Tripeptit m và tetrapeptit q

     
Câu hỏi: Tripeptit M và tetrapeptit Q hầu như được tạo nên từ một ɑ- amino axit X mạch hở, phân tử có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Biết phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ bao gồm trong X là 18,667%. Thủy phân không trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp M, Q (tỉ lệ mol 1 : 1) trong môi trường thiên nhiên axit nhận được 0,945 gam M; 4,62 gam đipeptit với 4,125 gam X. Cực hiếm của m là:

A 8,88.

B 9,69.

C 10,5.

D 8,7.

Bạn đang xem: Tripeptit m và tetrapeptit q


- trả lời giải

Phương pháp giải:

Đặt phương pháp của aminoaxit X là NH2-R-COOH

Ta gồm phần trăm khối lượng của yếu tố nitơ có trong X là 18,667%.

→MX = 14.100%/18,667% = 75 g/mol → MR = 14 → X là NH2-CH2-COOH (Gly)

→ Tripeptit M là G-G-G và tetrapeptit Q là G-G-G-G

Dùng bảo toàn số mol gốc Gly để tìm số mol của M cùng Q.

Xem thêm: Iphone Không Kích Hoạt Được Facetime, Imessage Đơn Giản, Hướng Dẫn Fix Lỗi Không Kích Hoạt Được Facetime

Giải chi tiết:

Đặt bí quyết của aminoaxit X là NH2-R-COOH

Ta tất cả phần trăm cân nặng của thành phần nitơ tất cả trong X là 18,667%.

Xem thêm: Cu+H2So4 Đặc Nguội Không - Cu Có Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nguội Không

→MX = 14.100%/18,667% = 75 g/mol → MR = 14 → X là NH2-CH2-COOH (Gly)

→ Tripeptit M là G-G-G cùng tetrapeptit Q là G-G-G-G

Đặt nM = nQ = x mol

M , Q + H2O → G-G-G + G-G + G

Sau phản nghịch ứng thủy phân chiếm được nM = 0,945/ 189 = 0,005 mol; nG-G­ = 0,035 mol; nG = 0,055 mol

Bảo toàn gốc gly ta có:

Số mol nơi bắt đầu Gly trước phản ứng = số mol cội Gly sau bội nghịch ứng

→ 3x+ 4x = 3.0,005 + 2.0,035 + 0,055 → 7x = 0,14 → x = 0,02 mol

Vậy m = mM+ mQ = 189x + 246x = 8,7 gam

Đáp án D


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm

việc thủy phân peptit
Lớp 12 Hoá học Lớp 12 - Hoá học

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

tương tác

ra mắt


Về cửa hàng chúng tôi Điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ câu hỏi thường gặp

lịch trình học


phía dẫn bài tập Giải bài tập Phương trình chất hóa học thông tin tuyển sinh Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
links với Facebook
*
liên kết với Google
hoặc
Ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập
chưa có tài khoản?Đăng cam kết ngay!