Tỉ lệ mắt xích butadien và stiren

     

Cứ 25,2 gam cao su đặc buna-S phản nghịch ứng hết với 300 gam dung dịch Br2 6,4%. Tỉ lệ mắt xích butađien cùng stiren trong cao su buna-S là

Bạn đã xem: Tỉ lệ mắt xích butadien với stiren

Phương pháp giải

Căn cứ vào cấu tạo ta thấy chỉ bao gồm mắt xích –C4H6– phản ứng được cùng với brom theo tỉ trọng mol 1 : 1.

=> vào 25,2 gam cao su đặc buna-S có chứa 0,12 mol đôi mắt xích butađien

+) mmắt xích stiren = mpolime – mmắt xích butađien

+) tính tỉ lệ mắt xích butađien : stiren

Lời giải của GV dulichnangdanang.com

$n_B extr_2 = dfrac300.6,4100.160 = 0,12,,mol$

Căn cứ vào cấu trúc ta thấy chỉ gồm mắt xích –C4H6– phản ứng được với brom theo tỉ trọng mol 1 : 1.

=> trong 25,2 gam cao su thiên nhiên buna-S gồm chứa 0,12 mol đôi mắt xích butađien

=> mmắt xích stiren = 25,2 – 0,12.54 = 18,72

=> nmắt xích stiren = 18,72 / 104 = 0,18 mol

=> tỉ lệ đôi mắt xích butađien : stiren = 0,12 : 0,18 = 2 : 3

Đáp án bắt buộc chọn là: c
Bạn đang xem: Tỉ lệ mắt xích butadien và stiren

*

*Xem thêm: Ví Dụ Về Phản Xạ Là Gì? Hãy Lấy Vài Ví Dụ Về Phản Xạ Hãy Lấy Vài Ví Dụ Về Phản Xạ

*

*Xem thêm: Đề Thi Tốt Nghiệp Môn Văn 2019, Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn 2019 Chính Thức

*

Một loại cao su Buna-S bao gồm tỉ lệ kết hợp của 2 một số loại monome là một : 1. Phân tử khối trung bình của loại cao su này là 12640000 đvC. Thông số polime hóa mức độ vừa phải của loại cao su đặc này bằng

Một phân tử cao su đặc buna-S tất cả 4000 đôi mắt xích và bao gồm phân tử khối bằng 1048000 đvC. Tỉ lệ số phân tử buta-1,3-đien và stiren trong loại cao su đặc trên là

Một polime X được xác định có phân tử khối là 39062,5 đvC với thông số trùng phù hợp để làm cho polime này là 625. Polime X là?

Cứ 25,2 gam cao su buna-S làm phản ứng hết với 300 gam dung dịch Br2 6,4%. Tỉ lệ đôi mắt xích butađien cùng stiren trong cao su buna-S là

Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin đựng 66,67% clo. Hỏi vừa đủ 1 phân tử clo tính năng với từng nào mắt xích PVC ?

Khi tiến hành đồng trùng hợp acrilonitrin và buta-1,3-đien nhận được một loại cao su buna-N đựng 15,73% N về khối lượng. Tỉ lệ thành phần số mol acrilonitrin cùng buta-1,3-đien trong cao su thiên nhiên buna-N là :

Cao su lưu giữ hóa chứa 2% sulfur về khối lượng. Trả thiết nguyên tử S sửa chữa cho nguyên tử H ở đội metylen (-CH2-) vào mạch cao su. Trung bình khoảng tầm bao nhiêu đôi mắt xích cao su isopren có một cầu nối đisunfua -S-S- ?

Đồng trùng hòa hợp đimetyl buta–1,3–đien cùng với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một nhiều loại polime. Đốt cháy trọn vẹn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2, H2O, N2) trong số ấy có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ trọng x : y khi gia nhập trùng hòa hợp là từng nào ?

Khi thực hiện phản ứng trùng ngưng thân axit ađipic với hexametylenđiamin ta chiếm được một tơ nilon-6,6 cất 12,39% nitơ về khối lượng. Tỷ lệ số mắt xích giữa axit ađipic và hexametylenđiamin trong chủng loại tơ trên là

Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số đôi mắt xích alanin có trong X là :