Phản Ứng Tổng Hợp Glucozo Trong Cây Xanh

     

Năng lượng 10 lá cây cảm nhận mỗi phút = 10 × 10 × 2,09 × 0,1 = 20,9J.

Bạn đang xem: Phản ứng tổng hợp glucozo trong cây xanh

► thời gian để tạo ra 1,8 gam glucozơ = 28130 ÷ 20,9

*
= 1346 phút ⇒ chọn C.


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 este sản xuất từ và một axit với 2 ancol đon chức tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng chiếm được 0,26 mol CO2. Nếu đun nóng 3,42 gam X vào 200 ml dung dịch NaOH 0,5M mang đến phản ứng trọn vẹn khi cô cạn thu được khối lượng chất rắn là


Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic.Trong các chất trên, số chất vừa có tác dụng tham gia bội phản ứng tráng bạc bẽo vừa có chức năng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là


Thủy phân trieste của glixerol trong môi trường xung quanh axit nhận được glixerol và các thành phần hỗn hợp axit lớn C17H35COOH cùng C15H31COOH. Số công thức cấu tạo trieste phù hợp với đặc thù trên là


Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ được dùng để làm tráng gương, tráng ruột phích.

(b) trong công nghiệp tinh bột cần sử dụng sản xuất bánh kẹo.

(c) Xenlulozơ là nguyên liệu sản xuất thuốc súng ko khói.

(d) trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ cần sử dụng pha chế thuốc.

Xem thêm: Cách Làm Bài Văn Miêu Tả Sáng Tạo Lớp 6 Miêu Tả Sáng Tạo Trang 122

Số tuyên bố đúng là


Thủy phân trọn vẹn 443 gam triglixerit bởi dung dịch NaOH toàn vẹn thu được 46,0 gam glixerol với m gam muối. Cực hiếm của m là


Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ với saccarozơ đa số là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột với xenlulozơ đông đảo là polisaccarit.

(c) vào dung dịch, glucozơ cùng saccarozơ đầy đủ hòa tan Cu(OH)2, tạo ra phức màu xanh da trời lam.

(d) lúc thủy phân hoàn toàn hỗn hợp có tinh bột cùng saccarozơ trong môi trường xung quanh axit, chỉ thu được một một số loại monosaccarit.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 chiếm được Ag.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Thư Mục Chứa File Update Windows 10 Update Để Giải Phóng Dung

(f) Glucozơ cùng saccarozơ đều chức năng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) sản xuất sobitol.

Số phát biểu đúng là


Câu 14:


Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon - 7; (4) poli (etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), (7) tơ nitron. Các polime là thành phầm của phản nghịch ứng trùng phù hợp là:


Câu 15:


Chất nào dưới đây thuộc các loại đisaccarit?


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam