Bài 11

     

• Việc trước tiên trong việc tạo lập một cơ sở dữ liệu quan hệ là tạo thành một hay các bảng. Để tiến hành điều đó, rất cần phải khai báo cấu trúc bảng, bao gồm:

+ Đặt tên những trường;

+ chỉ định và hướng dẫn kiểu dữ liệu cho từng trường;

+ Khai báo kích thước của trường.

Bạn đang xem: Bài 11

*

• chọn khoá thiết yếu cho bảng bằng cách để hệ QTCSDL tự động chọn hoặc ta xác minh khoá thích hợp trong những khoá của bảng có tác dụng khoá chính.

• Đặt tên bảng với lưu cấu tạo bảng.

• Tạo link giữa những bảng bằng cách xác định các trường chung trong những bảng. Links giúp hệ QTCSDL biết kết nối những bảng ra làm sao để giao hàng việc kết xuất thông tin.

• ngoài ra, như vẫn được ra mắt ở chương II, những hệ QTCSDL đều cho phép ta bao gồm thể thay đổi cấu trúc bảng, biến đổi khoá chủ yếu và xóa bảng...

2. Cập nhật dữ liệu

• sau khoản thời gian tạo cấu tạo ta rất có thể nhập dữ liệu cho bảng. Thông thường việc nhập tài liệu được triển khai từ bàn phím. Quy trình cập nhật bảo vệ một số ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo.

• phần lớn các hệ QTCSDL có thể chấp nhận được tạo ra biểu mẫu nhập tài liệu (hình 2) để việc nhập dễ dàng hơn, cấp tốc hơn với hạn chế tài năng nhầm lẫn.

• dữ liệu nhập vào hoàn toàn có thể được chỉnh sửa, thêm, xoá:

+ Thêm bạn dạng ghi bằng phương pháp bổ sung một hoặc một vài ba bộ dữ liệu vào bảng

+ chỉnh sửa dữ liệu là việc biến đổi các giá trị của một vài nằm trong tínhcủa một bộ.

+ Xoá bản ghi là việc xoá một hoặc một số bộ của bảng.

*

3. Khai thác CSDL

a) thu xếp các phiên bản ghi

• trong số những việc cơ mà một hệ QTCSDL thường xuyên phải thực hiện là tổ chức triển khai hoặc cung ứng phư¬ơng tiện truy vấn các bạn dạng ghi theo một trình tự như thế nào đó.

• Ta có thể hiển thị trên màn hình hay in ra các bản ghi theo trình trường đoản cú này.

• Các bạn dạng ghi có thể được bố trí theo câu chữ của một hay nhiều trường.

• Ví dụ: hoàn toàn có thể xếp danh sách học viên theo bảng chữ cái của trường tên (hình 3), hoặc theo vật dụng tự giảm dần của ngày sinh:

*

b) truy vấn vấn CSDL

• truy tìm vấn là một trong phát biểu biểu lộ yêu cầu của bạn dùng.

• truy vấn là 1 trong dạng lọc, có công dụng thu thập thông tin từ không ít bảng vào một database quan hệ.

• Để giao hàng được bài toán truy vấn CSDL, thông thư¬ờng các hệ QTCSDL được cho phép nhập những biểu thức hay các tiêu chí nhằm mục đích các mục đích sau:

+ Định vị các phiên bản ghi;

+ thiết lập liên kết giữa những bảng để kết xuất thông tin;

+ Liệt kê một tập nhỏ các bản ghi hoặc tập con các trường;

+ triển khai các phép toán;

+ tiến hành các làm việc quản lí tài liệu khác.

• Hệ QTCSDL quan hệ cung cấp việc khai báo truy nã vấn qua những cửa sổ với hệ thống bảng chọn thích hợp.

