Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

     

Thì quá khứ kết thúc (Past Perfect) – giải pháp dùng, phương pháp và bài bác tập

*

Thì vượt khứ dứt là một trong những thì quan trọng trong kết cấu ngữ pháp tiếng anh. Vì chúng được sử dụng tương đối nhiều trong quá trình và cuộc sống thường ngày trong môi trường xung quanh ngoại ngữ.

Định nghĩa thì quá khứ hoàn thành

*

Thì vượt khứ hoàn thànhdùng để biểu đạt một hành vi xảy ra trước một hành động khác cùng cả hai hành vi này những đã xảy ra trong thừa khứ. Hành vi nào xảy ra trước thì dùng thì vượt khứ hoàn thành. Hành vi xảy ra sau thì sử dụng thì vượt khứ đơn.

Bạn đang xem: Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành

*
Cách dùngVí dụ
Khi hai hành vi cùng xảy ra trong thừa khứ, ta sử dụng thì vượt khứ chấm dứt cho hành động xảy ra trước và quá khứ đối kháng cho hành vi xảy ra sau.I met them after they had divorced.(Tôi gặp họ sau khi họ ly dị.)Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before.(Lan nói rằng trước kia hai năm, cô ta từng được lựa chọn làm hoa hậu.)An idea occurred to lớn him that she herself had helped him very much in the everyday life.(Hắn bất chợt nghĩ ra rằng bao gồm cô ta đã giúp hắn rất nhiều trong cuộc sống đời thường hằng ngày.)
Thì thừa khứ hoàn thành diễn tả hành đụng đã xảy ra và đang hoàn tất trước 1 thời điểm trong thừa khứ, hoặc trước một hành vi khác cũng đã kết thúc trong quá khứ.We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến cửa hàng chúng tôi đã ăn trưa xong.)
Khithì vượt khứ hoàn thànhthường được dùng kết phù hợp với thì quá khứ đơn, ta hay sử dụng kèm với các giới từ với liên trường đoản cú như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, until, as soon as, no sooner…thanNo sooner had he returned from a long journey than he was ordered lớn pack his bags.(Anh ta mới ra đi về thì lại được lệnh cuốn gói ra đi.)When I arrived John had gone away.(Khi tôi mang lại thì John đã từng đi rồi.)Yesterday, I went out after I had finished my homework.(Hôm qua, tôi đi dạo sau khi tôi đang làm kết thúc bài tập.)
Hành động xảy ra như là điều kiện tiên quyết cho hành vi khácI had prepared for the exams and was ready to vày well.Tom had lost twenty pounds & could begin anew.
Trong câu đk loại 3 để miêu tả điều kiện không có thựcIf I had known that, I would have acted differently.She would have come lớn the tiệc ngọt if she had been invited.
Hành hễ xảy ra trong 1 khoảng thời hạn trong vượt khứ, trước 1 mốc thời hạn khácI had lived abroad for twenty years when I received the transfer.Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.

Công thức thì thừa khứ trả thành

*
Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn
S + had + VpIIVí dụ:– Hehad goneout when I came into the house. (Anh ấy sẽ đi ra bên ngoài khi tôi vào nhà.)– Theyhad finishedtheir work right before the deadline last week .(Họ đã hoàn thành các bước của chúng ta ngay trước hạn chót vào tuần trước.)S + hadn’t + VpIICHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– Shehadn’t comehome when I got there. (Cô ấy vẫn không về đơn vị khi tôi về.)– Theyhadn’t finishedtheir lunch when I saw them. (Họ vẫn chưa ăn xong bữa trưa lúc trông thấy họ).Had + S + VpII ?Trả lời: Yes, S + had.No, S + hadn’t.Ví dụ:–Hadthe filmendedwhen you arrived at the cinema? (Bộ phim đã chấm dứt khi các bạn tới địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim đề nghị không?)Yes, it had./ No, it hadn’t

Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ hoàn thành

*

Trong câu có những từ:

– when: Khi

Ví dụ:Whenthey arrived at the airport, her flighthad takenoff. (Khi họ tới sảnh bay, chuyến bay của cô ấy đã chứa cánh.)

– before: trước khi (Trước “before” áp dụng thì thừa khứ dứt và sau “before” áp dụng thì quá khứ đơn.)

Ví dụ: Shehad doneher homeworkbeforeher motheraskedher to bởi vì so. (Cô ấy vẫn làm bài bác tập về nhà trước lúc mẹ cô ấy yêu ước cô ấy làm như vậy.)

– After: sau khi (Trước “after” áp dụng thì thừa khứ solo và sau “after” sử dụng thì thừa khứ hoàn thành.)

Ví dụ: Theywenthome after theyhad eatena big roasted chicken. (Họ về nhà sau khi đã ăn uống một nhỏ gà tảo lớn.)

