Phân bón hóa học 11

     

Nội dung bài họcPhân bón hóa họctìm gọi về quan niệm phân bón hóa học và phân loại. Tính chất, ứng dụng, pha trộn phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.

Bạn đang xem: Phân bón hóa học 11


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Phân đạm

1.2.Phân lân

1.3.Phân kali

1.4.Phân hỗn hợp và phân phức hợp

1.5.Phân vi lượng

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 12 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 12 Chương 2 hóa học 11


Phân bón hoá học: là hồ hết hóa chất có chứa những nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm cải thiện năng suất mùa màng.Có 3 các loại chính: phân đạm, phân lân với phân kali.

*

Hình 1:Các nhiều loại đạm amoni, đạm nitrat, đạm urê

Cung cấp N hoá đúng theo dưới dạng NO3-, NH4+Kích thích quy trình sinh trưởng, có tác dụng tăng tỉ lệ protein thực đồ gia dụng à cây trồng phát triển nhanh, cho những hạt, củ, quả.Độ dinh dưỡng được review theo tỉ trọng % khối lượng của yếu tố N

Phân đạm

amoni

nitrat

Urê

Thành phần hoá học tập chính

Muối amoni: NH4Cl; NH4NO3; (NH4)2SO4; ...

Xem thêm: Tuyển Tập Các Bài Tập Tổ Hợp Xác Suất Ôn Thi Đại Học ? Chuyên Đề: Tổ Hợp Và Xác Suất

NaNO3; Ca(NO3)2; ...

(NH2)2CO

Phương pháp điều chế

NH3 tác dụng với axit tương ứng

Axit nitric cùng muối cacbonat

CO2+2NH3

*
(NH2)2CO +H2O

Dạng ion hoặc hợp chất mà cây cỏ đồng hoá

NH4+; NO3-

NO3-

NH4+


1.2. Phân lân


Cung cấp p cho cây bên dưới dạng ion PO4 3-Tăng quá trình sinh hoá, trao đổi chất, trao đổi tích điện của cây.Đánh giá bán theo tỉ lệ thành phần % trọng lượng P2O5.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Không Sử Dụng Được Phím Tắt Trong Excel Đơn Giản

Phân

Supephotphat đơn

Supephotphat kép

Lân nung chảy

Thành phần hoá học chính

Hàm lượng PO5

Ca(H2PO4)2 + CaSO4

14-20%

Ca(H2PO4)2

40-50%

Hỗn phù hợp phatphat với silicat của canxi, magiê

12-14%

Phương pháp điều chế

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc → Ca(H2PO4)2 + CaSO4

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4

4H3PO4 + Ca3(PO4)2 → 3Ca(H2PO4)2

Nung tất cả hổn hợp quặng apatit, đá xà vân và than ly ở trên 1000oC

Dạng ion hoặc hợp hóa học mà cây trồng đồng hoá

H2PO42-

H2PO42-

Không tan trong nước, tung trong môi trường xung quanh axit (đất chua)


1.3. Phân kali


Cung cung cấp kali dưới dạng ion K+.Tăng cường tạo thành đường, bột, xơ, dầu à tăng khả năng chống rét, chống dịch và chịu đựng hạn mang đến cây.Đánh giá theo tỉ lệ thành phần % cân nặng K2O

1.4. Phân các thành phần hỗn hợp và phân phức hợp


Phân láo lếu hợp: N,K,PPhức hợp: Amophot: NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

1.5. Phân vi lượng


Cung cấp các nguyên tố: Bo, Mg, Zn, Cu, Mo… sinh sống dạng vừa lòng chất.Cây trồng chỉ cần 1 lượng bé dại nên những nguyên tố trên vào vai trò là vitamin cho thực vật.

*

Hình 2:Phân bón hóa học


Bài tập minh họa


Bài 1:

Chia hỗn hợp H3PO4thành 3 phần bằng nhau:- Trung hoà phần một vừa đủ bởi 300ml dung dịch NaOH 1,5M.- Trộn phần nhị với phần bố rồi mang đến tiếp vào một lượng dung dịch NaOH như đang dùng tại phần một, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được m gam muối. Quý hiếm m là:

Hướng dẫn:

(\ P1 : n_NaOH.frac13 = n_H_3PO_4 = 0,15 mol \ P2 + P3 : n_H_3PO_4 = 0,3 mol Rightarrow n_NaOH = 1,5n_H_3PO_4)⇒Tạo muối: NaH2PO4: x mol cùng Na2HPO4: y mol⇒nNaOH= x + 2y = 0,45; x + y = 0,3⇒x = y = 0,15 mol⇒Muối bao gồm 0,15 mol NaH2PO4và 0,15 mol Na2HPO4⇒m = 39,3g

Bài 2:

Một loại phân bón không cất tạp chất (phân nitrophotka) bao gồm chứa 17,5%N theo khối lượng. Tỷ lệ theo cân nặng của photpho trong một số loại phân bón nói trên có giá trị gần nhất với?

Hướng dẫn:

Phân Nitrophotka là: x(NH4)2HPO4.yKNO3có %mN= 17,5%⇒(28x + 14y)/(132x + 101y) = 0,175⇒4x = 3y⇒%mP= 11,625%

Bài 3:

Cho m gam NaOH vào dung dịch đựng 0,04 mol H3PO4, sau làm phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được 1,22m gam chất rắn khan. Cực hiếm m là:

Hướng dẫn:

NaOH + H3PO4→ NaH2PO4+ H2O2NaOH + H3PO4→Na2HPO4+ 2H2O3NaOH + H3PO4→Na3PO4+ 3H2ONếu chỉ có NaH2PO4⇒mmuối=3mNếu chỉ tất cả Na2HPO4⇒mmuối= 1,775mNếu chỉ bao gồm Na3PO4⇒mmuối= 1,37mTa thấy mNaOHmuối⇒chất rắn bao gồm NaOH cùng Na3PO4⇒(n_Na_3PO_4) = 0,04 mol⇒nNaOH pứ= 0,12 mol⇒msau– mtrước= 1,22m – m = 0,04.164 – 0,12.40⇒m = 8 gam