Số Tự Nhiên Lớn Nhất Có Các Chữ Số Khác Nhau Sao Cho Tổng Các Chữ Số Bằng 17 Là

     

Trung trọng tâm Toán học dulichnangdanang.com ra mắt với các em học sinh lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 12.Bạn vẫn xem: Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 3 chữ số mà lại tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số từ nhiên bé dại nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 21.Bạn đang xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 3 chữ số nhưng mà tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 32.

Bạn đang xem: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số bằng 17 là

Bạn sẽ xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số bằng 17 là

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 5 chữ số nhưng mà tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất tất cả 5 chữ số và các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 4 chữ số tất cả tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số, các chữ số khác nhau và bao gồm tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 30

Bài ViO.12 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có những tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có những tích những chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có các chữ số khác biệt và tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên lớn duy nhất có những chữ số khác nhau và tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số không giống nhau và tích các chữ số bằng 720

Bài ViO.17 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số khác biệt và phân tách hết mang lại 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, các chữ số không giống nhau và phân chia hết cho 5.

Bài ViO.25 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, tất cả tổng những chữ số bởi 7 và phân tách hết cho 5.

Bài ViO.26 đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số còn sót lại để được số sót lại là số lớn nhất có thể. Số to nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số sót lại để được số sót lại có 15 chữ số với là số nhỏ nhắn nhất bao gồm thể. Số nhỏ nhắn nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn không giống 0 trước tiên để được một số trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà lại vẫn không thay đổi thứ tự của chúng để được sốlớn nhất, số bé nhỏ nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số mà trong số đó có ít nhất hai chữ số giống nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số mà trong mỗi số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 có bao nhiêu cách bố trí 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) chúng ta C ngồi bao gồm giữa?b) cặp đôi bạn trẻ A và E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 tín đồ ta lập đa số số có bốn chữ số khác nhau.

a) tất cả bao nhiêu số nhỏ hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 trường đoản cú 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong số đó luôn xuất hiện chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 tự 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 tất cả bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số? trong những số đó có bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số tất cả 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số gồm 5 chữ số khác biệt và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có nhị chữ số mà lại hàng chục lớn hơn hàng solo vị?

Bài ViO.41 tìm kiếm số 1a2b biết số đó chia cho 2; 5 cùng 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 tìm kiếm số 8a3b biết số đó phân chia hết mang đến 2 cùng 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 search số 4a8b biết số đó phân tách hết mang lại 2, còn phân chia cho 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 tìm kiếm số bé nhất không giống 1 mà lại khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng tất cả số dư bằng 1.

Bài ViO.45 kiếm tìm số nhỏ xíu nhất nhưng khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6 có số dư theo thứ tự là 1; 2; 3; 4 và 5.

Bài ViO.46 tra cứu số nhỏ nhắn nhất có 3 chữ số mà phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 kiếm tìm số bé xíu nhất gồm 3 chữ số mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng tất cả số dư là 1.

Bài ViO.48 mức độ vừa phải cộng tất cả các số chẵn có 3 chữ số phân tách hết mang lại 9 bằng?

Bài ViO.49 trung bình cộng toàn bộ các số lẻ có 3 chữ số phân chia hết mang đến 5 bằng?

Bài ViO.50 kiếm tìm số nhỏ nhắn nhất bao gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số phân tách hết cho 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 với 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số mà những số này đều không phân tách hết mang đến 3?

Bài ViO.54 tất cả bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.55 tìm kiếm số bé dại nhất không giống 0 mà chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.

Bài ViO.56 search số 6a2b biết số đó phân tách hết mang lại 2 còn chia cho 5 với 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 search số 3a7b biết số đó phân tách hết cho cả 2; 5 và 9.

Xem thêm: Nhan SắC Nữ Sinh Viên Y Hà Nội Trở Về Thủ Đô, Sinh Viên Đại Học Y Hà Nội Trở Về Thủ Đô

Bài ViO.60 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2 cùng 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà chia hết mang lại 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác biệt không chia hết cho 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà các số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 và 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số khác nhau chia hết đến 5?

Bài ViO.66 kiếm tìm số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có ba chữ số, hiểu được số đó phân tách hết mang đến 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 kiếm tìm a để 31a31a31a chia hết cho 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết đến 72.b) 24a68b phân chia hết cho 48.

Bài ViO.69 kiếm tìm số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất để khi phân chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm công nghệ tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 kiếm tìm số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất khác 1 làm thế nào cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tìm kiếm a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 gồm bao nhiêu số tất cả 5 chữ số nhưng mỗi số vừa chia hết cho 4 vừa phân tách hết mang lại 5.

Bài ViO.74 search số bé dại nhất tất cả 2 chữ số biết số đó chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được từng nào số tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau và:

a) những số này lớn hơn 300000?b) những số này lớn hơn 300000 và phân chia hết mang lại 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 kiếm tìm số nhỏ dại nhất có 5 chữ số chia hết cho tất cả 2; 3 và 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b sao cho a35b chia hết mang lại 45.

Bài ViO.78 tra cứu a + b biết 30a5b phân tách hết đến 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp sẽ là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán không còn số đĩa vào một vỏ hộp thì số chén bát nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban sơ và số đĩa cơ hội đầu.

Bài ViO.80 mang đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết cho 45

Bài ViO.81 mang đến số 222…22 (2017 số 2). Phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang đến 44.

Bài ViO.82 mang lại số 777…77 (2017 số 7). đề nghị bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 mang lại số 7878…78 (2017 số 78). Yêu cầu thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết cho 65.

Bài ViO.84 cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi buộc phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số chia hết mang lại 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang lại 24

Bài ViO.86 search số từ bỏ nhiên nhỏ nhất bao gồm 9 chữ số ,chia hết mang đến 9 và có các đặc điểm sau:

– trường hợp xóa 1 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang lại 8

– ví như xóa 2 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết đến 7

– trường hợp xóa 3 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang lại 6

– ví như xóa 4 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang lại 5

– ví như xóa 5 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết cho 4

– nếu xóa 6 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang đến 3

– ví như xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang lại 2

Bài ViO.87 có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết mang đến 5 và gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số vào đó:

a) mỗi chữ số hầu như chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn bao gồm 3 chữ số khác biệt từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo ra thành những số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ ban đầu từ 1 tiếp đến xóa đi 10 chữ số của số nhận thấy để còn lại một vài lớn tuyệt nhất (giữ nguyên lắp thêm tự các chữ số). Hãy tìm kiếm số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất mà trong những số đó theo đồ vật tự từ bỏ trái quý phái phải, mỗi chữ số (cho cho tới chữ số hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số ngay tức khắc sau nó.

Xem thêm: Cách Ngâm Rượu Cây Cần Sa Tươi, Cây Cần Sa Ngâm Rượu Như Thế Nào

Bài ViO.95 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số nhưng chữ số hàng trăm bằng trung bình cộng của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng solo vị.