TOÁN NÂNG CAO LỚP 2

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 2

hiện nay anh rộng em 5 tuổi. Hỏi sau vài ba năm nữa khi em 10 tuổi thì anh từng nào tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Bây giờ anh rộng em 5 tuổi thì cho đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. năm nay con 8 tuổi, người mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi người mẹ cộng cùng với tuổi nhỏ là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây 2 năm tuổi bé là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi người mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi bà mẹ cộng cùng với tuổi bé là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. bây chừ tuổi ông cùng tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông cùng tuổi cháu cộng lại là từng nào tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Cho nên vì vậy sau 3 năm nữa tổng số tuổi của ông và con cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước phía trên 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng bây chừ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. hiện thời Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bởi tuổi Hồng bây giờ thì toàn bô tuổi của cha bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện ni tổng số tuổi cha bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện ni Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bởi tuổi Hồng thì mỗi bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa tổng cộng tuổi của bố bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6.

Xem thêm: Tính A = 1 - Chứng Minh Bằng Quy Nạp: 1

thời gian ông 60 tuổi thì bà bầu 30 tuổi và tuấn mới bao gồm 5 tuổi. Năm nay mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông bao nhiêu tuổi, Tuấn từng nào tuổi?

Giải:

Từ lúc người mẹ ba mươi tuổi đến hiện giờ 35 tuổi, mẹ đã tiếp tục tăng thêm một số trong những tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông và Tuấn mỗi người cũng tăng thêm 5 tuổi.

Tuổi ông hiện giờ là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn hiện giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? người nhiều tuổi nhất hơn tín đồ ít tuổi duy nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào các tuổi nhất. Tùng không nhiều tuổi nhất.

Đào rộng Tùng một số tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay tía Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và ba Lan lúc tuổi ông nội Lan bằng tuổi ba Lan hiện nay?

Gợi ý: Từ tuổi của cha Lan với ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Khi ông nội Lan bằng tuổi ba Lan hiện nay thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi cha khi đó.

Câu 2: hiện nay Nam 15 tuổi, tía Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bởi tổng số tuổi của 2 ba con nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay nay?

Câu 3:Hiện ni anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng thể tuổi của hai đồng đội khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Bà bầu Hoa rộng Hoa 26 tuổi. Hỏi lúc tuổi Hoa bởi tuổi mẹ hiện nay thì dịp đó tổng thể tuổi của hai chị em con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai bà bầu con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì người mẹ 35 tuổi. Tính tổng thể tuổi 2 bà bầu con lúc con 20 tuổi.

Xem thêm: Tính Số Trang Của Một Cuốn Sách Có Lời Giải, Các Bài Toán Đánh Số Trang Sách Có Lời Giải

Câu 7:Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, tâm 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bởi tuổi của Tâm hiện thời thì thời điểm đó toàn bô tuổi của 3 các bạn là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bởi số lớn số 1 có nhị chữ số mà lại tích nhị chữ số của nó bởi 16. Vậy 8 năm sau, An hèn ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9:Hiện ni tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng cộng tuổi của ba em cùng bà nội em từ thời điểm cách đây 10 năm.

Câu 10: hiện thời Minh 10 tuổi, bà mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bởi tổng số tuổi của 2 bà bầu con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà nước ngoài Minh hiện nay nay?