Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

     

dulichnangdanang.com xin gửi tới bạn đọc tuyển tập 1000 thắc mắc trắc nghiệm giáo dục và đào tạo công dân lớp 12 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án cùng với các thắc mắc được biên soạn theo bài xích học không hề thiếu các mức độ: dìm biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao giúp bạn ôn thi THPT đất nước môn GDCD đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm giáo dục công dân 12

*

Mục lục thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12

(mới) Bộ thắc mắc trắc nghiệm GDCD lớp 12 ôn thi THPT nước nhà năm 2021

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài 1 (có đáp án)

Câu 1. lao lý là nguyên tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi bạn là thể hiện đặc thù nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính phổ cập.

C. Tính rộng lớn rãi.

D. Tính nhân văn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. lao lý do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

A. Bằng quyền lực tối cao Nhà nước.

B. Bằng chủ trương của nhà nước.

C. Bằng cơ chế của nhà nước.

D. Bởi uy tín trong phòng nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. quy định không phương pháp về những việc nào sau đây ?

A. Nên làm B. Được làm.

C. Buộc phải làm D. Không được làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. trong những đặc trưng của điều khoản thể hiện tại ở

A. Tính quyền lực, nên chung.

B. Tính hiện tại đại.

C. Tính cơ bản.

D. Tính truyền thống.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. quy định mang bản chất xã hội vì chưng pháp luật

A. Khởi đầu từ thực tiễn cuộc sống xã hội.

B. Vị Nhà nước ban hành.

C. Luôn luôn tồn tại trong đa số xã hội.

D. Phản bội ánh tiện ích của giai cấp cầm quyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. Để quản lí lí làng mạc hội, đơn vị nước cần thực hiện phương tiện quan trọng nhất nào dưới đây?

A. Pháp luật B. Giáo dục.

C. Thuyết phục D. Tuyên truyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. quy định quy định về những việc được làm, việc phải có tác dụng và những việc nào dưới đây?

A. Không được thiết kế B. Tránh việc làm.

C. Buộc phải làm D. đã làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. lao lý có tính quy phạm phổ biến, vì điều khoản được áp dụng

A. Vào mọi nghành nghề của đời sống xã hội.

B. Vào một số nghành nghề dịch vụ quan trọng.

C. So với người vi phạm

D. đối với người cung ứng kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. câu chữ của tất cả các văn phiên bản pháp khí cụ đều yêu cầu phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc thù nào tiếp sau đây của pháp luật?

A. Tính xác định ngặt nghèo về phương diện hình thức.

B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính tương xứng về phương diện nôi dung.

D. Tính cần chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. các quy phi pháp luật vì chưng Nhà nước phát hành phù hợp với tác dụng của ách thống trị cầm quyền là thể hiện thực chất nào dưới đây của phâp luật?

A. Thực chất xã hội.

B. Thực chất giai cấp.

C. Bản chất nhân dân.

D. Thực chất dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. pháp luật có tính quyền lực, phải chung, tức là quy định đề nghị đối với

A. Mọi bạn từ 18 tuổi trở lên.

B. Mọi cá thể tổ chức.

C. Mọi đối tượng người sử dụng cần thiết.

D. Phần đa cán bộ, công chức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 12. luật pháp phản ánh hồ hết nhu cầu, tiện ích của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong buôn bản hội là thể hiện thực chất nào tiếp sau đây của pháp luật?

A. Bản chất xã hội.

B. Thực chất giai cấp.

C. Bản chất nhân dân.

D. Bản chất hiện đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Quy định trong các văn phiên bản diễn đạt chủ yếu xác, một nghĩa để mọi tín đồ đều gọi đúng và thực hiện đúng là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định ngặt nghèo về mặt hình thức.

