THỦY PHÂN ESTE E CÓ CÔNG THỨC PHÂN TỬ C4H8O2

     Bạn đang xem: Thủy phân este e có công thức phân tử c4h8o2

Cho dung dịch chứa 13,5 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được tối đa bao nhiêu gam Ag?

Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol anđehit axetic phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được glixerol; 15,2 gam natri oleat và 30,6 gam natri stearat. Phân tử khối của X là


Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O ở điều kiện thường tạo dung dịch bazơ là


Cho 0,1 mol alanin tác dụng 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X có thể là


Xem thêm: Kho Tàng Ca Dao Tục Ngữ Tôn Trọng Lẽ Phải ? Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Trọng Lẽ Phải

Các chất: etylamin, phenol, anilin, glixerol được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Một số tính chất được ghi trong bảng sau:

Chất

X

Y

Z

T

Nhiệt độ sôi, °C

184

290

16,6

182

pH dung dịch 0,02 mol/L

8,4

7,0

11,4

6,4

Nhận định nào sau đây là đúng?


Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.


Khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài tập các môn

Bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

Tài liệu miễn phí

Thông tin pháp luật


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

vietjackteam


Xem thêm: Tìm Số Lớn Thứ 2 Trong Mảng, Tìm Phần Tử Lớn Thứ Hai Trong Mảng C#

gmail.com

*
*


- Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền