Toán Lớp 5 Trang 156 Bài 2

     

Giải bài xích tập trang 156, 157 bài bác ôn tập về đo thời gian SGK Toán 5. Câu 1: Viết số tương thích vào vị trí chấm...

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 156 bài 2


Bài 1 trang 156 sgk toán 5

Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thé kỉ = ...năm

1 năm = ...tháng

1 năm không nhuận có ...ngày

1 năm nhuận có...ngày

1 mon có...(hoặc...) ngày

Tháng 2 có ...hoặc...ngày.

b) một tuần lễ lễ có...ngày

1 ngày = ...giờ.

1 giờ đồng hồ = ...phút

1 phút = ...giây

Bài giải:

a) 1 cầm kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận gồm 366 ngày

1 tháng tất cả 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

Xem thêm: Tính Chất Trực Tâm Của Tam Giác Vuông, 5 Tính Chất Cơ Bản Trong Tam Giác

b) 1 tuần lễ bao gồm 7 ngày

1 ngày = 24 giờ.

1 giờ đồng hồ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Bài 2 trang 157 sgk toán 5

Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) hai năm 6 mon = ...tháng

3 phút 40 giây = ...giây

1 tiếng 5 phút = ...phút

2 ngày 2 giờ = ...giờ

b) 28 mon = ...năm....tháng

150 giây = ...phút...giây

144 phút = ...giờ...phút

54 giờ đồng hồ = ...ngày...giờ

c) 60 phút = ...giờ

45 phút = ...giờ = 0,...giờ

30 phút = ...giờ = 0,...giờ

15 phút = ...giờ = 0,...giờ

1 giờ nửa tiếng = ...giờ

90 phút = ...giờ

30 phút = ...giờ = 0,..giờ

6 phút = ...giờ =...0,...giờ

12 phút = ...giờ = 0,...giờ

3 giờ 15 phút = ...giờ

2 giờ đồng hồ 12 phút = ...giờ

d) 60 giây = ...phút

90 giây = ...phút

1 phút 30 giây = ...phút

30 giây = ...phút = 0,...phút

2 phút 45 giây = ....phút

1 phút 6 giây = ...phút

Bài giải:

a) 2 năm 6 tháng = 30 mon

3 phút 40 giây = 220 giây

1 giờ đồng hồ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 tiếng đồng hồ = 50 giờ

b) 28 mon = hai năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

144 phút = 2 tiếng đồng hồ 24 phút

54 giờ đồng hồ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

45 phút = (frac34) giờ = 0,75 giờ

30 phút = (frac12) giờ = 0,5 giờ 

15 phút = (frac14) giờ = 0,25 giờ

1 giờ khoảng 30 phút = 1,5 giờ

90 phút = 1,5 giờ

6 phút = (frac110) giờ = 0,1giờ

12 phút = (frac15) giờ = 0,2 giờ

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

2 tiếng 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

30 giây = 0,5 phút 

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút


Bài 3 trang 157 sgk toán 5

Đồng hồ chỉ từng nào giờ và từng nào phút ?

*

Bài giải:

Đồng hồ trước tiên chỉ 10 giờ.

Đồng hồ vật dụng hai chỉ 6 giờ 5 phút. 

Đồng hồ trước tiên chỉ 9 giờ 43 phút.

Xem thêm: Bài Tập Chuyển Sang Câu Điều Kiện Loại 1, 2, 3 Có Đáp Án Hay Nhất

Đồng hồ thứ nhất chỉ 1 giờ đồng hồ 12 phút.

Bài 4 trang 157 sgk toán 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô ý định đi một quãng mặt đường dài 300km. Ô tô đó đi với gia tốc 60km/giờ và đã đi được (2frac14) giờ. Hỏi ô tô còn yêu cầu đi tiếp quãng con đường dài từng nào ki-lô-mét ?