C. Tính ngặt nghèo và thuận lợi khi sử dụng.

D. Tính quần bọn chúng nhân dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 14. hệ thống quy tắc xử xự chung áp dụng cho phần nhiều cá nhân, tổ chức triển khai khi thâm nhập vào những quan hệ làng mạc hội được gọi là

A. Chính sách B. Pháp luật.

C. Công ty trương D. Văn bản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 15. lao lý mang bản chất giai cấp, vì lao lý do

A. Nhân dân ban hành.

B. Công ty nước ban hành.

C. Chủ yếu quyền các cấp ban hành.

D. Các đoàn thể quần bọn chúng ban hành.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 2 (có đáp án)

Câu 1. Thực hiện điều khoản là quá trình hoạt động có mục đích tạo nên những lao lý của pháp luật

A. Bước vào cuộc sống.

B. Thêm bó cùng với thực tiễn.

C. Không còn xa lạ trong cuộc sống.

D. Có chỗ đứng trong thực tiễn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. Thực hiện lao lý là hành vi

A. Mĩ ý của cá nhân, tổ chức.

B. đúng theo pháp của cá nhân, tổ chức.

C. Từ nguyện của phần đa người.

D. Dân nhà trong xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3. Dấu hiệu nào dưới đây không nên là dấu hiệu vi phạm pháp luật ?

A. Không mê thích hợp.

B. Lỗi.

C. Trái pháp luật.

D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp luật thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. vi phạm luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây ?

A. Thống trị nhà nước.

B. Bình an lao động.

C. Ký phối hợp đồng.

D. Công vụ nhà nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. gồm mấy hiệ tượng thực hiện lao lý ?

A. Tứ hình thức.

B. Cha hình thức.

C. Nhì hình thức.

D. Một hình thức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. có mấy nhiều loại vi phi pháp luật ?

A. Tứ loại.B. Năm loại.

C. Sáu loại.D. Nhì loại.

Xem thêm: Bảo Hiểm Y Tế: Toàn Bộ Quy Định Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Y Tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. vi phạm dân sự là hành vi vi bất hợp pháp luật, xâm phạm cho tới

A. Những quan hệ tài sản và quan hệ giới tính nhân thân.

B. Những quan hệ kinh tế và quan hệ lao động.

C. Các quy tắc cai quản nhà nước.

D. Cô đơn tự, an ninh xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. vi phạm dân sự là hành động vi phạm pháp luật, xâm phạm tới những quan hệ tài sản, đó là quan hệ

A. Sở hữu, hòa hợp đồng.

B. Hành chính, mệnh lệnh.

C. Sản xuất, gớm doanh.

D. đơn côi tự, an ninh xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Người đề nghị chịu hình phạt từ là yêu cầu chịu trách nhiệm

A. Hình sự.B. Hành chính.

C. Kỷ luật.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. hành vi xâm phạm tới quan tiền hệ gia sản và quan hệ nhân thân là

A. Phạm luật hành chính.

B. Vi phạm dân sự.

C. Phạm luật kinh tế.

D. Vi phạm luật quyền tác giả.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. bạn phải phụ trách hình sự bao gồm thẻ chịu

A. Hình phạt tù.B. Phê bình.

C. Hạ bậc lương.D. Kiểm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Người gồm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông yêu cầu chịu trách nhiệm

A. Hành chính.B. Kỉ luật.

C. Bồi thường.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Hành vi nguy hại cho làng hội, bị xem là tội phạm được công cụ trong Bộ hình thức Hình sự là hành động vi phạm

A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Qui tắc quản lí xóm hội.

D. Bình yên xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14. Vi bất hợp pháp luật là hành vi không có dấu hiệu nào sau đây ?

A. Từ bỏ tiện.

B. Trái pháp luật.

C. Bao gồm lỗi.

D. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 15. hành động vi bất hợp pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ lao động, quan hệ giới tính công vụ bên nước là

A. Phạm luật kỷ luật.

B. Phạm luật hành chính.

C. Phạm luật nội quy cơ quan.

D. Vi phạm dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài bác 3 (có đáp án)

Câu 1. rất nhiều công dân phần lớn được tận hưởng quyền với phải triển khai nghĩa vụ theo pháp luật của pháp luật là bộc lộ công dân đồng đẳng về

