ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

     

Ứng dụng tích phân trong hình học bao gồm: Tính diện tích s hình phẳng, tính thể tích thứ thể.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Nếu hàm số f(x) với g(x) cùng thường xuyên trên thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi những đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b được tính theo bí quyết sau:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng của tích phân trong hình học là 1 ứng dụng quan liêu trọng. Nó không chỉ đặc biệt quan trọng trong giải bài xích tập toán. Nó còn giúp bọn họ giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống bọn họ nữa. Sự việc này sẽ được đề cập vào một nội dung bài viết khác.