TỔNG SỐ HẠT PROTON NOTRON VÀ ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ LÀ 13

     Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

Oxit X gồm công thức R2O. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) vào X là 92, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 28. X là hóa học nào tiếp sau đây (biết rằng trong hạt nhân nguyên tử oxi gồm 8 proton cùng 8 nơtron) ?


X, Y là nhì phi kim. Vào nguyên tử X và Y bao gồm số hạt với điện nhiều hơn thế hạt không có điện theo thứ tự là 14 cùng 16. Hợp hóa học XYn bao gồm đặc điểm: X chiếm 15,0486% về khối lượng, tổng cộng proton là 100, tổng thể nơtron là 106. Hãy xác minh công thức hợp hóa học XYn ?


X với Y là những nguyên tố team A, mọi tạo hợp hóa học với hiđro bao gồm dạng RH (R là kí hiệu của thành phần X hoặc Y). Call A và B theo thứ tự là hiđroxit ứng với hóa trị cao nhất của X với Y. Vào B, Y chỉ chiếm 35,323% khối lượng. Trung hòa trọn vẹn 50 gam hỗn hợp A 16,8% nên 150 ml dung dịch B 1M. Xác minh các nguyên tố X.


Ở đk thường Crom có cấu trúc mạng lập phương trọng tâm khối trong những số ấy thể tích các nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Cân nặng riêng của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu coi nguyên tử Cr có dạng hình cầu thì nửa đường kính gần đúng của nó là (biết trọng lượng mol của Cr là 52)


Hợp chất vô cơ X tất cả công thức phân tử AB2. Tổng số các hạt vào phân tử X là 66, trong những số đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 22 hạt. Số khối của B nhiều hơn thế nữa A là 4. Số hạt trong B nhiều hơn số phân tử trong A là 6 hạt. Bí quyết phân tử của X là:


Trong tinh thể, nguyên tử crom chiếm 68% về thể tích. Khối lượng riêng của sắt kẽm kim loại crom là 7,19 g/cm3. Bán kính nguyên tử kha khá của nguyên tử Cr là (biết cân nặng mol của Cr = 52)


Cho biết trọng lượng mol nguyên tử của Mg là 24,305 và khối lượng riêng của magie sắt kẽm kim loại là 1,74 g/cm3. Mang thiết những nguyên tử Mg là hình ước nội tiếp trong các hình lập phương. Nửa đường kính gần đúng của nguyên tử Mg là (đơn vị nm):
Xem thêm: Công Thức Tính Số Chỉ Vôn Kế, Số Chỉ Vôn Kế? Số Chỉ Của Vôn Kế

Ở 20oC trọng lượng riêng của sắt là 7,85 g/cm3. Mang thiết trong tinh thể những nguyên tử fe là rất nhiều hình ước chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là những khe rỗng giữa các quả ước và cân nặng nguyên tử sắt là 55,85 đvC thì nửa đường kính gần đúng của một nguyên tử sắt ở nhiệt độ này là


Nguyên tử kẽm (Zn) bao gồm nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế phần lớn toàn bộ trọng lượng nguyên tử tập trung ở phân tử nhân, với nửa đường kính gần đúng r = 2.10-15m. Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm là


Trong anion X3− tất cả tổng số hạt là 111, số electron bởi 48% số khối. Thừa nhận xét nào dưới đây về X là đúng ?


Hợp hóa học M được cấu trúc từ anion Y2- với cation X+. Từng ion đều vị 5 nguyên tử của 2 nguyên tố sản xuất thành. Tổng số proton trong X+ là 11, còn tổng số electron vào Y2- là 50. Cách làm phân tử của hợp chất M là:


Khối lượng riêng rẽ của đồng sắt kẽm kim loại là 8,98 g/cm3. Gỉa thiết rằng vào tinh thể đồng các nguyên tử là hồ hết hình mong chiếm 74% thể tích tinh thể, phần sót lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử đồng tính theo lí thuyết là (biết cân nặng mol nguyên tử đồng là 63,54):


Hợp hóa học X được tạo thành từ những ion của 2 nguyên tố M, N gồm dạng MN2. Vào phân tử đó tổng số phường là 46, số hạt với điện vào ion của N nhiều hơn thế trong ion của M là 48. Cách làm của MN2 là: Biết (ZMg = 12; ZCa = 20; ZCl = 17; ZF = 9).
Xem thêm: Địa Lí 10 Bài 33 Địa Lí 10 (Chi Tiết Nhất), Lý Thuyết Địa Lí 10: Bài 33

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam