Tuyên ngôn độc lập mỹ 1776

     

- Quyền con người và quyền công dân được chính thức ra mắt trước tổng thể nhân loại.

Bạn đang xem: Tuyên ngôn độc lập mỹ 1776

- qui định về tự do của dân chúng được đề cao.

* Hạn chế:

- Tuyên ngôn không đề cập cho việc xóa sổ chế độ bầy tớ cùng việc tách bóc lột ách thống trị công nhân với nhân dân lao động.

Xem thêm: Làm Thơ Lục Bát Về Mái Trường Xưa, Ký Ức Học Trò, Viết 4 Câu Thơ Lục Bát Nói Về Ngôi Trường

- thực tế chỉ bảo đảm quyền lợi cho tất cả những người da trắng.

Xem thêm: Người Ta Đi Cấy Lấy Công - Tôi Đây Đi Cấy Còn Trông Nhiều Bề

dulichnangdanang.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp dulichnangdanang.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng dulichnangdanang.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép dulichnangdanang.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.