Recognize Đi Với Giới Từ Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese dulichnangdanang.comVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*

recognize recognize bí quyết viết khác: recognisengoại cồn từ (to recognize somebody / something as something) công nhận, chấp thuận recognized instructors, schools, charities thầy giáo/nhà trường/tổ chức cứu vãn tế được xác định to recognize somebody"s claim khổng lồ ownership xác nhận yêu sách của người nào về quyền sở hữu Britain has recognized the new regime nước anh đã công nhận cơ chế mới to recognize a government thừa nhận một chính phủ nước nhà everyone recognized him lớn be the lawful heir/as the lawful heir ai cũng thừa thừa nhận anh ta là người thừa kế hợp pháp he recognized his lack of qualifications/that he was not qualified for the post anh ta xác nhận là mình thiếu chuyên môn chuyên môn nhằm đảm nhiệm các bước ấy (to recognize somebody / something by something) nhận ra to recognize an old acquaintance nhận thấy một tín đồ quen cũ to recognize someone by his walk nhận ra một người nào nhờ dáng vẻ đi của anh ta I recognized her by her red hat tôi nhận thấy cô ấy nhờ mẫu mũ đỏ của cô ấy ấy tỏ lòng hàm ơn hoặc review cao (khản năng, công huân của ai...) bằng phương pháp khen thưởng The firm recognized Tom"s outstanding work by giving him an extra bonus công ty ghi nhậnb công việc nổi nhảy của Tom bằng cách tặng thêm cho anh ta một số tiền thưởng his services to the State were recognized sự ship hàng của ông ta so với Nhà nước sẽ được review cao đoán dìm phana biệt /"rekəgnaiz/ (recognise) /"rekəgnaiz/ ngoại đụng từ công nhận, thừa nhận, đồng ý to recognize a government công nhận một cơ quan chỉ đạo của chính phủ nhìn nhấn to recognize a far remote relation đánh giá một người bà nhỏ xa nhận ra to recognize an old acquaintance nhận biết một người quen cũ to lớn recognize someone by his walk trông dáng đi của một người nào mà phân biệt được (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồng ý cho (một đại biểu) tuyên bố