^2(y+z)+z^2x^2(z+x)=-x^2y^2z-y^2z^2x-x^2y^2z)

(=-xyz(xy+yz+xz)=-xyz=fracxyz(x^2+y^2+z^2)2)

Do đó:(x^5+y^5+z^5=3xyz(x^2+y^2+z^2)-fracxyz(x^2+y^2+z^2)2=frac5xyz(x^2+y^2+z^2)2)

(Rightarrow 2(x^5+y^5+z^5)=5xyz(x^2+y^2+z^2))

Ta có đpcm.


Đúng(1)
6). – x2y(xy2– 50% xy + 3/4 x2y2)7). (3xy – x2+ y). 2/3 x2y8). (4x3– 5xy + 2x)( – một nửa xy)9). 2x2(x2+ 3x + một nửa )10). – 3/2 x4y2 (6x4− 10/9 x2y3 – y5 )11). 2 3 x3(x + x2– 3/4 x5)12). 2xy2(xy + 3x2y – 2/3 xy3)13). 3x(2x3– 1/3x2 – 4x)14). 3/5 x3y5(7x4+ 5x2y − 10/21 x4...

Xem thêm: Gợi Ý Đọc Hiểu Phân Tích Khổ 2 3 Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ Của Nhà Thơ Thanh Hải


Đọc tiếp

6). – x2y(xy2– 1/2 xy + 3 phần tư x2y2)

7). (3xy – x2+ y). 2/3 x2y

8). (4x3– 5xy + 2x)( – 1/2 xy)

9). 2x2(x2+ 3x + 50% )

10). – 3/2 x4y2 (6x4− 10/9 x2y3 – y5 )

11). 2 3 x3(x + x2– 3/4 x5)

12). 2xy2(xy + 3x2y – 2/3 xy3)

13). 3x(2x3– 1/3x2 – 4x)

14). 3/5 x3y5(7x4+ 5x2y − 10/21 x4 y3–y4)


#Toán lớp 8
2
Nguyễn Lê Phước Thịnh

6:(-x^2yleft(xy^2-dfrac12xy+dfrac34x^2y^2 ight))

(=-x^3y^3+dfrac12x^3y^2-dfrac34x^4y^3)

7:(dfrac23x^2ycdotleft(3xy-x^2+y ight))

(=2x^3y^2-dfrac23x^4y+dfrac23x^2y^2)

8:(-dfrac12xyleft(4x^3-5xy+2x ight))

(=-2x^4y+dfrac52x^2y^2-x^2y)


Đúng(0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

9:(2x^2left(x^2+3x+dfrac12 ight)=2x^4+6x^3+x^2)

10:(-dfrac32x^4y^2left(6x^4-dfrac109x^2y^3-y^5 ight))

(=-9x^8y^2+dfrac53x^6y^5+dfrac32x^4y^7)

11:(dfrac23x^3left(x+x^2-dfrac34x^5 ight)=dfrac23x^3+dfrac23x^5-dfrac12x^8)

12:(2xy^2left(xy+3x^2y-dfrac23xy^3 ight)=2x^2y^3+6x^3y^3-dfrac43x^2y^5)

13:(3xleft(2x^3-dfrac13x^2-4x ight)=6x^4-x^3-12x^2)


Đúng(0)

Chứng minh rằng với mọi x, y ta luôn luôn có:

(x4-x3y+x2y2-xy3+y4)(x+y)=x5+y5.


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm

Thực hiện nay phép nhân đa thức với nhiều thức ngơi nghỉ vế trái

=> VT = VP (đpcm)


Đúng(0)

Tính x^2 + y^2 biết x+y = 5 với xy = -6


#Toán lớp 8
4
Incursion_03

bài này cũng dễ:

Ta gồm x+y=5

=>(left(x+y ight)^2=5^2)

=>(x^2+2xy+y^2=25)

=>(x^2+2.left(-6 ight)+y^2=25)

=>(x^2-12+y^2=25)

=>(x^2+y^2=37)


Đúng(0)
Ngô Thái Sơn

Có x = 5-y. => xy = (5-y)y = 5y - y^2 = -6. => y =2 hoặcy=-3. Th1: giả dụ y = 2 thì x = 3 => x^2+y^2 = 4+9=13. Tựa như với trường phù hợp còn lại


Đúng(0)
+yb)+B+=+x6y++xy6 biết+x+++y+=+S;+xy+=+P+(+tính+B+theo+S+và+P)" class="dulichnangdanang.com-text-link">

Tính giá trị biểu thức

a)A= x5- y5biết x + y =7; x2+ y2= 25 cùng x > y

b) B = x6y +xy6biết x + y = S; xy = p. ( tính B theo S cùng P)


#Toán lớp 8
1
zZz Cool Kid_new zZz

Xài trò này kiên cố Oke :))

a)

Mình suy nghĩ là(x^5+y^5)nhó, nếu như đề không giống thì comment xuống mình nghĩ phương pháp khác :p

(49=left(x+y ight)^2=x^2+y^2+2xy=25+2xyRightarrow xy=12)

(x^5+y^5=left(x^2+y^2 ight)left(x^3+y^3 ight)-x^2y^2left(x+y ight))

(=left(x^2+y^2 ight)left(x+y ight)left(x^2+y^2-xy ight)-x^2y^2left(x+y ight))

(=25cdot7cdotleft(25-12 ight)-12^2cdot7)

(=1267)

b)

(xy^6+x^6y=xyleft(x^5+y^5 ight)=Pleft(x^5+y^5 ight))

Ta tính(x^5+y^5)theo S và P

Dễ có:

(x^5+y^5=left(x^2+y^2 ight)left(x^3+y^3 ight)-x^2y^2left(x+y ight))

(=leftleft-S^2P)

(=left(S^2-2P ight)left(S^3-3SP ight)-S^2P)

(=S^5-5S^3P+2SP^2-S^2P)

Chắc ko nhầm lẫn gì làm việc việc thống kê giám sát =)))


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

dulichnangdanang.com


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng