Subjects 1

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

trả lời dùm mình nha:

1. What is your favourite subject?

2. How vày you get to lớn school?

3. Who cook in your family?

4. How many people are there in your classroom?

chúc các bạn học tốt nha!

1 . My favorite subject is English .

Bạn đang xem: Subjects 1

2 . I go khổng lồ school by bus .

3 . My mother was the cook in my family . 

4 . There are 37 students in my classroom . 

Good luck 

*

 

trả lời dùm bản thân nha:

1. What is your favourite subject?

=> I lượt thích English best.

2. How vị you get lớn school?

=> I go lớn school by bike.

3. Who cook in your family?

=> My mother is cook in my family.

4. How many people are there in your classroom?

=> There are 45 people in my classroom.1. My favourite subject is Math because I can learn study about shapes & numbers.

2.I get khổng lồ school my bike

3.My mother always cook in my family sometimes my grandmother cook in my family.

4.There are thirty-two people in my classroom

Good Luck


1. My favorite subject is English.

2. I go lớn school by motorbike.

3. My mother is the cooker of my family.

4. There are 35 people in my class.

CHÚC BẠN HỌC TỐT!


1. What is your favourite subject?

 => My favourite subject is English và Maths.

2. How vì you get to lớn school?

 => I go to my secondary school by mortorbike.

3. Who cook in your family?

=> My mother & my father always cook in my family.

Xem thêm: Tìm Hiểu Vòng Đời Của Chuồn Chuồn Chuồn Và Nhận Định Sai Lầm Về Chuồn Chuồn

4. How many people are there in your classroom?

=> There are 50 people in my classroom (calculate all teacher)

Chúk pn hok tốt !!!!

*


1. My favourite subjects is Art, Vietnamese, Literature

2. I go khổng lồ school by bike

3. It"s my mother

4. There are four people in my family

goodluck 

*


1. My favourite subject is english

2. I get khổng lồ school by bike

3. My mother cook in my family

4. There are thirty-two people in my classroom

các thầy cô tick dùm em nha

*

 


My favourite subject is English

I get to school by car

My mother cook in family

There are thirty-six

Chúc mọi fan zui zẻ nhé...

*
*
*
*


trả lời các câu hỏi:

how bởi vì you lượt thích your hometown?

what did you do last weekend?

who cook in your family?

do you lượt thích wear a school uniform? why?

what is your favourite subject?

do you lượt thích maths or english? why

what does your father/mother bởi ?

what do you want to do when you leave school ?

how many people are there in your family ?

 Mh rất cần


giúp mình nha!

1. Who is your close friend ?

2. Who is your english teacher, how old is she/he?

3. What time do you get up?

4. What vì you have for lunch?

5. What do you want lớn become when you leave school?

6. How many people in your family ?

7. Can you play any sport?

Chúc chúng ta làm bài bác thật tốt


1. What is your favourite subject at school?2. How vị you get lớn school every day?3. Where is your school? What is the name of your school?4. How many students does your school have?5. Where vày you live?6. How many rooms are there in your house?7. What is your favourite room? Why?8. What are there in your living room?9. Who is your best friend?10. Desribe yourself?11. Desribe your best friend?12. What character vì you lượt thích best about your best friend?13. Where is your nei...

1. What is your favourite subject at school?

2. How vày you get to school every day?

3. Where is your school? What is the name of your school?

4. How many students does your school have?

5. Where vì you live?

6. How many rooms are there in your house?

7. What is your favourite room? Why?

8. What are there in your living room?

9. Who is your best friend?

10. Desribe yourself?

11. Desribe your best friend?

12. What character bởi vì you lượt thích best about your best friend?

13. Where is your neighborhood? Where is your house?

14. Where are there in your neighborhood?

15. Is there a temple in your neighborhood?

16. What are there near your house?

17. What vì you need when you travel?

18. What is highest mountain in the world?

19. Where can you go on your summer holiday?

20. What things bởi we often see at Tet?

21. What vị people often bởi at Tet?

22. What shouldn't we vày at Tet?

23. What bởi vì you like best about Tet?

TRẢ LỜI TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI CỦA MÌNH VỚI.

THANKS


Xem chi tiết
Lớp 6 tiếng anh rèn luyện tổng hợp
4
0
1.TRẢ LỜI CÂU HỎI1.WHERE IS YOUR trang chủ TOWN?2. HOW OFTEN bởi vì YOU GET THERE?3. HOW vì YOU GET THERE?4. WHAT IS YOUR HOMETOWN LIKE?5. WHEN DOES TET HOLIDAY HAPPENED?6. WHAT bởi PEOPLE vì chưng BEFORE TET?7. WHAT do YOU like MUST ABOUT TET?8.WHAT vày PEOPLE OFTEN bởi vì ON THE FIRST DAY?9. WHERE IS YOUR SCHOOL?10. WHAT IS YOUR SCHOOL LIKE?11. WHAT ARE THERE IN YOUR SCHOOL?12. WHAT bởi vì YOU lượt thích MUST ABOUT YOUR SCHOOL?13. HOW MANY SEASONS ARE THERE IN OUR COUNTRY?14. WHAT ARE THEY?15....
Đọc tiếp

1.TRẢ LỜI CÂU HỎI

1.WHERE IS YOUR home TOWN?