– by the time (vào thời điểm)

Ví dụ: Hehad cleanedthe house by the time her mother came back. (Cậu ấy sẽ lau kết thúc nhà vào thời khắc mẹ cậu ấy trở về.)

Bài tập

*

Bài 1: mang đến dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc.

1. They (come) …………….. Back home after they (finish) ………………… their work.

2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.

3. Before he (go) ………………………….. To lớn bed, he (read) ………………………… a novel.

4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

5. When I came lớn the stadium, the match (start) ………………………………….

6. Before she (listen) ………………….. Lớn music, she (do)……………………. Homework.

7. Last night, Peter (go) ………………….. Lớn the supermarket before he (go) ………………… home.

Bài 2: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi sử dụng từ gợi ý cho sẵn.

1. David had gone home before we arrived. – After …………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops. – Before ……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office. – When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before ………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.came – had finished

2. Had met

3. Went – had read

4.hadn’t worn

5.had started

6.listened – had done

7.had gone – went

Bài 2:

1.After David had gone home, we arrived. (Sau lúc David về nhà, cửa hàng chúng tôi tới.)

2.Before we took a look around the shops, we had had lunch. (Trước khi cửa hàng chúng tôi đi coi xung quanh những cửa hàng, cửa hàng chúng tôi đã ăn trưa rồi.)

3.When we got out of the office, the light had gone out.(Lúc công ty chúng tôi rời khỏi công sở thì đèn đã trở nên tắt trước kia rồi.)

4.By the time we started our work, she had explained everything clearly. (Vào thời khắc chúng tôi bước đầu công việc, cô ấy đã lý giải mọi thứ ví dụ rồi.)

5.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. (Trước khi chị em tôi về nhà, cha tôi sẽ tưới toàn bộ các cây trong vườn rồi.)

Lưu ý

Các hễ từtrong thì quá khứhoàn thành rất cần phải chia về thì vượt khứ hoặc theobảng cồn từ bất quy tắc

Động từ theo quy tắc ta thêm “ed” vào sau động từ.

Ví dụ: wach – watched stop – stopped* Những chăm chú khi thêm “ed” vào sau hễ từ:– thông thường ta thêm “ed” vào sau rượu cồn từ.– Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted* chú ý khi thêm đuôi “-ed” vào sau rượu cồn từ.+ Động tự tận thuộc là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed+ Động từ tất cả MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.Ví dụ: stop – stopped shop – shopped tap – tappedNGOẠI LỆ: commit – committed travel – travelled prefer – preferred+ Động trường đoản cú tận thuộc là “y”:– nếu như trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta thêm vào đó “ed”.Ví dụ: play – played stay – stayed– giả dụ trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta thay đổi “y” thành “i + ed”.Ví dụ: study – studied cry – cried

Động trường đoản cú bất quy tắc

Một số rượu cồn từ bất quy tắc ta ko thêm đuôi “ed” vào sau hễ từ (ta hoàn toàn có thể học ở trong trong bảng đụng từ bất nguyên tắc cột 3.Ví dụ: go – gone see – seen buy – bought.

