Tập hợp các số nguyên dương thỏa mãn là

     
Lời giải:

Phân tích: Đặt

*
*
Viết trái lại biểu thức của
*
ta được
*
*
cộng
*
với
*
vế theo vế cùng kết phù hợp với công thức
*
ta bao gồm
*
*
Theo mang thiết:
*

Đáp án và đúng là B


Câu hỏi trực thuộc đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút bài toán về tổng hợp - TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT - Toán học tập 11 - Đề số 40