Tìm Hệ Thức Giữa X1 X2 Độc Lập Với M

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho pt x^2 - 2 (m-1)x+2m-3=0 điện thoại tư vấn x1 x2 là 2 nghiệm của pt kiếm tìm hệ thức liên hệ giữa x1 x2 tự do với m


*

Cho pt bậc nhị ẩn x: x2 - 2mx + 2m - 2 = 0 (1)

a) Giải pt (1) lúc m = 0, m = 1.

Bạn đang xem: Tìm hệ thức giữa x1 x2 độc lập với m

b) minh chứng pt (1) luôn luôn có nhị nghiệm phân biệt với tất cả m ϵ R.

c) kiếm tìm hệ thức contact giữa x1, x2 không dựa vào vào m.

Xem thêm: Trong Các Vật Dưới Đây Vật Dẫn Điện Là Vật Dẫn Điện, Trong Các Vật Dưới Đây, Vật Dẫn Điện Là

d) Biết x1, x2 là nhị nghiệm của pt (1). Tra cứu m để x12 + x22 = 4. 

e) tìm m để I = x12 + x22 đạt giá bán trị bé dại nhất. 

 


*


Đúng 0
bình luận (0)

(Delta"=left(m-1 ight)^2-4left(-2m+5 ight)=m^2+6m-19ge0)

Theo định lý Viet: (left{eginmatrixx_1+x_2=2m-2\x_1x_2=-2m+5endmatrix ight.)

Cộng vế với vế: (x_1+x_2+x_1x_2=3)

Đây là biểu thức liên hệ 2 nghiệm ko phụ thuộc m

b/ (A=frac1x_1+1+frac1x_2+1=fracx_1+x_2+2left(x_1+1 ight)left(x_2+1 ight)=fracx_1+x_2+2x_1x_2+x_1+x_2+1)

(=frac2m-2+23+1=frac2m4=fracm2) (mẫu số sử dụng hiệu quả câu a để rút gọn đến lẹ)

c/ (A=2Rightarrowfracm2=2Rightarrow m=4)

Thay vào biểu thức (Delta) thấy thỏa mãn.

Xem thêm: Bị Mụn Nên Ăn Gì? Không Nên Uống Gì Để Không Nổi Mụn Mà Không Phải Ai Cũng Biết

Vậy (m=4)


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho pt:x2 - 2(m-1)x +2m-3=0

Tìm 1 hệ thức tương tác giữa 2 nghiệm x1,x2 chủ quyền với m


Lớp 9 Toán Chương III - Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn
1
0
Gửi bỏ

(left{eginmatrixx_1+x_2=2m-2\x_1x_2=2m-3endmatrix ight.)

Trừ vế mang đến vế ta được:

(x_1+x_2-x_1x_2=1)

Đây là biểu thức liên hệ ko nhờ vào m


Đúng 0

comment (0)

Cho phương trình

(left(m-1 ight)x^2-2left(m-3 ight)x+m+1)1=0

Với điều kiện m nhằm pt bao gồm 2 nghhiêm x1, x2 tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 chủ quyền với thông số m


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi hủy

đoạn cuối là m + 1 tốt m + 11 vậy bạn


Đúng 0

phản hồi (0)

Xét 

(Delta"=left(m-3 ight)^2-left(m-1 ight)left(m+1 ight)=m^2-6m+9-m^2-1=-6m+7ge0)

(Rightarrow mlefrac76)

Theo Viete ta có:(x_1+x_2=frac2left(m-3 ight)m-1left(1 ight);x_1x_2=fracm+1m-1)

(Leftrightarrow x_1x_2left(m-1 ight)=m+1Leftrightarrow x_1x_2m-m=1+x_1x_2)

(Leftrightarrow mleft(x_1x_2-1 ight)=1+x_1x_2Leftrightarrow m=frac1+x_1x_2x_1x_2-1)

Thay vào ( 1 ) rồi rút gọn gàng là OK nhá,nhác ko mong muốn tính :))


Đúng 0
comment (0)

Cho pt: x^2-(m+2)x+(2m-1)=0 tất cả 2 nghệm x1,x2. Lập hệ thức lên hệ thân x1,x2 không phụ thuộc vào m.


Lớp 9 Toán
0
0
gởi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
dulichnangdanang.com