2. HOW OFTEN vị YOU GET THERE?

3. HOW vì chưng YOU GET THERE?

4. WHAT IS YOUR HOMETOWN LIKE?

5. WHEN DOES TET HOLIDAY HAPPENED?

6. WHAT do PEOPLE do BEFORE TET?

7. WHAT do YOU like MUST ABOUT TET?

8.WHAT do PEOPLE OFTEN vì chưng ON THE FIRST DAY?

9. WHERE IS YOUR SCHOOL?

10. WHAT IS YOUR SCHOOL LIKE?

11. WHAT ARE THERE IN YOUR SCHOOL?

12. WHAT do YOU lượt thích MUST ABOUT YOUR SCHOOL?

13. HOW MANY SEASONS ARE THERE IN OUR COUNTRY?

14. WHAT ARE THEY?

15. WHAT IS YOUR FAVOURITE SEASON? WHY?

16. WHAT vày YOU OFTEN bởi WHEN IT IS HOT?


Xem cụ thể
Lớp 6 tiếng anh rèn luyện tổng hợp
3
0
Part 1 how old are you?where vì you live?how do you spell your name?what is this?(desk)what is that?(clock)what are these?(pens)how many people are there in your family?whos this?(teacher)whos that?(mother)which grade are you in?how many floors are there in your school?where is your classroom?what bởi you vày every morning?Over past 1Past 2 Tobe am is are I+am...You/we/they+are...He/she/it+is...for example : .......................................
Đọc tiếp

Part 1 how old are you?where vì chưng you live?how vì you spell your name?what is this?(desk)what is that?(clock)what are these?(pens)how many people are there in your family?who's this?(teacher)who's that?(mother)which grade are you in?how many floors are there in your school?where is your classroom?what bởi you vì every morning?Over past 1Past 2 Tobe am is are I+am...You/we/they+are...He/she/it+is...for example : .......................................


Xem chi tiết
Lớp 6 giờ đồng hồ anh rèn luyện tổng hòa hợp
1
0
Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau:1. What are you doing tonight?............................................................................................................2. How many rooms are there in your house?................................................................................................................3. What colour is the book?..................................................................................................................4. How many peop...
Đọc tiếp

Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau:

1. What are you doing tonight?

............................................................................................................

2. How many rooms are there in your house?

................................................................................................................

3. What colour is the book?

..................................................................................................................

4. How many people are there in your family?

....................................................................................................................

5. How vì you go khổng lồ school every morning?

.....................................................................................................................


Xem cụ thể
Lớp 6 giờ đồng hồ anh luyện tập tổng hợp
4
0

Answwer these questions about you:

1. Where is your classroom?

2. How many floors does your school have?

3. How vì you go khổng lồ school?

4. Which school bởi vì you go to?

5. What vày you after school?

6. What vì chưng you vày in the evening?

7. What is there near your house?

8. Who vì chưng you live with?


Xem cụ thể
Lớp 6 giờ anh rèn luyện tổng hòa hợp
2
0

Điền tự :

1. Lan usually ............. Lớn school by bicycle.

2. Who ................ You looking for now?

3. Where .................. She yesterday?

4. How many ....................... Are there in your family?- There are five people.

Xem thêm: Hỏi Đáp Môn Tin Học, Giải Bài Tập Online Tin Học Cho Tất Cả Các

5. How ..................... Is it from your house lớn your school?


Xem chi tiết
Lớp 6 tiếng anh rèn luyện tổng đúng theo
8
0
1. How are you? 2. Whats your favourite school subject? 3. Whos your best friend? 4. Vì chưng you like your hometown? 5. What is your favourite food? 6. Whats your fathers job? 7. What is your daily routine? 8. What bởi you usually lượt thích to vày on Sundays? 9. What do you bởi in your không tính phí time? 10. What is your favourite hobby? 11. What is your favourite type of holiday? 12. How vày you lượt thích to travel? 13. Where did you go your last summer holiday? 14. What place bởi vì you want to visit? 15. In what...
Đọc tiếp

1. How are you? 2. What's your favourite school subject? 3. Who's your best friend? 4. Vì chưng you lượt thích your hometown? 5. What is your favourite food? 6. What's your father's job? 7. What is your daily routine? 8. What bởi you usually like to bởi on Sundays? 9. What do you do in your không tính tiền time? 10. What is your favourite hobby? 11. What is your favourite type of holiday? 12. How vì chưng you lượt thích to travel? 13. Where did you go your last summer holiday? 14. What place vì chưng you want lớn visit? 15. In what foreign country would you lượt thích to study? 16. What's the weather lượt thích in your hometown? 17. What type of weather vì you like? 18. When was the last time you felt scared? 19. What was the last film you have seen? 20. How was the last thử nghiệm you've taken?


Xem cụ thể
Lớp 6 giờ đồng hồ anh luyện tập tổng phù hợp
3
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)