Một Cửa Hàng Bán Ngày Thứ Nhất Được 1/4 Số Gạo,Ngày Tứ Hai Bán Dduwowcj1/3 Số Gạo Thì Còn Lại 30 Tạ Gạo

     
*Bạn đang xem: Một cửa hàng bán ngày thứ nhất được 1/4 số gạo,ngày tứ hai bán dduwowcj1/3 số gạo thì còn lại 30 tạ gạo

Một shop bán ngày thứ nhất được 1/4 SỐ gạo,ngày tứ hai buôn bán dduwowcj1/3 số gạo thì còn sót lại 30 tạ gạo .Hỏi ban sơ có bao nhiêu tạ gạo

 


*

số phần gạo còn lại là:

(1-dfrac14-dfrac13=dfrac512)(phần)

số gạo ban đầu là:

(30:dfrac512)=72(tạ)

đáp số:72 tạ gạo.


*

một shop ngày trước tiên bán được 1/4 số gạo , ngày thứ cặp đôi bạn trẻ được 1/3 số gạo thì shop còn lại 30 tạ gạo . Hỏi ban sơ cửa hàng bao gồm bao nhiêu tạ gạo


một shop bán ngày trước tiên được 1/4 số gạo ,ngày máy hai bán được 1.3 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo hỏi ban đầu cửa hàng gồm bao nhiêu tạ gạo


một shop bán ngày trước tiên được 1/4 số gạo. Ngày lắp thêm hai bán tốt 1/3 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo. Ban đầu cửa hàng tất cả bao nhiêu tạ gạo


số phần tương đương với 30 tạ gạo là :

3 - 1 = 2 ( phần )

Số gạo còn sót lại sau lần đầu cung cấp là :

30 : 2 x 3 = 45 ( tạ )

45 tạ gạo ứng cùng với số phần là :

4 - 1 = 3 ( phần )

Lúc đầu siêu thị có :

45 : 3 x 4 = 60 ( tạ )

ĐS : 60 tạ gạo


một shop bán ngày đầu được 1/4 số gạo bán ngày sản phẩm công nghệ hai được 1/3 số gạo sau hai ngày bán còn sót lại 30 tạ gạo hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo


30 ta gao ung voi 

1-1/4-1/3=5/12(so gao)

luc dau cua hang teo so gao la

30/(5/12)=72(ta)

d/s :72 ta gao


một shop ngày trước tiên bán 1/4 số gạo , ngày thứ hai bạn trẻ được 1/3 số gạo thì shop còn lại 30 tạ gạo . Hỏi ban sơ của hàng sót lại bao nhiêu tạ gạo
Xem thêm: Tứ Giác Nội Tiếp: Tính Chất, Dấu Hiệu Nhận Biết Tứ Giác Nội Tiếp Hay Nhất

30 tạ gạo ứng với :

3-1=2(phần)

Số gạo còn lại sau lần đầu chào bán là :

30:2x3=45(tạ)

45 tạ gạo ứng cùng với :

4-1=3(phần)

Lúc đầu siêu thị có :

45:3x4=60(tạ)

Đáp số : 60 tạ gạo


Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 1/4 tạ gạo. Ngày sản phẩm hai bán tốt 1/3 tạ thì siêu thị còn lại 30 tạ gạo. Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo


Một shop bán ngày đầu được 1/3 số gạo. Ngày đồ vật hai bán tốt 3/4 số gạo sót lại thì còn sót 15 tạ. Hỏi ban sơ cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo ?


Số gạo còn lại sau thời điểm bán ngày đầu là: (15:left(1-dfrac34 ight)=60left(tạ ight))

Số gạo lúc đầu cửa hàng có là:

(60:left(1-dfrac13 ight)=90left(tạ ight))


Ngày đồ vật hai siêu thị bán được số phần số gạo là: 

13×34=14" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1/3.3/4=1/4/(số gạo) 

Cửa hàng còn sót lại số phần số gạo là: 

1−13−14=512" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1−1/3−1/4=5/12(số gạo) 

Lúc đầu cửa hàng có số tạ gạo là: 

15÷512=36" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">15:5/12=36(tạ) 


15 tạ ứng với số phần gạo còn lại là 1-(dfrac34)=(dfrac14)

Số gạo còn sót lại sau ngày bán trước tiên là (dfrac15dfrac14)=60(tạ)

60 tạ gạo ứng với số phần gạo ban sơ la 1-(1/3)=2/3

Lúc đầu cửa hàng có 60:(2/3)=90(tạ)


Một siêu thị ngày đầu bán được 1/4 số gạo, ngày lắp thêm hai bán tốt 1/3 số gạo thì còn sót lại 30 tạ . Hỏi thuở đầu cửa hàng bao gồm bao nhiêu tạ

 


Sau nhì ngày, shop còn lại số phần gạo là:

(1-frac14-frac13=frac512) (số gạo ban đâu)

Lúc đầu shop có số tạ gạo là:

30 : 5 x 12 = 72 (tạ)

Đáp số: 72 tạ


Phân số chỉ số gạo shop còn lại sau 2 ngày bán là:

1-(1/4+1/3)=5/12(số gạo)

Lúc đầu shop có số gạo là:

30 : 5/12= 72 (tạ)

ĐS:72 tạ gạo


Phân số chỉ 30 kilogam gạo là : 1 - ((frac14)+ (frac13)) = (frac512)

Số gạo shop có lúc đầu là : 30 : (frac512)= 72 ( tạ )

Đáp số : 72 tạ 


 

Một siêu thị bán gạo. Ngày đầu tiên bán được 1/4 số gạo, ngày trang bị hai bán được 2/5 số gạo. Sau nhị ngày bán, shop còn lại 210kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng bao gồm bao nhiêu tạ gạo?
Xem thêm: Vật Sáng Ab Đặt Vuông Góc Với Trục Chính Của Một Thấu Kính Hội Tụ Và Cách Thấu Kính 10Cm

Khối lượng gạo lúc đầu là:

(210:left(1-dfrac14-dfrac25 ight)=600left(kg ight))

Đổi 600kg=6 tạ