Nguyên tử x có tổng số hạt là 52

     
*

Nguyên tử X tất cả tổng những hạt là 52 trong các số đó số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 16 hạt . Hãy xác định số p,n,e trong nguyên tử X


*

Nguyên tử X có tổng những hạt là 52 : 2Z + N = 52

Số hạt với điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 16 hạt : 2Z-N=16

=> (left{eginmatrixZ=17\N=18endmatrix ight.)

Vậy: Số P=Số E = Z = 17

Số N = 18


*

Tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X là 85 và của nguyên tử yếu tắc Y là 52. Nguyên tử X gồm số hạt mang điện các gấp 2,5 lần số phân tử không sở hữu điện. Nguyên tử Y số hạt có điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 16. A) tra cứu số proton, electron, nơtron của các nguyên tử X,Y b) X,Y là hầu như nguyên tố nào? Viết bí quyết phân tử của hợp chất X cùng Y.Giải giùm mik bài xích này vs !

Tổng số hạt của nguyên tử nhân tố X là 85 và của nguyên tử nhân tố Y là 52. Nguyên tử X tất cả số hạt sở hữu điện các gấp 2,5 lần số hạt không mang điện. Nguyên tử Y số hạt với điện nhiều hơn số phân tử không có điện là 16. A) kiếm tìm số proton, electron, nơtron của các nguyên tử X,Y b) X,Y là đông đảo nguyên tố nào? Viết cách làm phân tử của hợp chất X và Y.

Bạn đang xem: Nguyên tử x có tổng số hạt là 52

Giải giùm mik bài xích này vs !


Phần trường đoản cú luận

Nguyên tử của một yếu tố X bao gồm tổng số hạt cơ bản là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 16 hạt. Tìm kiếm số p, e, n cùng số khối của nguyên tử nguyên tố X.


a) nguyên tử X có tổng số 3 một số loại hạt p,n và e bằng 52 hạt trong những số đó số hạt có điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 16 hạt

b) một nguyên tử của nguyên tố Y gồm tổng số phân tử là 28 (p,n cùng e) với số hạt không mang điện chiếm giao động 35,7% 

hãy xác định số p,n và e với vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử X,Y


a. Nguyên tử X:

(left{eginmatrix2P+N=52\2P-N=16endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixP=17=E=Z\N=18endmatrix ight.)

Sơ đồ solo giản:

*

b. * Nguyên tử Y:

(left{eginmatrix2P+N=28\Napprox35,7\%.28=10endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixP=E=Z=9\N=10endmatrix ight.)

Sơ đồ cấu trúc nguyên tử Y:

*

Em tham khảo nha!


a.

Gọi: pX , eX , nX là những hạt trong X. 

Khi kia : 

(2p_X+n_X=52)

(2p_X-n_X=16)

(Rightarrow p_X=17,n_X=18)

*

b.

Xem thêm: Nguyên Nhân Thất Bại Của Cuộc Kháng Chiến Chống Pháp Từ 1858 Đến 1884

Gọi: pY , eY , nY là những hạt trong Y.

Khi kia : 

(2p_Y+n_Y=28)

(n_Y=35.7\%cdot28=10) (Rightarrow p_Y=9)

*


Tổng số hạt p, n, e vào 2 nguyên tử X và Y là 80. Trong những số ấy tổng số hạt với điện nhiều hơn số phân tử không mang điện là 24. Số hạt mang điện cảu nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số hạt có điện của nguyên tử X là 16. Tìm X cùng Y


Ta có những PT

+) 2pX + 2pY + nX + nY = 80

+) (2pX + 2pY) - (nX + nY) = 24

+) 2pY - 2pX = 16

=> (left{eginmatrixp_X=9\p_Y=17endmatrix ight.)

=> X là F, Y là Cl


Ta có các PT

+) 2pX + 2pY + nX + nY = 80

+) (2pX + 2pY) - (nX + nY) = 24

+) 2pY - 2pX = 16

=> {pX=9pY=17" role="presentation" style="border:0px; box-sizing:inherit; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:18.08px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">{pX=9pY=17{pX=9pY=17

=> X là F, Y là Cl


Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong những số ấy số hạt với điện nhiều hơn số phân tử không sở hữu điện là 16 hạt . Hãy xác định số p,n,e , viết kí hiệu nguyên tử , viết cấu hình electron của X 


(left{eginmatrix2Z+N=52\2Z-N=16endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixZ=17\N=18endmatrix ight.)

p=e=17

n=18

Cấu hình là: (1s^22s^22p^63s^23p^5)


Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV : các bạn có nắm làm hẳn ra 1 tí nữa được không chứ tắt quá mình không hiểuu =))


a. Tổng số phân tử cơ phiên bản của nguyên tử yếu tắc X là 52, số hạt có điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện là 16 hạt.

Xem thêm: Thành Tựu Kiến Trúc Cổ Đại Phương Đông, Bài 3 : Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông

b. Tổng số hạt cơ bạn dạng của nguyên tử thành phần X là 95, số hạt không sở hữu điện ít hơn số hạt với điện là 25 hạt.


a) (left{eginmatrix2Z+N=52\2Z-N=16endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixZ=17\N=18endmatrix ight.)

b) (left{eginmatrix2Z+N=95\2Z-N=25endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixZ=30\N=35endmatrix ight.)


Một nguyên tử R có tổng số những hạt vào p,n,e là 52. Số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 16. Hãy xác minh tên nguyên tử R ?


Nguyên tử X có tổng các hạt là 52 : 2Z + N = 52

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không với điện là 16 phân tử : 2Z-N=16

->Z=17

->N=18

Vậy: Số P=Số E = Z = 17

Số N = 18

=>R là Cl (Clo)


nguyên tử x bao gồm tổng số những loại bởi 52 trong các số đó số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 16 tra cứu X


Nguyên tử nhân tố Y có tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 52. Trong phân tử nhân nguyên tử X có số phân tử không với điện nhiều hơn số hạt có điện là 1. Xác định số p,e,n


gọi só phân tử proton, electron và notron theo lần lượt là p,e,n 

ta có (p=e)

(=>p+e=2p)

Theo đề ta có:

(left{eginmatrix2p+n=52\n-p=1endmatrix ight.)

(=>p=17) và (n=18)

=> số hạt proton, electron với notron lần lượt là 17,17,18