TRONG CÁC CHẤT DƯỚI ĐÂY CHẤT NÀO LÀ ĐIPEPTIT

     

Đipeptit là peptit được kết cấu từ 2 α-amino axit (chỉ có 1 liên kết CO-NH trong phương pháp cấu tạo).

Bạn đang xem: Trong các chất dưới đây chất nào là đipeptit

Giải đưa ra tiết:

Hợp chất là đipeptit là H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH (được cấu tạo từ 2 α-amino axit là glyxin và alanin).


Cho 11,85 gam hỗn hợp kim loại X gồm Mg, Al tính năng với 200 ml dung dịch CuSO4 2M, sau bội phản ứng hoàn toàn thu được 29,65 gam hóa học rắn ko tan. Phần trăm cân nặng Al trong X là


Dẫn khí teo dư qua ống sứ đựng 23,2 gam bột Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn thể X vào nước vôi vào dư, nhận được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho các chất sau: propan, etilen, propin, benzen, toluen, stiren, phenol, vinyl axetat, anilin. Số chất tác dụng được cùng với nước brom ở điều kiện thường là


Hình vẽ tế bào tả quy trình điều chế khí metan trong chống thí nghiệm:

Một học tập sinh dựa vào thí nghiệm trên đang nêu ra những phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ dàng tan trong nước nên rất cần được thu bằng phương pháp đẩy nước.

(b) những chất rắn trong X hoàn toàn có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm And Trong Excel, Hàm And Trong Excel, Cách Dùng Và Ví Dụ Minh Họa

(c) Ống nghiệm đựng chất rắn lúc lắp rất cần phải cho miệng khá chúc xuống dưới.

(d) Khi xong xuôi thí nghiệm nên tắt đèn động trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

Xem thêm: Cách Xác Định Điểm Uốn - Cách Tìm Điểm Uốn Của Đồ Thị Hàm Số

(e) CaO là chất đảm bảo ống thủy tinh, né bị rét chảy.


Nung nóng hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinyl axetilen và a mol H2 bao gồm Ni xúc tác (chỉ xẩy ra phản ứng cùng H2) thu được 0,2 mol hỗn hợp Y (gồm những hiđrocacbon) gồm tỉ khối so với H2 là 14,5. Biết 0,2 mol Y phản ứng buổi tối đa với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Hỗn hợp X có glyxin, alanin cùng axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chỉ chiếm 41,45% về khối lượng). đến m gam X công dụng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 49,6 gam muối. Quý giá của m là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X có hai este đồng phân đề nghị dùng 31,36 lít khí O2 (đktc), nhận được 26,88 lít khí CO2 và 21,6 gam H2O. Nếu mang lại m gam X công dụng hết cùng với 500 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thì thu được 32,6 gam hóa học rắn khan, trong những số đó có a mol muối hạt Y với b mol muối Z (MY Z). Các thể tích khí hầu hết đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ thành phần a:b là


Hòa tan không còn 28,3 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al(NO3)3, MgO, Mg cùng Al vào dung dịch có 0,05 mol KNO3 cùng 0,85 mol H2SO4 (đun nóng). Sau khi hoàn thành phản ứng thu được dung dịch Y chỉ đựng 101,85 gam muối cùng 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí X có NO cùng H2 gồm tỉ khối đối với H2 bởi 7. Hỗn hợp Y công dụng tối nhiều với dung dịch chứa 1,85 mol KOH, đem kết tủa nung bên cạnh không khí tới trọng lượng không đổi thu được đôi mươi gam rắn. Phần trăm trọng lượng của Al bao gồm trong X là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam CH3CH2COOC2H5 trong dung dịch KOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa 16,8 gam muối. Giá trị của m là


Trong phân tử este (X) no, solo chức, mạch hở tất cả thành phần hiđro chiếm 9,09% khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của X là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam