Phương Trình Đường Trung Trực

     

điện thoại tư vấn Δ1, Δ2, Δ3lần lượt là các đường trung trực trải qua M, N, P.

Bạn đang xem: Phương trình đường trung trực

Ta có:

*

Vậy Δ1có phương trình: -2(x + 1) + 3y = 0 ⇔ 2x - 3y + 2 = 0

Ta có:

*

Vậy Δ2có phương trình: 3(x - 4) + 4(y - 1) = 0 ⇔ 3x + 4y - 16 = 0

Ta có:

*

Vậy Δ2có phương trình: 5(x - 2) + (y - 4) = 0 ⇔ 5x + y - 14 = 0


Cho tam giác ABC gồm A(-2; 3) và hai đường trung tuyến: 2x - y + 1 = 0 với x + y - 4 = 0. Hãy viết phương trình ba đường trực tiếp chứa bố cạnh của tam giác.


Lập Phương trình tổng thể của mặt đường thẳng Δ trong những trường phù hợp sau:

a) Δ đi qua điểm M(1;1) và có vectơ pháp con đường vectơ n = (3; -2);

b) Δ đi qua điểm A(2;-1) và có hệ số góc k = -1/2;

c) Δ trải qua hai điểm A(2;0) với B(0;-3).


Với quý giá nào của tham số m thì hai tuyến phố thẳng tiếp sau đây vuông góc:

Δ1: mx + y + q = 0 và Δ2: x - y + m = 0?


Cho M(1; 2). Hãy lập phương trình của đường thẳng trải qua M với chắn trên nhì trục tọa độ hai đoạn bao gồm độ dài bằng nhau.


Cho tam giác ABC, biết phương trình mặt đường thẳng AB: x - 3y + 11 = 0, đường cao AH: 3x + 7y - 15 = 0, con đường cao BH: 3x - 5y + 13 = 0. Tra cứu phương trình hai tuyến đường thẳng chứa hai cạnh còn lại của tam giác.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Môi Trường Xanh Sạch Đẹp Hay Nhất, Thuyết Trình Về Vấn Đề Môi Trường


Xét địa chỉ tương đối của các cặp mặt đường thẳng sau đây:

a) d : x=-1-5ty=2+4t và d" = -6+5t"2-4t"

b)d : x=1-4ty=2+2tvà d": 2x + 4y - 10 = 0

c) d: x + y - 2 = 0 với d": 2x + y - 3 = 0


Lập phương trình tham số của mặt đường thẳng d trong những trường phù hợp sau:

a) d đi qua điểm A(-5; -2) và có vectơ chỉ phương u(4; -3)

b) d đi qua hai điểm A(√3; 1) và B(2 + √3; 4)


Lập phương trình những đường phân giác của các góc giữa hai đường thẳng

Δ1: 2x + 4y + 7 = 0 với Δ2: x - 2y - 3 = 0.


Cho mặt đường thẳng Δ tất cả phương trình tham sốx=2+2ty=3+t

a) tra cứu điểm M nằm ở Δ và cách điểm A(0; 1) một khoảng chừng bằng 5.

b) kiếm tìm tọa độ giao điểm của con đường thẳng Δ với mặt đường thẳng x + y + 1 = 0

c) tra cứu M trên Δ sao để cho AM ngắn nhất.

Xem thêm: Kali Cacbonat K2Co3 Có Kết Tủa Không ? K2Co3 Là Chất Gì K2Co3 Có Kết Tủa Không Ạ Câu Hỏi 2454163


Tìm phương trình của tập hợp các điểm giải pháp đều hai tuyến phố thẳng:

Δ1: 5x + 3y - 3 = 0 cùng Δ2: 5x + 3y + 7 = 0


Tính bán kính của đường tròng có tâm là điểm I(1; 5) và tiếp xúc với đường thẳng Δ: 4x - 3y + 1 = 0.


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam