PHÉP TỊNH TIẾN ĐƯỜNG TRÒN

     
Lời giải:

Chọn A phương pháp 1: Đường tròn (C) có chổ chính giữa I(-2;1) bán kính R =2. Phép tịnh tiến

*
Phép tịnh tiến
*
biến mặt đường tròn (C) thành mặt đường tròn
*
 khi đó đường tròn
*
 có trung ương
*
 và bán kính R=2.


Bạn đang xem: Phép tịnh tiến đường tròn


Xem thêm: Giải Phương Trình Nghiệm Nguyên, Một Số Phương Pháp

Cho nên vì thế phương trình của
*
dấn xét: Phép tịnh tiến đổi thay đường tròn thành con đường tròn tất cả cùng bán kính nên ở bí quyết 1 ta chỉ việc tìm ảnh của trung tâm đường tròn
*
 qua phép tịnh tiến, còn bán kính đường tròn bằng bán kính đường tròn ban đầu. Biện pháp 2: Gọi
*
 là ảnh của
*
 qua phép tịnh tiến vec tơ
*
Theo biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
*
 ta có:
*
vắt (*) vào phương trình đường tròn
*
 ta được:
*
vày
*
 nên
*
nhận xét: Ở bí quyết 2 ta tìm ảnh của điểm bất kỳ nằm bên trên (C) thì vẫn được ảnh của nó nằm trê tuyến phố tròn
*

 

Đáp án đúng là A
Xem thêm: Rẻ Quý Trời Cho Chương 170, Chương 170: Lâm Bắc Dương Uy Hiếp

Câu hỏi nằm trong đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút việc về phép tịnh tiến - PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶT PHẲNG - Toán học tập 11 - Đề số 3