Một Cửa Hàng Bán Được

     
*Bạn đang xem: Một cửa hàng bán được

Một cửa hàng, bố ngày đầu bán được 25,8 tạ gạo, hai ngày sau bán được 29,2 tạ gạo. Hỏi trung bình từng ngày cửa hàng đó bán được từng nào tạ gạo


*

Ba ngày đầu và hai ngày sau shop bán được số tạ là :

25,8 + 29,2 = 55 ( tạ )

Tổng số ngày bán được là :

2 + 3 = 5 ( ngày )

Trung bình cộng mỗi ngày shop bán được là :

55 : 5 = 11 ( tạ )

Đáp số : 11 tạ gạo


*

Ngày thu 3 với ngày thứ hai ban là:

25.8+29.2=55(ta)

Trung bình từng ngày shop bán là:

55:5=11(ta)

Đáp số :11 tạ gạo


MÌNH SẼ GIÚP BẠN GIẢI BÀI TOÁN NÀY DỄ HIỂU LẠI ĐƠN GIẢN NỮA !

GIẢI

Số ngày shop bán gạo là : 

3 + 2 = 5 (ngày)

Trung bình mổi ngày cửa hàng bán được số tạ gạo là :

(25.8 + 29.2) : 5 = 11 (tạ gạo)

Vậy trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 11 tạ gạo

CHÚC BẠN NGÀY CÀNG HỌC GIỎI NHÉ !!

ĐỪNG QUÊN CHỌN ĐÁP ÁN CỦA MÌNH NHA !


Một cửa hàng , cha ngày đầu bán tốt 25,8 tạ gạo, hai ngày sau đó bán 29,2 tạ. Hỏi trung bình mỗi ngày siêu thị đó bán được bao nhiêu tạ thóc ?
Xem thêm: Kể Chuyện Về Tình Yêu Thương, Những Câu Chuyện Về Lòng Yêu Thương

một cửa hàng 3 ngày đầu bán được 25,8 tạ gạo;ngày sau bán tốt 29,2 tạ gạo .Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu tạ


MỘt siêu thị bán gạo, ngày đầu tiên bán được 12,3 tạ gạo , ngày máy hai bán được 11,8 tạ gạo với ngày trang bị ba bán tốt 14,6 tạ gạo . Hỏi trung bình mỗi ngày siêu thị đó bán tốt bao nhiêu tạ gạo ?


Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo. Tư ngày sau, hằng ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình từng ngày cửa hàng bán được từng nào ki- lô- gam gạo?


một siêu thị bán gạo ,ba ngày đầu ,mỗi ngày bán được 45 tạ gạo .Trong năm ngày sau hàng ngày bán được 53 tạ gạo .Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó chúng ta được từng nào tấn gạo ?

ai sớm nhất có thể minh tích cho


Bài 3: Một siêu thị bán gạo, ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo. Tứ ngày sau, từng ngày bán được 8,2 tạ gạo. Hỏi trung bình từng ngày shop bán được từng nào ki- lô- gam gạo?


Một siêu thị bán gạo ,ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo . Bốn ngày sau ,mỗi ngày bán được 8,2 tạ gạo .Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được từng nào ki - lô - gam gạo ?
Xem thêm: Biểu Cảm Nhận Về Mùa Xuân ❤️️ 15 Bài Văn Cảm Nghĩ Hay Nhất, 7 Bài V

Một shop lương thực ngày đầu bán tốt 12,3 tạ gạo, do vậy ngày đầu bán nhiều hơn nữa ngày thứ hai 0,5 tạ gạo nhưng chào bán kém ngày thứ ba là 2,3 tạ gạo. Vậy trung bình từng ngày shop lương thực đó bán tốt bao nhiêu tấn gạo?


một shop bán gạo ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo tứ ngày sau từng ngày bán được 8,2 tạ gạo hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được từng nào kg gạo