Phân Biệt Hiện Tại Hoàn Thành Và Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

     

Trong 12 thì cơ bản của giờ Anh chắc tất cả lẽ chúng ta đã thân thuộc với thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn. Mặc dù nhiên, liệu bạn đã biết cách sử dụng thì một cách đúng chuẩn chưa? Hãy cùng Step Up kiếm tìm hiểu cụ thể giúp bạn làm rõ hơn qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn


1. Thì Hiện Tại xong Tiếp Diễn trong tiếng Anh

*
*

Dấu hiệu thừa nhận biết:

Với bây giờ hoàn thành: Ever, never, just, already, recently, since, for

Với hiện tại dứt tiếp diễn: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…


6. Bài bác tập Thì hiện tại Tại hoàn thành Tiếp Diễn bao gồm đáp án

Các các bạn vừa đi khám phá dứt phần triết lý của thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn. Hiện thời chúng ta hãy bên nhau thực hành một số trong những bài tập nhằm xem bạn dạng thân đã hiểu rõ sâu xa bài mang đến đâu cũng như bổ trợ thêm về kiến thức và kỹ năng cấu trúc ngữ pháp giờ Anh nhé.

Bài 1: hãy chọn dạng đúng của đụng từ gồm trong ngoặc.

1. He ________ (sleep) for hours now because he didn’t get enough sleep last night.

2. When she arrived, her family ________ (have) dinner.

3. Where are you now? He ______ (wait) for you for so long.

4. My father ________ (still/do) the gardening since I came home. Meanwhile, my brother ______ (do) his homework.

5. Her mother ________ (go) shopping since she went out with her friends.

6. We would lượt thích to eat something because we ________ (not eat) for the whole day.

7. It ______ (rain) for the whole morning, so she doesn’t want to lớn go out.

8. John Wick _____ (watch) his favorite film since I came.

Bài 2: trả tất các câu sau nhờ vào những từ gợi ý cho sẵn.

1. We/not/want/go/because/be/play/football

2. Chingun/be/sleep/hours//so/house/quiet.

3. He/drink/alcohol/since/we/see/

4. I/do/work/whole/day//now/be/tired.

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

Bài 3:

1. We are waiting for the bus. We started waiting for 10 minutes.

We ….. For 10 minutes.

2. I’m learning English. I started classes in October.

I ….. Since October.

Xem thêm: Tin Nhắn Khiến Chàng Rung Rinh, 15 Loạn Nhịp

3. Nhì is working in London. He started working there on trăng tròn July.

……. Since trăng tròn July.

4. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago.

……. For years.

Bài 4:

1. You have just arrived to lớn meet a friend who is waiting for you.

You ask: (you/wait/long) ………..

2. You meet a friend in the street. His face and hands are dirty.

You ask: (what/to/do?) ………..

3. A friend of yours is now working in a shop. You want lớn know how long.

You ask: (how long/you/work/there?)

4. A friend tells you about his job – he sells computers. You want to know how long

You ask: (how long/you/sell/computers?) ………..

Đáp án

Bài 1: has been sleeping/ were having/ has been waiting/ has still been doing/has been doing/has been going/ haven’t been eating/ has been raining/ has been watching

Bài 2:

1. We don’t want to lớn go out because We have been playing football.

2. Chingun has been sleeping for hours, so the house is very quiet.

3. He has been drinking alcohol since we saw him.

4. I have been doing my homework for the whole day, so now I am tired.

5. She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy.

Xem thêm: Hàm Viết Chữ Trong Excel - 4 Cách Chèn Chuỗi Text Vào Ô Trong Excel

Bài 3:

1. Have been waiting

2. Have been learning English

3. He has been working there

4. They’ve been going there

Bài 4:

2. Have you been waiting long?

3. What have you been doing?

4. How long have you been working there?

5. How long have you been selling computers?

Trên trên đây là bài viết tổng hợp về thì hiện tại kết thúc tiếp diễn. Step Up hy vọng rằng đang hướng dẫn cho mình đọc những thông tin hữu ích nhất. Để làm rõ nhiều rộng về từ vựng những chủ đề cũng tương tự để thực hiện linh hoạt, hãy cùng tìm hiểu thêm các phương pháp học từ vựng giờ Anh sáng tạo, hiệu quả, buổi tối ưu thời gian cùng với sách mod Não 1500: bao gồm 50 unit thuộc các chủ đề khác nhau, cùng rất đó là thực hiện trong tiếp xúc hàng ngày. Các bạn sẽ được tận hưởng với cách thức học thông minh thuộc truyện chêm, âm thanh tựa như và phạt âm shadowing, rèn luyện cùng ứng dụng Hack Não nhằm luyện nghe, phát âm và kiểm tra các từ vựng giờ Anh sẽ học.