Các đụng từ bất luật lệ thông dụng
Dạng nguyên mẫuDạng quá khứDạng quá khứ trả thành
awake = tấn công thứcawokeawoken
be (xem bài bác độngừ to BE)was, werebeen
beat =đánh, thắngbeatbeaten
become = trở thànhbecamebecome
begin = bắt đầubeganbegun
bend = bẻ congbentbent
bet = cá, tiến công cuộcbetbet
bid =đấu giábidbid
bite = cắnbitbitten
blow = thổiblewblown
break = có tác dụng vỡbrokebroken
bring =đem lạibroughtbrought
broadcast = truyền hình, truyền thanhbroadcastbroadcast
build = xây dựngbuiltbuilt
burn = làm bỏng, đốt cháyburned/burntburned/burnt
buy = muaboughtbought
catch = bắt lấycaughtcaught
choose = chọnchosechosen
come =đếncamecome
cost = tốncostcost
cut = cắtcutcut
dig =đào (đào lổ)dugdug
do = làmdiddone
draw = rút radrewdrawn
dream = mơ, mơ ướcdreamed/dreamtdreamed/dreamt
drive = lái xe 4 bánh trở lêndrovedriven
drink = uốngdrankdrunk
eat = ănateeaten
fall = rơifellfallen
feel = cảm thấyfeltfelt
fight = chiến đấufoughtfought
find = search thấy, thấy cái gì đấy như cụ nàofoundfound
fly = bayflewflown
forget = quênforgotforgotten
forgive = tha thứforgaveforgiven
freeze =đông lạnh, đông thành đáfrozefrozen
get = lấy (tra từ bỏ điển thêm)gotgotten
give = chogavegiven
go =điwentgone
grow = trưởng thành, trồnggrewgrown
hang = treohunghung
have = cóhadhad
hear = ngheheardheard
hide = giấu, trốnhidhidden
hit =đánhhithit
hold = nắm, cầm, giữheldheld
hurt = có tác dụng tổn thươnghurthurt
keep = giữkeptkept
know = biếtknewknown
lay =đặt, để, sắp xếp (tra tự điển thêm)laidlaid
lead = dẫn đầu, lãnh đạoledled
learn = học, học tập đượclearned/learntlearned/learnt
leave = tránh khỏileftleft
lend = mang đến mượnlentlent
let =để (để đến ai làm gì đó)letlet
lie = nói dốilaylain
lose = mất, tiến công mất, thua cuộclostlost
make = làm cho ramademade
mean = muốn nói, bao gồm nghĩa làmeantmeant
meet = gặp mặtmetmet
pay = trả giá, trả tiềnpaidpaid
put = đặt,để (tra trường đoản cú điển thêm)putput
read =đọcreadread
ride = cưỡi, chạy xe pháo 2 bánhroderidden
ring = reo, hotline điện thoạirangrung
rise = mọc, lên caoroserisen
run = chạyranrun
say = nóisaidsaid
see = thấysawseen
sell = bánsoldsold
send = gửisentsent
show = cho xemshowedshowed/shown
shut =đóngshutshut
sing = hátsangsung
sit = ngồisatsat
sleep = ngủsleptslept
speak = nóispokespoken
spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng thời gian)spentspent
stand =đứngstoodstood
swim = bơi, lộiswamswum
take = lấy, dìm (tra tự điển thêm)tooktaken
teach= dạytaughttaught
tear = xétoretorn
tell = mang lại ai biếttoldtold
think = nghĩ, suy nghĩthoughtthought
throw = quăng, vứtthrewthrown
understand = hiểuunderstoodunderstood
wake = thức dậywokewoken
wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức (nước hoa)woreworn
win = chiến thắngwonwon
write = viếtwrotewritten

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Quá khứ xong tiếp diễn (Past perfect continuous) là 1 trong trong 12 thì cơ bạn dạng dùng để nói đến 1 hành động xảy ra và bước đầu trước 1 hành vi khác trong quá khứ. Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa học tập về thì này nhé.

*

Định nghĩa

Thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn(Past perfect continuous)được sử dụng để diễn đạt quá trình xảy ra 1 hành động bước đầu trước một hành vi khác trong thừa khứ.

Cấu trúc thì vượt khứ dứt tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu lấp địnhCâu nghi vấn
S + had + been + V-ingVí dụ:– Ithad been rainingvery hard for two hours before it stopped.– Theyhad been workingvery hard before we came.S + hadn’t + been + V-ingCHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– My fatherhadn’t been doinganything when my mother came home.– Theyhadn’t been talkingto each other when we saw them.Had + S + been + V-ing ?Trả lời:Yes, S + had./ No, S + hadn’t.No, S + hadn’t.Ví dụ:–Hadtheybeen waitingfor me when you met them?Yes, they had./ No, they hadn’t.–Hadshebeen watchingTV for 4 hours before she went khổng lồ eat dinner?Yes, she had./ No, she hadn’t.

Sử dụng thì này như thế nào?

➣Diễn đạt một hành vi đang xẩy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ:

– Ihad been thinkingabout that before you mentioned it.

Tôi vẫn vẫn nghĩ về điều ấy trước khi bạnđề cập tới.

*

Diễn đạt hành vi là lý do của một điều gì đấy trong quá khứ.

Ví dụ:

– Sam gained weight because shehad been overeating.

Sam tăng cân bởi vì côấy đã ăn quá nhiều.

– Betty fail the final test because shehadn’t been attendingclass.

Betty đang trượt bài bác kiểm tra cuối kì bởi vì cô ấy không thâm nhập lớp học.

*
Sam gained weight because she had been overeating

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dãn dài liên tục trước một hành động khác trong thừa khứ.

Xem thêm: Lý Thuyết Căn Bậc 2 Của Số Phức Và Phương Trình Bậc Hai, Cách Tìm Căn Bậc Hai Của Số Phức Cực Hay

Ví dụ:

– The couplehad been quarrelingfor 1 hour before their daughter came back home.Đôi vợ ck đã biện hộ nhau suốt một giờ trước khi đứa con gái về nhà.

– The studenthad been waitingin the meetingroom for almost an hour beforehe was punished.Cậu học sinh đã hóng gần một giờ đồng hồ trong chống họp trước khi chịu phạt.

*
The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home

Diễn tả hành động xảy ra để sẵn sàng cho một hành động khác.

