SO SÁNH ĐỘ TAN TRONG NƯỚC CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ

     

Khi học tập sang phần dẫn xuất hiđrocacbon, tức là học về những hợp chất hữu cơ bao gồm nhóm chức thì tính chất của bọn chúng càng đa dạng mẫu mã hơn nữa. Do vậy, sẽ giúp đỡ các em khối hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức Kiến Guru đã Tổng hợp kỹ năng hóa 11 phần dẫn xuất hiđrocacbon một bí quyết ngắn gọn gàng và đầy đủ nhất.You watching: so sánh độ rã trong nước của những chất hữu cơ

I. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11: ANCOL

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp:

- Ancol là đông đảo hợp hóa học hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm hiđroxyl -OH links trực tiếp cùng với nguyên tử C no.Bạn đã xem: đối chiếu độ tan trong nước của các chất hữu cơ

- Phân loại: 


*

 

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11

- một vài ancol có tên riêng buộc phải nhớ:

CH2OH – CH2OH: Etilen glicol

CH2OH – CHOH – CH2OH: Glixerol

CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2 – OH: ancol amylic.

Bạn đang xem: So sánh độ tan trong nước của các chất hữu cơ

2. Tính chất vật lý:

+ Tan các trong nước bởi tạo được liên kết hiđro với nước.

+ ánh sáng sôi của ancol cao hơn so với các hiđrocacbon gồm cùng phân tử khối vị có link hiđro liên phân tử.

So sánh ánh sáng sôi: muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete và este...

Giải thích: ánh nắng mặt trời sôi của một hóa học thường phụ thuộc vào những yếu tố:

+ M: M càng bự thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

+ Độ phân rất của liên kết: links ion > liên kết cộng hóa trị phân cực > links cộng hóa trị không phân cực.

+ Số links hiđro và độ bền của liên kết hiđro.

3. đặc điểm hóa học:

4. Điều chế

II. Tổng hợp kỹ năng hóa 11: PHENOL

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp:

- Phenol là những hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm -OH links trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- Phân nhiều loại :

+ Phenol nhiều chức: Phân tử chứa hai hay nhiều nhóm –OH phenol.See more: Số chủ yếu Phương lớn số 1 Có 3 Chữ Số, câu hỏi Của Phạm Như Quỳnh

- Đồng phân

+ công thức tính nhanh: 3n-6(6

+ Áp dụng: C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Xem thêm: Cách Giải Bài Tập Hoán Vị Gen Các Câu Khó, Phương Pháp Giải Bài Tập Hoán Vị Gen Các Câu Khó

2. đặc điểm vật lý:

- Phenol là chất rắn, không màu, lạnh chảy ở ánh sáng 43oC. Để lâu tất cả màu hồng vị bị oxi hóa.

- Phenol ít tan nội địa lạnh, tan nhiều hơn thế nữa trong nước nóng.

- Phenol tan nhiều trong rượu, ete, clorofom, …

- Phenol độc, gồm tính cạnh bên trùng, làm rộp da.

3. đặc điểm hóa học:

4. Điều chế phenol:

- so sánh ancol – phenol:

III. Tổng hợp kiến thức hóa 11: ANĐEHIT

1. Định nghĩa, đồng đẳng, đông phân, danh pháp:

- Anđehit là hợp chất hữu mà lại phân tử có nhóm –CH=O link trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.

 


*

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11

2. đặc điểm vật lí:

- các anđehit đầu hàng là chất khí, tan những trong nước. Các anđehit tiếp theo sau là lỏng hoặc rắn, độ tan giảm dần.

- dung dịch nước của anđehit fomic gọi là fomon. Dung dịch bão hòa của anđehit fomic (37 – 40%) gọi là fomalin.

3. đặc thù hóa học:

4. Điều chế:

IV. Tổng hợp kỹ năng hóa 11: XETON

1. Định nghĩa:

2. đặc điểm hóa học:

3. Điều chế:

V. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11: AXIT CACBOXYLIC

1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp:

 


*

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng hóa 11

2. Tính chất vật lí:

- Là hóa học lỏng hoặc rắn ở ánh nắng mặt trời thường.

- Tan xuất sắc trong nước, độ tan giảm dần theo chiều tăng phân tử khối.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Tạo Nút Lệnh Trong Powerpoint 2003, 2010, 2013, 2016

- ánh nắng mặt trời sôi của axit > ancol (có cùng số C).See more: 49 Ngày Tính từ thời điểm ngày Mất tuyệt Ngày Chôn, Lễ bái 49 Ngày

3. Tính chất hóa học:

4. Điều chế:

Mong rằng với những kỹ năng và kiến thức Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 11 phần dẫn xuất hiđrocacbon đã cung ứng những kỹ năng và kiến thức bổ ích, giao hàng tốt cho quá trình học tập của các em.