Nhận biết các chất vô cơ

     

Bảng nhận biết các chất bao gồm trong dung dịch, nhận biết các khí vô cơ. Dựa vào bảng này học sinh gồm thể nhận biết được những chất đã học.

Bạn đang xem: Nhận biết các chất vô cơ


*

Bảng nhận biết các chất hóa học thường gặp


* Download (click vào để tải về): Bảng nhận biết những chất hóa học để in ra giấy học thuộc.

Bảng nhận biết những chất Hóa học 9

Dựa vào bảng bên trên ta thấy để nhận biết các chất trong dung dịch thì cần sử dụng thuốc thử như sau:

Hoá chấtThuốc thửHiện tượng
– Axit

– Bazơ kiềm

Quỳ tím– Quỳ tím hoá đỏ

– Quỳ tím hoá xanh

Gốc nitratCuTạo khí không màu, để kế bên không khí hoá nâu
Gốc sunfatBaCl2

Tạo kết tủa trắng ko tan vào axit
Gốc sunfit– BaCl2

– Axit

– Tạo kết tủa trắng ko tan trong axit.

– Tạo khí ko màu.

Gốc cacbonatAxit, BaCl2, AgNO3Tạo khí không màu, tạo kết tủa trắng.
Gốc photphatAgNO3Tạo kết tủa color vàng
Gốc cloruaAgNO3, Pb(NO3)2Tạo kết tủa trắng
Muối sunfua

Axit,

Pb(NO3)2

Tạo khí mùi hương trứng ung.

Tạo kết tủa đen.

Muối sắt (II)NaOHTạo kết tủa trắng xanh, sau đó bị hoá nâu ko kể không khí.
Muối sắt (III)Tạo kết tủa màu nâu đỏ
Muối magieTạo kết tủa trắng
Muối đồngTạo kết tủa xanh lam
Muối nhômTạo kết tủa trắng, rã trong NaOH dư

Để nhận biết những khí vô cơ ta thực hiện:

Khí SO2Ca(OH)2,

dd nước brom

Làm đục nước vôi trong.

Mất màu kim cương nâu của dd nước brom

Khí CO2Ca(OH)2Làm đục nước vôi trong
Khí N2Que diêm đỏQue diêm tắt
Khí NH3Quỳ tím ẩmQuỳ tím ẩm hoá xanh
Khí COCuO (đen)Chuyển CuO (đen) thành đỏ.
Khí HCl– Quỳ tím ẩm ướt

– AgNO3

– Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ

– Tạo kết tủa trắng

Khí H2SPb(NO3)2Tạo kết tủa đen
Khí Cl2Giấy tẩm hồ tinh bộtLàm xanh giấy tẩm hồ tinh bột
Axit HNO3Bột CuCó khí gray clolor xuất hiện

Bài tập thực hành

1) Nhận biết bằng thuốc thử tự chọn

Câu 1: trình diễn phương pháp phân biệt 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3.

Câu 2: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O.

Câu 3: tất cả 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của những kim loại Ba, Mg, K, Pb.

a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào?

b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?.Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH4NO3), với supephotphat kép Ca(H2PO4)2.

Câu 5: có 8 dung dịch chứa: NaNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, CuSO4. Hãy nêu các thuốc thử và trình diễn các phương án phân biệt các dung dịch nói trên.

Câu 6: tất cả 4 chất rắn: KNO3, NaNO3, KCl, NaCl. Hãy nêu bí quyết phân biệt chúng.

Câu 7: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các hỗn hợp sau: (Fe + Fe2O3), (Fe + FeO), (FeO + Fe2O3).

Câu 8: gồm 3 lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: (Al + Al2O3), (Fe + Fe2O3), (FeO + Fe2O3). Cần sử dụng phương pháp hoá học để nhận biết chúng. Viết những phương trình phản ứng xảy ra.

2) Nhận biết chỉ bằng thuốc thử quy định

Câu 1: Nhận biết các dung dịch trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dịch HCl:

a) 4 dung dịch: MgSO4, NaOH, BaCl2, NaCl.

b) 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4.

Xem thêm: Học Quản Lý Nhà Nước Để Làm Gì, Chức Năng Quản Lý Nhà Nước

Câu 2: Nhận biết bằng 1 hoá chất tự chọn:

a) 4 dung dịch: MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3.

b) 4 dung dịch: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4.

c) 4 axit: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 3: Chỉ được sử dụng thêm quỳ tím và những ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra những dung

dịch bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S.

Câu 4: cho các hoá chất: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3. Chỉ cần sử dụng thêm nước hãy nhận biết chúng.

3) Nhận biết không tồn tại thuốc thử khác

Câu 1: có 4 ống nghiệm được đánh số (1), (2), (3), (4), mỗi ống chứa một trong 4 dung dịch sau: Na2CO3, MgCl2, HCl, KHCO3. Biết rằng:

– lúc đổ ống số (1) vào ống số (3) thì thấy kết tủa.

– khi đổ ống số (3) vào ống số (4) thì thấy tất cả khí cất cánh lên.

Hỏi dung dịch như thế nào được chứa vào từng ống nghiệm.

Câu 2: trong 5 dung dịch ký hiệu A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H­2SO4, NaCl. Biết:

– Đổ A vào B → tất cả kết tủa.

– Đổ A vào C → có khí cất cánh ra.

– Đổ B vào D → gồm kết tủa.

Xác định những chất có những kí hiệu trên với giải thích.

Câu 3: gồm 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO­3, Na2CO3.

+ cho chất vào lọ A vào những lọ: B, C, D đều thấy gồm kết tủa.

+ Chất trong lọ B chỉ tạo kết tủa với một trong 3 chất còn lại.

+ Chất C tạo 1 kết tủa và 1 khí cất cánh ra với 2 trong 3 chất còn lại.

Xác định chất chứa trong mỗi lọ. Giải thích?

Câu 4: Hãy phân biệt các chất trong mỗi cặp dung dịch sau đây nhưng không sử dụng thuốc thử khác:

a) NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH.

b) NaOH, FeCl2, HCl, NaCl.

Câu 5: ko được dùng thêm hoá chất nào khác , hãy nhận biết các chất đựng trong số lọ mất nhãn sau: KOH, HCl, FeCl3, Pb(NO3)2, Al(NO3)3, NH4Cl.

Xem thêm: Tại Sao Các Ứng Dụng Cục Bộ Là Gì ? (Định Nghĩa Mạng Lan) Mạng Cục Bộ Là Gì

Câu 6: ko được sử dụng thêm hoá chất nào khác, hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn sau: NaHSO4, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, Na2CO3, KHCO3.