VIẾT VỀ MỘT BỮA TIỆC BẰNG TIẾNG ANH

     

Mỗi dịp sinh nhật thì mọi fan thường tổ chức triển khai theo các cách riêng mình, có một vài thì tụ tập bằng hữu ăn uống solo giản, một trong những thì rất có thể tổ chức như 1 buổi tiệc để mời bạn bè người thân, còn một vài khác rất có thể tổ chức nhỏ tuổi hoặc không tổ chức triển khai trong ngày sinh của mình. Vậy ngày sinh nhật của ạn ra mắt thế như thế nào hãy cùng viết 1 đoạn văn viết về sinh nhật của bản thân bằng giờ anhý nghĩa nhé.

Bạn đang xem: Viết về một bữa tiệc bằng tiếng anh

*

Cách nội dung bài viết tiếng Anh nhắc về sinh nhật.

1. Chuẩn bị dàn ý

Mục đích bao gồm của dàn ý là để phác thảo gần như ý tưởng của người sử dụng về chủ đề sinh nhật trên giấy mà không nghiền buộc các bạn phải theo một riêng biệt tự cố định nào. Đây là giai đoạn quan trọng giúp nội dung bài viết của bạn mạch lạc với hay nhất.

2. Viết câu chủ đề của bài

Câu chủ thể này truyền đạt với người đọc rằng bài viết này đúng đắn sẽ viết về vụ việc gì và bạn sẽ nhấn rất mạnh tay vào điểm nào?

3. Viết phần khởi đầu (introduction paragraph)

Bài viết giờ anh của công ty chỉ hoàn thành khi có khá đầy đủ cả phần bắt đầu (introduction paragraph) và phần tóm lại (conclusion paragraph). Phần reviews nhằm gợi cảm sự để ý của tín đồ đọc và đến họ thấy được trọng tâm của nội dung bài viết đó là nói tới sinh nhật.

4. Viết phần thân của bài viết (body paragraphs)

Khi sẽ lập được dàn ý của nội dung bài viết thì bạn phải triển khai những ý bao gồm ra, miêu tả khung cảnh và chuyển động trong buổi tiệc. Có thể cho ví dụ chứng minh để nội dung bài viết sinh đụng hơn.

5. Kết luận (conclusion paragraph)

Trong phần này, bạn cũng có thể tổng thích hợp số điểm bao gồm của nội dung bài viết tiếng Anh hoặc cung cấp một cái nhìn tổng quan tiền về chủ đề của bài xích viết. Hãy thể hiện cảm giác của bản thân về buổi tiệc đó.

Chú ý: Trước khi chúng ta hoàn tất nội dung bài viết của mình, chúng ta phải suy xét về trang bị tự của những đoạn văn đã hợp lý và phải chăng chưa? Bạn cũng muốn sửa tốt thêm gì vào bài xích làm của bản thân không? cùng bước sau cuối này để các bạn xem lại các lỗi bao gồm tả cùng lỗi ngữ pháp.

Xem thêm: Dựa Vào Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ, Em Hãy Viết Đoạn Văn Ngắn Hay Nhất

Bài viết mẫu mã tiếng Anh về buổi tiệc sinh nhật.

Bài viết 1:

*

Dear John,

I"m very happy when I received your letter. I"m writing this letter to tell you about the các buổi tiệc nhỏ I went last week. That was my best friend birthday party.

Huong is my close friend. She turned 25 recently & her parents held a birthday buổi tiệc nhỏ for her. I was one of those invited. The party began at about three in the afternoon. There were about twenty guests gathered in her house. We were all dressed in our best clothes. Everyone, especially Huong was very happy. We gave our presents to her và she happily opened them. It must really be exciting to receive all those presents. After that her mother served us soft drinks and delicious titbits. We then played some games like "Musical Chairs" and "Treasure Hunt". The winners were given prizes. At about four-thirty her father brought out the birthday cake. It was beautifully decorated with pink & white ice cream. 25 colorful candles sat in the middle of the cake. We all sang "Happy Birthday" khổng lồ Huong after which she blew out the candles & cut the cake. Everyone clapped out hands eagerly. We helped ourselves to slices of the delicious cake. Then we continued our games.

Finally at about six in the evening the tiệc ngọt came khổng lồ an end. We were all tired but happy. I helped Huong và her parent clean up the mess we made. After that I walked home with a very good feeling .That"s all for now. Hope lớn see you soon.

See you,

Bài viết 2:

*

Today, I am 16 years old, so I hold a birthday tiệc ngọt at my house. The buổi tiệc ngọt began at 7h p.m & finished at 9h30 p.m on October 15th. I invited a lot of close friends ad intimate friends take part in the party. There is a two layer birthday cake with fifteen candles on the table. After people lịch sự “Happy Birthday” song, I blew out the candles và cut the cake. Everybody ate cake, went to KTV & played mini games together. Finally, my friends returned their home, although they all tired, they felt so happy. Regarding me, I cleaned & washed up the party, then I went to lớn sleep.

Xem thêm: So Sánh Nguyên Phân Và Giảm Phân Sinh 10, So Sánh Nguyên Phân Giảm Phân

Bài viết 3:

*

Birthday is an occasion of reunion and happiness. This is an occordant opportunity khổng lồ represent love affair to the one we love. My younger sister"s birthday came off on last Sunday, the day on which she turned fifteen. She invited a large number of guests including relatives & friends. My whole family were all busy making preparations for the feast. The party took place outside for all the guests to lớn enjoy fresh air in the evening. The surrounding is covered with plenty of colorful balloons and flashing lights. From 6 p.m the guests began lớn arrive one by one because the các buổi tiệc nhỏ was lớn start at 7 p.m. Our family warmly welcomed them at the gate of the house. At exact seven, all people present gathered around the table to sing the chorus"Happy birthday khổng lồ you" & clap hands. After that my younger sister began khổng lồ blow out all the candles on the cake. It was a great chocolate birthday cake tastefully decorated with colorful candies và cream. All the guests were served with various candies, biscuits, fruits, cakes, beverages,... The buổi tiệc nhỏ was full of rejoicement & pleasure with laughters all the time. She received so many meaningful birthday presents that she bursted into tears. After finishing the party, the guests said goodbye to us và returned home. Our family began to clean up and soon got lớn sleep. It was a hardship day but full of cheerfulness và meaning.