Phương Pháp Giải Bài Tập Đốt Cháy

     

Bài viết nhằm mục tiêu củng cụ kiến thức triết lý về dạng toán đốt cháy hiđrocacbon, đồng thời bài viết còn tổng vừa lòng các cách thức giải bài xích tập tìm kiếm CTPT của hợp chất một biện pháp ngắn gọn với xúc tích.


PHƯƠNG PHÁP GIẢI cấp tốc BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HIĐROCACBON

I. Một số kim chỉ nan cần nhớ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

A

B

B

A

C

A

C

B

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - xem ngay