Xem thêm: Về Mức Lệ Phí Đăng Ký Thường Trú 2021, Về Mức Lệ Phí Đăng Ký Thường Trú, Tạm Trú

• SQL là một công cố mạnh trong các hệ QTCSDL quan hệ nam nữ thông dụng hiện nay nay. Nó được cho phép người dùng biểu thị truy vấn nhưng mà không nên biết nhiều về kết cấu CSDL.

c) xem dữ liệu

Thông thư¬ờng các hệ QTCSDL cung ứng nhiều biện pháp xem dữ liệu:

• rất có thể xem toàn thể bảng, tuy vậy với mọi bảng có rất nhiều trường và kích cỡ trường to thì việc xem tổng thể bảng nặng nề thực hiện, màn hình chỉ rất có thể hiển thị một trong những phần của bảng.

• hoàn toàn có thể dùng lao lý lọc tài liệu để xem một tập bé các bản ghi hoặc một trong những trường trong một bảng.

*

• Dùng các biểu chủng loại phức tạp hoàn toàn có thể hiển thị các thông tin có tương quan được kết xuất từ không ít bảng.

d) Kết xuất báo cáo

• tin tức trong một report được thu thập bằng cách tập hợp tài liệu theo các tiêu chí do người tiêu dùng đặt ra.

• báo cáo thư¬ờng được ấn ra tuyệt hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định sẵn.

• report có thể thành lập dựa trên những truy vấn.

• báo cáo đơn giản là danh sách một bản ghi, rất có thể phức tạp hơn.

Phần 2: 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học 12 bài bác 11: Các thao tác làm việc với cơ sở tài liệu quan hệ

Câu 1:Thao tác nào tiếp sau đây không là khai thác CSDL quan lại hệ?

A. Bố trí các bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

Trả lời:Khai thác csdl quan hệ hoàn toàn có thể là chuẩn bị xếp, truy hỏi vấn, coi dữ liệu, kết xuất báo cáo.

Đáp án:B

Câu 2:Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

A. Là 1 trong đối tượng có tác dụng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ

B. Là 1 trong những dạng bộ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng vào một database quan hệ

D. Là yêu mong máy thực hiện lệnh gì đó

Trả lời:Truy vấn cơ sở tài liệu là tầm nã vấn mô tả những dữ liệu và thiết đặt các tiêu chí để hệ cai quản trị csdl thích hợp. Nói cách khác, đó là một trong dạng cỗ lọc;có kĩ năng thu thập thông tin từ rất nhiều bảng vào một csdl quan hệ.

Đáp án:C

Câu 3:Khi xác thực các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL đã không thực hiện công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một số bản ghi không thoả mãn điều kiện trong CSDL

B. Tùy chỉnh mối tình dục giữa những bảng để kết xuất dữ liệu.

C. Liệt kê tập con các bản ghi thỏa mãn điều kiện

D. Định vị các bản ghi tán thành điều kiện

Trả lời:Khi chứng thực các tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ thực hiện công việc:

+ tùy chỉnh thiết lập mối tình dục giữa các bảng nhằm kết xuất dữ liệu.

+ Liệt kê tập con các phiên bản ghi vừa ý điều kiện

+ Định vị các bạn dạng ghi toại ý điều kiện

+ thực hiện các phép toán

+ tiến hành các thao tác quản lí dữ liệu khác

Đáp án:A

Câu 4:Chức năng thiết yếu của biểu mẫu mã (Form) là:

A. Tạo report thống kê số liệu

B. Hiển thị và cập nhật dữ liệu

C. Tiến hành các làm việc thông qua những nút lệnh

D. Tạo nên truy vấn thanh lọc dữ liệu

Trả lời:Biểu mẫu mã (Form) giúp chế tạo ra giao diện dễ ợt cho việc nhập với hiển thị thông tin. Ví dụ ý muốn hiển thị tin tức điểm tối đa của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, vào Access ta áp dụng Form

Đáp án:B

Câu 5:Câu nào sau đây sai?

