Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là { }

     
- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốBài 8: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: máy tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc điểm chia hết của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang lại 5Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang lại 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một vài ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước chung và bội chungBài 17: Ước chung to nhấtBài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtÔn tập chương một số ít học

Mục lục

Sách Giải Sách bài Tập Toán 6 bài bác 13: Ước cùng bội giúp cho bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phù hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1:
a. Viết tập hợp những bội nhỏ dại hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng quát các số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta có B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập hợp những bội của 7 nhỏ tuổi hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát các số là bội của 7 là 7k cùng với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm những số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. X ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b. X ⋮12 và 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là { }

Vậy x ∈ B(15) với 40≤ x ≤70 đề nghị x ∈45;60

b. Vì x ⋮ 12 buộc phải x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta bao gồm x ∈12;24

c. Ta bao gồm Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

vì x ∈ Ư(30) và x >12 nên x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x buộc phải x là ước cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn có 42 dòng tem. Tuấn hy vọng chia phần lớn số tem đó vào các phong bì. Trong những cách phân chia sau, biện pháp nào thục hiện nay được? Hãy điền vào vị trí trống vào trường thích hợp được chia:

Bạn đã xem: Tập hợp những số gồm hai chữ số là cầu của 60 làYou watching: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là Bạn đang xem: Tập hợp các số tất cả hai chữ số là bội của 41 làBạn sẽ xem: Tập hợp những số tất cả hai chữ số là bội của 41 là

*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 bắt buộc cách thứ nhất thực hiện nay được. Số tem trong một phong suy bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 bắt buộc cách lắp thêm hai thục hiện nay được. Số phong phân bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân tách hết mang đến 8 đề nghị cách thứ bố không tiến hành được

See more: tp. Hà nội “ Quyết Tử Để nước nhà Quyết Sinh " Bị Bong Tróc, Xuống Cấp

*

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số tất cả hai chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Xem thêm: ️ Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Chuyên Tại Hà Nội Năm 2022, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Không Chuyên

Các số có hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm toàn bộ các số có hai chữ số là ước của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy những số tất cả hai chữ số là mong của 50 là 10;25;50

b. Ta tất cả Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy các số gồm hai chữ số là mong của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm những số thoải mái và tự nhiên x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Vày 6 ⋮(x -1) buộc phải (x-1) ∈ Ư(6)

Ta có Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Do 14 ⋮ (2x +3) cần (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta tất cả Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 đề xuất (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: tất cả bao nhiêu bội của 4 từ bỏ 12 đến 200?

Lời giải:

Vì trong tư số từ nhiên thường xuyên thì có một trong những là bội của 4 yêu cầu số bội của 4 từ 12 mang lại 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Bạn đã xem: Tập hợp các số bao gồm hai chữ số là cầu của 60 là

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Xem thêm: Tại Sao Không Dùng Được Hàm Vlookup Trong Excel, Cách Xử Lý Lỗi Hàm Vlookup Trong Excel Không Chạy

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.

See more: phương pháp Xác Định tâm Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Đều, Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Là Gì