Thì quá khứ đơn lớp 7

     

Thì thừa khứ đơn là 1 thì thường xuyên cần sử dụng trong tiếp xúc hàng ngày và xuất hiện nhiều trong các bài thi. Để khiến cho bạn nắm chắn chắn phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp đặc biệt quan trọng này, TOPICA Native gởi đến các bạn tổng hòa hợp trọn bộ bài xích tập thì vượt khứ solo (Simple Past Tense) dưới đây.Bạn sẽ xem: bài bác tập thì vượt khứ 1-1 lớp 7

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Mục Lục

1. Cầm tắt định hướng thì vượt khứ solo (Simple Past Tense)2. Bài xích tập thì vượt khứ đơn3. Đáp án bài tập thì vượt khứ đơn

1. Nắm tắt định hướng thì thừa khứ đối kháng (Simple Past Tense)

1.1. Cách thực hiện thì vượt khứ đơn

Diễn tả một hành động, vấn đề đã ra mắt tại 1 thời điểm vắt thể, hoặc một khoảng thời hạn trong vượt khứ và đã kết thúc hoàn toàn ngơi nghỉ quá khứ.

Bạn đang xem: Thì quá khứ đơn lớp 7

VD: My sister came home late last night. (Chị gái tôi về đơn vị muộn tối qua.)

Diễn tả một hành vi lặp đi lặp lại trong vượt khứ. 

VD: They always enjoyed going to lớn the zoo. (Họ đã luôn luôn yêu thích khi đi thăm vườn cửa bách thú.)

Diễn đạt các hành động xảy ra liên tục trong vượt khứ.

VD: Anna came home, took a nap, then had lunch. (Laura về nhà, ngủ một giấc, rồi ăn uống trưa.)

Diễn đạt một hành vi xen vào một hành vi đang ra mắt trong quá khứ.

VD: When Jane was cooking breakfast, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang nấu bữa sáng thì đột nhiên đèn tắt.)

Diễn đạt hành động không có thật ở lúc này trong câu đk loại III.

VD: If you were me, you would vì chưng it. (Nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ làm thế.)

1.2. Lốt hiệu phân biệt thì quá khứ đơn

Để nhận biết động từ buộc phải chia sinh sống thì quá khứ đơn, các bạn nên chăm chú những từ sau có trong câu:

Yesterday: Hôm quaLast night: tối quaLast week: Tuần trướcLast month: mon trướcLast year: Năm ngoáiAgo: cách đâyat, on, in… + thời gian trong vượt khứWhen + mệnh đề phân tách thì quá khứ đơn


*

2. Bài bác tập thì vượt khứ đơn

2.1. Bài tập thì quá khứ solo cơ bản

Bài 1: phân chia động từ vào ngoặc để dứt những câu sau

I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. A: ___________ Helen (drive)___________ lớn work? – B: Yes, she ___________. My neighbor (buy)___________ a new oto last week. They (go)___________ to lớn Italy on their last summer holiday. A: ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________. My family & I (see)___________ a comedy movie last night. First, we (do)___________ exercise, & then we (drink)___________ some water. Suddenly, the animal jumped and (bite)___________ my hand. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago. 12. When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. The police (catch)___________ all three of the bank robbers last week. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? Unfortunately, I (forget)___________ to lớn (bring)___________ my money.

Xem thêm: Màn Hình Xiaomi Redmi Note 2 Đà Nẵng, Thay Màn Hình Xiaomi Redmi Note 2 Tại Đà Nẵng


*

Bài tập thì thừa khứ đơn 

Bài 2: Chuyển phần nhiều câu dưới đây từ bây giờ đơn sang vượt khứ đơn

He goes to lớn the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock and go to lớn schoolDoes she buy the newspaper in the siêu thị over there? Do they bởi vì their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? .

2.2. Bài bác tập thì thừa khứ 1-1 nâng cao 

Bài 1: phân tách động từ nghỉ ngơi thì thừa khứ 1-1 trong đoạn văn sau

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) khổng lồ the country with their two dogs and ___ (play) together. Ben và Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them and ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them and ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy to lớn see them again. At lunch time Nick ___ (go) lớn the bikes & ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick & Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2:  Chuyển mọi câu sau sang câu tủ định cùng nghi vấn

Nam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam and you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr.Tam took his children to lớn the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được hội đàm trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Nhị Thức Niu Tơn, Trắc Nghiệm Nhị Thức Niu

3. Đáp án bài tập thì vượt khứ đơn

3.1. Bài tập cơ bản

Bài 1:

ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bring

Bài 2:

He went to lớn the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock & went to lớn school.Did she buy the newspaper in the cửa hàng over there?Did they vì chưng their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng nghe tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm cho tại TOPICA Native để được điều đình trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

3.2. Bài bác tập nâng cao

Bài 1: 

talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrode

Bài 2: 

Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did nam giới write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam và you were not in the English club last Tuesday – Were Nam và you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children to lớn the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to lớn the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?

Trên đây là phần bài bác tập thì thừa khứ 1-1 – giữa những thì đặc biệt quan trọng nhất trong giờ Anh. Việc chịu khó làm bài xích tập không hề thiếu sẽ giúp đỡ bạn nắm chắc kỹ năng và cách sử dụng thì vượt khứ đơn Chúc chúng ta học tập giỏi và lấy điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tiếng Anh mang đến riêng bạn, liên kết và thừa nhận ngay hỗ trợ tư vấn từ chăm gia, nâng cao trình độ giờ Anh ngay lập tức hôm nay