A. Quan yếu tạo ra chế độ xem tài liệu đơn giản

B. Hoàn toàn có thể dùng cơ chế lọc dữ liệu để coi một tập nhỏ các phiên bản ghi hoặc một trong những trường vào một bảng

C. Các hệ quản trị database quan hệ có thể chấp nhận được tạo ra các biểu chủng loại để coi các phiên bản ghi

D. Hoàn toàn có thể xem toàn bộ dữ liệu của bảng

Trả lời:Các hệ quản trị CSDL hỗ trợ nhiều giải pháp xem dữ liệu:

+ hoàn toàn có thể xem toàn cục dữ liệu của bảng

+ rất có thể dùng vẻ ngoài lọc tài liệu để xem một tập con các bạn dạng ghi hoặc một số trường vào một bảng

+ các hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu quan hệ có thể chấp nhận được tạo ra các biểu mẫu mã để xem các bản ghi

Đáp án:A

Câu 6:Việc thứ nhất để tạo lập một cơ sở dữ liệu quan hệ là :

A. Tạo thành một hay những biểu mẫu

B. Tạo thành một hay nhiều báo cáo

C. Tạo nên một hay những mẫu hỏi

D. Tạo nên một hay các bảng

Trả lời:Việc trước tiên để tạo nên lập một database quan hệ là tạo nên một hay những bảng. Để tiến hành cần phải xác minh và khai báo cấu tạo bảng, gồm những: đặt tên, hướng dẫn và chỉ định kiểu dữ liệu, khai báo form size của mỗi trường.

Đáp án:D

Câu 7:Thao tác khai báo kết cấu bảng bao hàm :

A. Khai báo kích thước của trường

B. Tạo link giữa các bảng

C. Đặt tên các trường và hướng dẫn và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

D. Câu A cùng C đúng

Trả lời:Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

+ Đặt tên các trường

+ chỉ định và hướng dẫn kiểu dữ liệu cho từng trường

+ Khai báo form size của trường.

Xem thêm: Top Phần Mềm Thiết Kế Video Chuyên Nghiệp Tốt Nhất Cho Máy Tính

Đáp án:D

Câu 8:Cho các thao tác làm việc sau :

B1: chế tạo bảng

B2: Đặt tên với lưu cấu trúc

B3: chọn khóa thiết yếu cho bảng

B4: sinh sản liên kết

Khi sinh sản lập cơ sở dữ liệu quan hệ ta triển khai lần lượt quá trình sau:

A. B1-B3-B4-B2

B. B2-B1-B2-B4

C. B1-B3-B2-B4

D. B1-B2-B3-B4

Trả lời:Khi tạo ra lập csdl quan hệ ta thực hiện lần lượt công việc sau:

+ chế tạo ra bảng

+ lựa chọn khóa thiết yếu cho bảng

+ Đặt tên cùng lưu cấu trúc

+ sinh sản liên kết

Đáp án:C

Câu 9:Thao tác nào sau đây không bắt buộc là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu ban đầu

B. Sửa những tài liệu chưa phù hợp

C. Thêm phiên bản ghi

D. Coppy CSDL thành phiên bản sao dự phòng

Trả lời:thao tác update dữ liệu:

+ Nhập dữ liệu ban đầu

+ Sửa những tài liệu chưa phù hợp

+ Thêm bạn dạng ghi

+ Xóa bạn dạng ghi

Đáp án:D

Câu 10:Chỉnh sửa dữ liệu là:

A. Xoá một trong những quan hệ

B. Xoá giá trị của một vài nằm trong tính của một bộ

C. Chuyển đổi các quý giá của một vài trực thuộc tính của một bộ

D. Xoá một vài thuộc tính

Trả lời:Chỉnh sửa dữ liệu là thay đổi các cực hiếm của một vài thuộc tính của một bộ mà không phải thay đổi toàn cỗ giá trị các thuộc tính sót lại của bộ đó.