SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP, TẬP HỢP CON

     
Xem giải thuật sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 1. Tập phù hợp - Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống


Bạn đang xem: Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

Xem giải thuật sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 1. Tập hợp. Bộ phận của tập thích hợp
Xem giải thuật sách "Cánh diều"
*
Bài 1. Tập phù hợp
triết lý số phần tử của một tập hợp, tập hợp nhỏ

Một tập hơp hoàn toàn có thể có 1 phần tử,có đa phần tử, bao gồm vô số

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 bài bác 4 trang 12 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Các tập phù hợp sau tất cả bao nhiêu phần tử ?D = 0, E = bút, thước,

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 12 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 4 trang 12 Toán 6 Tập 1. Tìm số tự nhiên x nhưng mà x + 5 = 2.

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 4 trang 13 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 1 . Cho ba tập hợp:

Xem giải mã


bài bác 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập phù hợp sau bao gồm bao nhiêu phần tử ? a) Tập đúng theo A những số tự nhiên và thoải mái x mà

Xem giải thuật


bài bác 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết những tập đúng theo sau và cho thấy thêm mỗi tập hợp có bao nhiêu thành phần ? a) Tập thích hợp A những số thoải mái và tự nhiên không vượt vượt 20.

Xem giải mã


bài 18 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mang lại A = 0. Nói theo một cách khác rằng A là tập hợp rỗng hay là không ?

Xem lời giải


bài 19 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập vừa lòng A các số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn 10, tập vừa lòng B các số tự nhiên bé dại hơn 5, rồi sử dụng kí hiệu ⊂ để biểu thị quan hệ giữa hai tập hòa hợp trên.

Xem lời giải


Bài đôi mươi trang 13 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. đến tập vừa lòng A = 15; 24. Điền kí hiệu

Xem giải mã


bài bác 21 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập hòa hợp A = 8; 9; 10;...; 20 có đôi mươi - 8 + 1 = 13 (phần tử)

Xem giải mã
Xem thêm: Tại Sao Có Người Hát Nhiều Có Hay Lên Không ? Cách Hát Hay

bài xích 22 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Số chẵn là số tự nhiên và thoải mái có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

Xem giải mã


bài bác 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Tập đúng theo C = 8; 10; 12;...;30 tất cả (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)

Xem giải mã


bài xích 24 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến A là tập hợp những số từ nhiên nhỏ tuổi hơn 10,

Xem giải mã


bài bác 25 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 25 trang 14 SGK Toán 6 tập 1. Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!


Xem thêm: Top 20 Đề 2 Trang 34 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 2, Hay Nhất 2022

*
*

Liên hệ | cơ chế