Cộng Trừ Nhân Chia

     

b, Phép trừ: đến hai số tự nhiên a và b, nếu tất cả số tự nhiên x làm sao cho b + x = a thì ta tất cả phép trừ a – b = x

(số bị trừ) – (số trừ) = (hiệu)

c, Phép nhân: a . B = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phép chia: cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, nếu gồm số tự nhiên x sao để cho b.x = a thì ta nói a chia hết đến b với ta có phép phân chia hết a : b = x

(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát: cho hai số tự nhiên a với b, trong đó b ≠ 0, ta luôn tìm được nhị số tự nhiên q cùng r duy nhất sao cho: a = b . Q + r trong đó

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

Nếu r = 0 thì ta gồm phép phân tách hết.

Bạn đang xem: Cộng trừ nhân chia

Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia tất cả dư.

* Tính chất của phép cộng cùng phép nhân số tự nhiên:

Phép tính

Tính chất

CộngNhân
Giao hoána + b = b + aa . B = b . A
Kết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a . B) .c = a . (b . C)
Cộng với số 0a + 0 = 0 + a = a
Nhân với số 1a . 1 = 1 . A = a
Phân phối của phép nhân đối với phép cộnga. (b + c) = ab + ac

Phát biểu bằng lời:

Tính chất giao hoán:

– lúc đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không rứa đổi.

– khi đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích ko đổi.

Tính chất kết hợp:

– Muốn cộng một tổng nhì số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai với số thứ ba.

– Muốn nhân một tích nhì số với một số thứ ba, ta bao gồm thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Xem thêm: Điều Kiện Dự Thi Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch, Trường Đh Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tuyển Hơn 1

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Muốn nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại.

e, Chú ý:

+ Trong đo lường và thống kê có thể thực hiện tương tự với tính chất a(b – c) = ab – ac

+ Dạng tổng quát lác của số chẵn (số chia hết mang lại 2) là 2k (k Î N), dạng tổng quát của số lẻ (số phân chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (k ∈ N).

f, Phép thổi lên lũy thừa:

– ĐN: Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

*

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

a2 gọi là a bình phương (hay bình phương của a);

a3 gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1 = a ; a0 = 1 (a≠ 0)

– Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số: khi nhân hai lũy thừa thuộc cơ số, ta giữ nguyên cơ số cùng cộng các số mũ.

Xem thêm: Các Trường Quân Đội Tuyển Sinh Nữ Quân Đội Tuyển Nữ Năm 2021

am . An = am+n

– phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số: Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số cùng trừ những số mũ.

am : an = am-n (với a≠ 0; )

* Số chính phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, …)