Sơ Đồ Tư Duy Ankan

     

TÓM TẮT LÝ THUYẾT VỀ ANKAN

1. Khái niệm Ankan

- Ankan là hiđrocacbon no mạch hở:CnH2n+2(n ≥1)

- Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng, CTTQ của monoxicloankanCnH2n(n≥3)

2. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

-Đồng phân cấu tạo:Ankan từ C4H10trở đi có công thức đồng phân cấu tạo mạch cacbon (mạch không phân nhánh với phân nhánh)

-Danh pháp ankan có mạch nhánh:

Số chỉ vị trí nhánh- thương hiệu nhánh + tên mạch thiết yếu + an

Lưu ý: Mạch chính là mạch cacbon nhiều năm nhất, chứa nhiều nhánh hơn.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy ankan

Đánh số thứ tự cacbon mạch bao gồm từ C đầu gần nhánh.

Nếu tất cả nhiều nhánh giống nhau thì sử dụng tiền tố chỉ độ bội (theo số đếm): đi, tri, tera…Khi có nhiều nhánh thứ tự gọi thương hiệu nhánh theo vần chữ cái.

-Gốc hiđrocacbonlàphần còn lạicủa phân tử hidrocacbon sau thời điểm bớt đi một số nguyên tử hiđro nhưng vẫn còn tồn tại trong phân tử ở trạng thái liên kết với không với electron tự vì như gốc tự do.

CTTQnhóm ankyl: CnH2n+1

-Bậc của một nguyên tử cacbontrong phân tử ankan bằng số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Bỏ Lọc Trong Excel Bất Cứ Ai Cũng Cần & Nên Biết

3. Tính chất vật lí:

- Ở điều kiện thường ankan từ C1→ C4ở trạng thái khí, từ C5→ C17trở đi ở trạng thái lỏng, từ C18trở lên ở dạng rắn. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng biệt của ankan nói thông thường tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

- Ankan là những chất ko màu, ko tan vào nước, nhẹ hơn nước nhưng tung nhiều trong dung môi hữu cơ.

4. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thế:

- Nguyên tử H bị thế bằng halogen tạo dẫn xuất halogen:

CnH2n+2 + x Cl2→ CnH2n+2-xClx+ x HCl (x ≤ 2n+2)

- Đối với ankan phân tử có các nguyên tử C tất cả bậc không giống nhau, sản phẩm chủ yếu thế H ở C bậc cao hơn.

b) Phản ứng tách:

+ tách bóc hiđro (đề hiđro hóa):

*

+ Bẻ gãy các liên kết C-C ( cracking):

*

c) Phản ứng oxi hóa( đốt cháy):

Ankan cháy tạo ra nhiều nhiệt:

CnH2n+2 +3n + 123n + 12O2 → n CO2+ (n+1) H2O

5. Điều chế

- vào công nghiệp, metan và những đồng đẳng được lấy từ khí thiên nhiên, khí mỏ dầu và dầu mỏ.

Xem thêm: Thực Đơn Cho Trẻ 12 Tháng Tuổi Ăn Dặm Truyền Thống (30 Ngày)

- Trong chống thí nghiệm, ankan được điều chế bằng biện pháp nung muối natri của axit cacboxylic với vôi tôi xút.