A. Quyền cùng nghĩa vụ.

B. Quyền cùng trách nhiệm.

C. Nghĩa vụ và trách nhiệm.

D. Trọng trách và pháp lý.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. bất cứ công dân như thế nào vi bất hợp pháp luật đều buộc phải bị xử trí theo quy định của luật pháp là biểu đạt bình đẳng về

A. Trách nhiệm pháp lý.

B. Quyền và nghĩa vụ.

C. Tiến hành pháp luật.

D. Trọng trách trước Tòa án.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. Quyền và nhiệm vụ công dân không bị phân biệt vày dân tộc, nam nữ và vị thế xã hội là biểu thị quyền đồng đẳng nào tiếp sau đây của công dân ?

A. Bình đẳng quyền và nghĩa vụ.

B. đồng đẳng về thành phần buôn bản hội.

C. Bình đẳng tôn giáo.

D. Bình đẳng dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. đều công dân khi có đủ điều kiện theo chế độ của pháp luật đều phải sở hữu quyền sale là mô tả công dân bình đẳng

A. Về quyền và nghĩa vụ.

B. Vào sản xuất.

C. Trong gớm tế.

D. Về điều kiện kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. ngôn từ nào dưới đây không nói về công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ ?

A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ bảo đảm an toàn Tổ quốc.

B. Công dân đồng đẳng về nhiệm vụ đóng góp vào quỹ từ bỏ thiện.

C. Công dân đồng đẳng về nghĩa vụ đóng thuế.

D. Công dân bình đẳng về quyền bầu cử.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6. một trong những biểu hiện của đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ

A. Ai ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau.

B. Quyền công dân không bóc rời nghĩa vụ công dân.

C. Quyền và nhiệm vụ công dân là một trong những thể thống nhất.

D. Hầu hết người đều có quyền ưu tiên như nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7. Trách nhiệm pháp lý được áp dụng nhằm mục đích

A. Thẳng tay trừng trị nguời vi phi pháp luật.

B. Buộc bạn vi phạm pháp luật hoàn thành hành vi vi phi pháp luật.

C. Cảnh cáo những người khác để họ không vi phi pháp luật.

D. Thực hiện quyền công dân trong làng hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 8. ngẫu nhiên công dân nào vi phi pháp luật đầy đủ phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm của bản thân mình và bắt buộc bị cách xử trí theo khí cụ của luật pháp là đồng đẳng về

A. Nhiệm vụ pháp lý.

B. Quyền và nghĩa vụ.

C. Nghĩa vụ và trách nhiệm.

D. Trọng trách và bao gồm trị.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân

A. đều có quyền như nhau.

B. đều phải có nghĩa vụ như nhau.

C. đều có quyền và nhiệm vụ giống nhau.

D. đều bình đẳng về quyền cùng làm nhiệm vụ theo lý lẽ của pháp luật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10. bất kỳ công dân nào, trường hợp đủ những điều kiện theo nguyên lý của pháp luật đều phải có quyền học tập tập, lao động, tởm doanh. Điều này thể hiện

A. Công dân đồng đẳng về nghĩa vụ.

B. Công dân đồng đẳng về quyền.

C. Công dân đồng đẳng về trách nhiệm.

D. Công dân đồng đẳng về khía cạnh xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn đồng đẳng trong thực hiện

A. Nghĩa vụ.B. Trách nhiệm.

C. Các bước chung.D. Nhu yếu riêng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Sau khi giỏi nghiệp Trung học phổ thông, A vào Đại học, còn B thì làm công nhân nhà máy, cơ mà cả hai vẫn bình thường với nhau. Vậy kia là đồng đẳng nào tiếp sau đây ?

A. đồng đẳng về quyền cùng nghĩa vụ.

B. đồng đẳng về tiến hành nghĩa vụ công dân.

C. đồng đẳng về trách nhiệm đối với đất nước.

Xem thêm: Đề Thi Thử Đại Học Môn Tiếng Anh 2014 Môn Tiếng Anh Mã 419, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2014 Môn Tiếng Anh Mã 419

D. đồng đẳng về trọng trách với thôn hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3