Vật Lí 10 Bài 8

     

1. Vấn đáp câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu điểm sáng của chuyển động rơi tự do và viết phương pháp tính gia tốc rơi tự do ?

- Sự rơi từ bỏ do là sự rơi chỉ dưới tính năng của trọng lực.

Bạn đang xem: Vật lí 10 bài 8

- Đặc điểm:

+ Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

+ Là chuyển động nhanh dần đều.

+ tại một khu vực nhất định trên Trái Đất với ở ngay sát mặt đất, hầu như vật phần nhiều rơi thoải mái với cùng gia tốc g.

- cách làm tính vận tốc rơi tự do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của thiết bị rơi thoải mái (m).

+ t : thời gian vật rơi tự do (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát chuyển động rơi tự do : Đo thời gian rơi ứng với các khoảng cách s không giống nhau.

Vị trí đầu của đồ dùng rơi: (s_0 = 0 (mm)).

Xem thêm: Ngành Công Tác Xã Hội Học Gì Và Ra Trường Đại Học Công Tác Xã Hội

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ đồ gia dụng thị: Dựa vào hiệu quả trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ phù hợp trên những trục tung và trục hoành nhằm vẽ đồ dùng thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s phụ thuộc vào thời hạn là hàm bậc 2 ẩn t, vì vậy nếu vẽ đồ vật thị màn trình diễn s qua t thì nó tất cả dạng một đường cong Parabol.

Nhưng bài toán hỏi dạng trang bị thị của s theo ẩn ((t^2)), vày vậy họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) cùng với (X = t^2), tại chỗ này t là biến cần X cũng là biến.

Ta nhận thấy sự phụ thuộc của s theo ẩn X là 1 trong những hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) phải đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) tất cả dạng là một trong đường thẳng.

Xem thêm: Phụ Thuộc Hàm Đầy Đủ Là Gì, Phụ Thuộc Hàm Và Các Dạng Chuẩn

Như vậy hoạt động của đồ dùng rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

b) lúc đã xác định được chuyển động rơi tự do thoải mái là một hoạt động nhanh dần dần đều, ta hoàn toàn có thể xác định những giá trị của g theo công thức (g=dfrac2st^2) và vận tốc của thứ rơi trên cổng E theo bí quyết (v=dfrac2st) ứng với những lần đo. Hãy tính các giá trị trên cùng ghi vào bảng 8.1


c) Đồ thị (v = v(t)) gồm dạng một đường thẳng, có nghĩa là vận tốc rơi trường đoản cú do tăng dần theo thời gian. Vậy chuyển động rơi thoải mái là vận động thẳng nhanh dần đều

*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 7,131left( m/s^2 ight))