Trộn 5 6 Gam Bột Sắt Với 2 4 Gam Bột Lưu Huỳnh

     

Câu 319983: Trộn 5,6 gam bột fe với 2,4 gam bột lưu hoàng rồi nung nóng (trong điều kiện không tồn tại không khí, phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn), thu được các thành phần hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X với còn lại một trong những phần không tung G. Để đốt cháy trọn vẹn X cùng G phải vừa đầy đủ V lít khí O2 (ở đktc). Quý hiếm của V là

A.

Bạn đang xem: Trộn 5 6 gam bột sắt với 2 4 gam bột lưu huỳnh

2,80.

B. 3,08.

C. 4,48.

D.

Xem thêm: Cách Bật, Tắt Kiểm Tra Chính Tả Trong Gmail, Tắt Kiểm Tra Chính Tả Trong Gmail

3,36.


PTHH xảy ra:

Fe + S → FeS

Ta tất cả hỗn vừa lòng rắn M thu được đựng FeS, Fe, S.

Cho M tính năng với HCl dư chiếm được khí X chứa H2S và H2. Phần không tan G là S.

Khi đốt cháy X với G:

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

2H2 + O2 → 2H2O

S + O2 → SO2

Theo những PTHH ta có:

nO2 = 1,5.nH2S+ 0,5.nH2+ nS. Từ đó tính được nO2 với VO2.

Xem thêm: Cách Group Hình Trong Word 2010 2013, Group Trong Word, Group Word 2007 2010 2013


Giải chi tiết:

Ta có: nFe = 0,1 mol với nS = 0,075 mol

PTHH xảy ra:

Fe + S → FeS

Đặt nFe pứ = x mol

Ta có hỗn thích hợp rắn M thu được đựng x mol FeS, (0,1-x) mol Fe, (0,075-x) mol S

Cho M tính năng với HCl dư thu được khí X đựng x mol H2S với (0,1-x) mol H2. Phần không tan G là S.

Khi đốt cháy X và G:

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

2H2 + O2 → 2H2O

S + O2 → SO2

Theo những PTHH ta có:

nO2 = 1,5.nH2S + 0,5.nH2 + nS = 1,5.x + 0,5(0,1-x) + (0,075-x) = 0,125 mol

Suy ra VO2 = 0,125.22,4 = 2,8 lít

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát