Toán 8 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ

     
Trả lời câu hỏi 1 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhì số tùy ý).

Bạn đang xem: Toán 8 bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính ^3 (với a, b là nhị số tùy ý).

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem thêm:
Cách Tính Hệ Số Polime Hóa Hay, Chi Tiết, Vì Sao Phải Dùng Hệ Số Polime Hóa Trung Bình

Xem lời giải


bài bác 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 26 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem giải thuật


bài bác 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lập phương

Xem lời giải


bài 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 28 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính quý hiếm của biểu thức:

Xem giải thuật


bài 29 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đức tính đáng quý.

Xem thêm: ĐiểM Danh Những Mẫu Xe Điện 4 Bánh Cho Người Già 2020, Xe Điện 4 Bánh Cho Người Già

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dulichnangdanang.com gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.