NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG RA LÀM GÌ

     

Công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học tập về công nghệ và kỹ thuật nhằm mục đích ngăn ngừa, sút thiểu, thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải và xử trí nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn thông qua các giải pháp lý-hóa-sinh; phân tích quality môi ngôi trường và chỉ dẫn các phương án quản lý, góp phần đảm bảo an toàn môi trường hướng về phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO