VIẾT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL IN RA CÁC SỐ NGUYÊN TỐ

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

uses crt;

var n,i,kt,j:integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

writeln("cac so nguyen khổng lồ nho hon hoac bang ",n," la: ");

for i:=2 to lớn n do

begin

kt:=0;

for j:=2 to i-1 do

if i mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then write(i:4);

end;

readln;

end.Bạn vẫn xem: In ra các số nguyên tố từ là một đến n pascal


*

Viết lịch trình in ra màn hình N số chẵn liên tục ( tính trường đoản cú 10), cùng với N là số tự nhiên và thoải mái nhập từ bàn phím (N>=10) Sử dụng lênh lặp while do In N ra số chắn đó thành nhiều hàng mỗi sản phẩm 10 số sản phẩm cuối cùng rất có thể là 10 số hoắc ít hơn
*

Viết công tác C++ in ra screen các số chia hết mang đến 3 trong phạm vi từ 1 đến n (n là số nguyên dương được nhập trường đoản cú bàn phím)

1 Viết lịch trình tính n!=1.2.3.4....n vs n là số nguyên được nhập vào từ bỏ bàn phím.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal in ra các số nguyên tố

2Viết lịch trình tính t=1+2+3+4+....+n vs n là số nguyên được nhập vào từ bỏ bàn phím.

Xem thêm: Thế Nào Là Văn Miêu Tả Là Gì? Khái Niệm Về Miêu Tả Và Mục Đích

Viết công tác in ra các số lẻ bé dại hơn hoặc thông qua số nguyên dương n ( với n được nhập).Yêu cầu nhập lại giả dụ n bài 1: Viết lịch trình pascal triển khai các yêu ước sau:a) Nhập từ bàn phím 1 số ít nguyên nb) In ra màn hình công dụng tổng những số nguyên từ 1 đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...do)Bài 2:Viết công tác pascal triển khai câc yêu mong sau:a) Nhập tự bàn phím một số nguyên dương nb) In ra màn hình tác dụng tổng các số lẻ từ là 1 đến n(sử dụng câu lệnh lặp while...dogiúp bản thân với mình đang buộc phải gấp vô cùng gấp luôn

Bài 1: Viết chương trình tính tổng các số chẵntừ 10 đến 50?

Bài 2: Viết lịch trình giải bài toán sau: Tính tổng A ( n là số thoải mái và tự nhiên được nhập tự bàn phím)

A= 1.3 + 2.4 + 3.5 +...+ n(n+2).

Xem thêm: Đừng Để Giấc Mơ Con Đè Nát Cuộc Đời Con Đè Nát Cuộc Đời Con, Giấc Mơ Con Đè Nát Cuộc Đời Con

Viết lịch trình nhập vào một số ít nguyên N in ra màn hình hiển thị các số trả chỉnh nhỏ tuổi hơn hoặc bởi N.

Helpppppp meeeeeeee!!!!

viết lịch trình tính tích của n số tự nhiên và thoải mái đầu tiên,với N số tự nhiên được nhập từ bỏ bàn phím(sử dụng câu lệnh While..Do

viết lịch trình tính tổng S= 1/3 + 1 tháng 5 + 1/7+....+1/(2n+1)In kết quả ra màn hình. Cùng với n là số nguyên dương được nhập vào từ bỏ bàn phím