Ví dụ:

– Ihad been practicingfor five months & was ready for the championship.Tôi đã rèn luyện suốt 5 tháng và chuẩn bị sẵn sàng cho giải vô địch.

– Willishad been studyinghard và felt good about the Spanishtest he was about khổng lồ take.Willisđã học hành rất cần mẫn và cảm giác rấttốt về bài thi giờ Tây Ban Nha nhưng anh ấy đang làm.

– Anna and Markhad been fallingin lovefor 5years & prepared for a wedding.Anna với Markđã yêu nhau được 5năm cùng đã sẵn sàng cho một đám cưới.

*
I had been practicing for five months và was ready for the championship

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ví dụ:

– Shehad been walkingfor 2 hours before 11 p.m. Last night.Cô ấy đã đi dạo 2 tiếng đồng hồ tính đến 9 giờ tối qua.

– My younger brotherhad been cryingfor almost 1 hour before lunchtime.Em trai tôi đã khóc xuyên suốt một giờ trước bữa trưa.

*
My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime

Nhấn mạnh hành động để lại tác dụng trong thừa khứ.

Ví dụ:

– Yesterday morning,he was exhausted because hehad been workingon his report all night.Sánghôm qua, anh ấy đang kiệt sức vì chưng trước đó đã làm report cả đêm.

=> bài toán “kiệt sức” đã xảy ra trong thừa khứ với là công dụng của câu hỏi “làm báo cáocả đêm” vẫn được ra mắt trước kia nên tại đây ta sử dụng thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn nhằm diễn đạt.

*
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

LƯU Ý:Thì vượt khứ xong tiếp diễn rất có thể được áp dụng trong câu đk loại 3nhằmdiễn tả điều kiện không tồn tại thực trong quá khứ.

Ví dụ:

– If wehad been workingeffectively together, we would have been successful.(Nếu công ty chúng tôi còn làmviệc cùng mọi người trong nhà một biện pháp hiệu quả,chúng tôi đã thành công rồi.)

– She would have beenmore confidentif shehad been preparingbetter.(Cô ấy đã rất có thể sẽtự tin hơnnếucô ấy chuẩn bị tốt hơn.)

Dấu hiệu dấn biết

Các câu thuộc thì quá khứ xong tiếp diễn hay chứa các từ phân biệt như:

Until thenBy the timePrior lớn that timeBefore, after.

Bài tập thực hành

Bài 1. Chia động từ vào vị trí trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day)I’d been working hardall day.

2. The two boys came into the house. They had a football và they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to lớn cancel my holiday. (I/look/forward to it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened & didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: dứt câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to lớn rain. Wehad been playingfor half an hour when it started lớn rain.

2. I had arranged khổng lồ meet Tom in a restaurant. I arrived và waited for him. After đôi mươi minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. For 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went lớn a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. When …..

Bài 3: chia động từ và ngừng câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.

2 John & I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5When I arrived, everybody was sitting round the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6Jim was on his hands và knees on the floor. He … (look) for his contact lens.

7When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward khổng lồ it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. Was walking

3. Had been running

4. Were eating

5. Had been eating

6. Was looking

7. Was waiting … had been waiting

Thì quá khứ đơn

Khẳng định:S + V2/ed + O

Phủ định:S + didn’t + V-inf + O

Nghi vấn:Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– miêu tả một hành động xảy ra trên thời điểm khẳng định trong thừa khứ, cùng đã hoàn thành điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô ấy đã xuất sắc nghiệp vào khoảng thời gian ngoái)

– miêu tả một hành động ra mắt lặp đi lặp lại hoặc xảy ra tiếp tục trong thừa khứ và bây giờ không xẩy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used lớn go fishing with my father. (Khi còn nhỏ, tôi hay đi câu cùng với bố)

– sử dụng kết hợp với thì quá khứ tiếp tục khi miêu tả một hành vi chen ngang vào một hành động khác đang xẩy ra trong vượt khứ.

Ex: When my mother went to lớn the super market, my father was reading newspaper. (Khi bà mẹ tôi đi siêu thị, phụ thân tôi thì hiểu báo)

–Phó từ dìm dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời gian… (nói bình thường là thời gian trong vượt khứ).

–Khi nói về cái nào đó đang vẫn được sáng tạo trong thừa khứ, ta cần sử dụng thì thừa khứ đơn.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Y Tây Nguyên Năm 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Tây Nguyên Năm 2021

Ex:It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes khám phá ra Mexica vào thời điểm năm 1519.)

Vậy, điểm khác biệt cơ phiên bản giữa nhị thì này là thì thừa khứ đơn mô tả một hành động đã xong trong vượt khứ, còn bây giờ hoàn thành diễn đạt một hành động xảy ra tại một thời điểm không xác định trong thừa khứ, kéo dài tới lúc này (và có công dụng đi mang lại tương lai).