Tìm gtnn của x^2+x+1/x^2+2x+1

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm gtnn của x^2+x+1/x^2+2x+1

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
*

a đến x + y = 5 tìm GTNN của

A = |x+1| + |y-2|

b cho x - y = 2 tìm kiếm GTNN của

B = |2x+1| + |2y+1|

c đến 2x+y = 3 search GTNN của

C = |2x+3| + |y+2| +2

GIÚP MÌNH NHA MAI NỘP RỒI!!!!!!!!!!
Xem thêm: Cảm Nhận Về Nhân Vật Vũ Nương Và Thúy Kiều Là Những Người Phụ Nữ

a) Ta gồm :(A=left|x+1 ight|+left|y-2 ight|)

(geleft|x+1+y-2 ight|)

(=left|x+y-1 ight|=left|5-1 ight|=left|4 ight|=4)

Dấu "=" xảy ra (x + 1)(y - 2)(ge)0

Vậy Min A = 4 (x + 1)(y - 2)(ge)0


BÀI 5: cho x-y=3 tìm quý giá của B=|x-6|+|y+1|

BÀI 6: mang đến x-y=2 tra cứu gtnn của biểu thức C=|2x+1|+|2y+1|

BÀI 7: mang đến 2x+y=3 tìm kiếm gtnn của biểu thức D=|2x+3|+|y+2|+2


(x^2+2x+3)

(=left(x^2+2x+1 ight)+2)

(=left(x+1 ight)^2+2)

Do(left(x+1 ight)^2ge0)với đầy đủ x

(Rightarrow x^2+2x+3ge2)

Dấu = lúc x=-1


tìm GTNN của biểu thức : |2x+1|+|x-y+1|, b: |x+2|+1/2.|2x-1| kiếm tìm GTLN của biểu thức : |3x+2|-|2020-3x| những cao nhân góp em cùng với ạ


Ta có: |2x - 2| + |x + 1|

= 2.|x - 1| + |x + 1|

= |x - 1| + |x - 1| + |x + 1|

Có: (egincasesleft|x-1 ight|ge0forall x\left|x-1 ight|ge1-x\left|x+1 ight|ge x+1endcases)

(Rightarrow Age0+left(1-x ight)+left(x+1 ight)=2)

Dấu "=" xẩy ra khi (egincasesleft|x-1 ight|=0\left|x-1 ight|=1-x\left|x+1 ight|=x+1endcases)(Rightarrowegincasesx-1=0\x-1le0\x+1ge0endcases)(Rightarrowegincasesx=1\xle1\xge-1endcases)

=> x = 1

Vậy GTNN của |2x - 2| + |x + 1| là 2 lúc x = 1


Đúng(0)

tìm GTNN của A=|x+2|+|x+1|+|2x-5|


#Toán lớp 7
2


Xem thêm: Tia Lửa Điện Và Hồ Quang Điện, Điều Kiện Tạo Ra Tia Lửa Điện

Mất nick nhức lòng nhỏ quốc quốc

(A=left|x+2 ight|+left|x+1 ight|+left|2x-5 ight|geleft|x+2+x+1 ight|+left|2x-5 ight|=left|2x+3 ight|+left|5-2x ight|)

(geleft|2x+3+5-2x ight|=left|8 ight|=8)

Dấu "=" xảy ra(Leftrightarrow)(heptegincasesleft(x+2 ight)left(x+1 ight)ge0left(1 ight)\left(2x+3 ight)left(5-2x ight)ge0left(2 ight)endcases)

(left(1 ight))

TH1 :(heptegincasesx+2ge0\x+1ge0endcasesLeftrightarrowheptegincasesxge-2\xge-1endcasesLeftrightarrowxge-1)

TH2 :(heptegincasesx+2le0\x+1le0endcasesLeftrightarrowheptegincasesxle-2\xle-1endcasesLeftrightarrowxle-2)

(left(2 ight))

TH1:(heptegincases2x+3ge0\5-2xge0endcasesLeftrightarrowheptegincasesxgefrac-32\xlefrac52endcasesLeftrightarrowfrac-32le xlefrac52)

TH2 :(heptegincases2x+3le0\5-2xle0endcasesLeftrightarrowheptegincasesxlefrac-32\xgefrac52endcases)( nhiều loại )