Một Con Lắc Lò Xo Gồm Lò Xo Nhẹ Có Độ Cứng 100N/M Và Vật Nhỏ Khối Lượng M

     

Một bé lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ gồm độ cứng k = 100N/m và vật bé dại khối lượng m. Nhỏ lắc giao động điều hòa với biên độ 10cm. Biết ở thời gian t vật tại vị trí M. ở thời gian t + 2T/3, thiết bị lại ở phần M nhưng mà đi theo hướng ngược lại. Động năng của đồ gia dụng khi nó làm việc M là: A. 375mJ. B. 350mJ. C. 500mJ. D. 750mJ.

Bạn đang xem: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100n/m và vật nhỏ khối lượng m


Một nhỏ lắc lò xo gồm lò xo nhẹ tất cả độ cứng k = 100N/m và vật nhỏ tuổi khối lượng m. Bé lắc dao động điều hòa với biên độ 10cm. Biết ở thời điểm t vật tại phần M. ở thời điểm t + 2T/3, thiết bị lại ở trong phần M cơ mà đi theo chiều ngược lại. Động năng của đồ vật khi nó làm việc M là:

A. 375mJ.

B. 350mJ.

C. 500mJ.

D. 750mJ.Một bé lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ gồm độ cứng 100 N/m cùng vật nhỏ tuổi khối lượng m. Nhỏ lắc dao động điều hòa cùng với biên độ 10 cm, chu kỳ T. Biết ở thời khắc t vật ở chỗ M, ở thời gian t +2T3 vật lại ở chỗ M mà lại đi theo chiều ngược lại. Động năng của đồ khi nó nghỉ ngơi M là A. 0,375 J. B. 0,750 J. C. 0,350 J. D. 0,500 J.

Một nhỏ lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ tất cả độ cứng 100 N/m và vật nhỏ dại khối lượng m. Con lắc

dao động cân bằng với biên độ 10 cm, chu kỳ T. Biết ở thời gian t vật ở phần M, ở thời khắc t +2T3 vật lại tại đoạn M tuy thế đi theo chiều ngược lại. Động năng của đồ gia dụng khi nó sống M là

A. 0,375 J.

B. 0,750 J.

C. 0,350 J.

D. 0,500 J.


*

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng vòng tròn lượng giác và định công cụ bảo toàn cơ năng

Cách giải:

Sử dụng mặt đường tròn biểu diễn vị trí tương ứng M1 và m2 với vật dao động điều hòa khi gồm li độ M nhưng lại theo 2 chiều ngược nhau.

*

(Cung phệ từ M1 quý phái M2).

OM1 hợp với trục Ox 1 góc π3như hình vẽ

*

=> Điểm M tất cả li độ x = A/2 = 5 cm 

=> Động năng của thiết bị khi đi qua vị trí M là:

*


 Một nhỏ lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ bao gồm độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Bé lắc xê dịch điều hòa cùng với chu kì T cùng với biên độ 10 cm. Biết ở thời gian t vật ở phần M. Ở thời gian t + (dfrac5T6), đồ vật lại ở vị trí M cơ mà đi theo chiều ngược lại. Động năng của đồ gia dụng khi nó nghỉ ngơi M là:

 


△t=(dfrac5T6=dfracT6+dfracT2+dfracT6) => S= (dfracA2+2A+dfracA2)

=> địa điểm M bao gồm li độ x=(dfracA2=5left(cm ight))

=> Wđ =W-Wt=(dfrac12k.A^2-dfrac12kx^2=0,375left(J ight))


một con lắc lò xo có m= 100g, lò xo có độ cứng k=100N/m. Con lắc lò xo xê dịch điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm . Trên thời điển t vật ở phần có hễ năng bằng 3 lần gắng năng và tốc độ của vật đã giảm. Tại thời điểm 7/60 s tiếp đến vật đang tại vị trí có li độ


Tần số góc: (omega=sqrtdfrackm=sqrtdfrac1000,1=10pi(rad/s))

Biểu diễn xê dịch bằng véc tơ quay, tại thời khắc 7/60s thì véc tơ quay đang quay 1 góc là: (alpha=omega.t=dfrac76pi)

Tại vị trí (W_đ=3.W_t)(Rightarrow W=W_đ+W_t=4W_t)

(Rightarrow x=pmdfracA2=pm 2cm)

x 4 -4 2 -2 M N O

Vì tốc độ của trang bị đang sút nên có 2 trường hợp:

+ TH1: xấp xỉ ứng với trạng thái trên M, sau khoản thời gian quay (dfrac76pi) sẽ mang đến biên âm --> Li độ là -4cm.

+ TH2: xê dịch ứng với tâm trạng N, sau khoản thời gian quay (dfrac76pi) sẽ mang đến biên độ dương -> Li độ là 4cm.


Đúng 0
Bình luận (0)
Một bé lắc lò xo gồm lò xo nhẹ gồm độ cứng 100 N/m cùng vật bé dại khối lượng m. Bé lắc xấp xỉ điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời gian t vật tất cả li độ 5 cm, ở thời gian t + T/4 đồ gia dụng có tốc độ 50 cm/s. Cực hiếm của m bởi A. 0,5 kg. A. 0,5 kg. C. 0,8 kg. D. 1,0 kg.
Đọc tiếp

Một bé lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ gồm độ cứng 100 N/m với vật nhỏ tuổi khối lượng m. Bé lắc dao động điều hòa theo phương ngang cùng với chu kì T. Biết ở thời gian t vật tất cả li độ 5 cm, ở thời khắc t + T/4 đồ vật có vận tốc 50 cm/s. Giá trị của m bằng

A. 0,5 kg.

A. 0,5 kg.

C. 0,8 kg.

Xem thêm: Các Biện Pháp Cải Tạo Đất Kiềm Tạ Dụng Biện Pháp Nào, Cách Đo Ph Đất

D. 1,0 kg.


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
GửiHủy

Đáp án D

Từ thời khắc t đến thời khắc t+T/4  thì góc quay thêm là 

*

ở thời điểm t+T/4

 

*
*

 

luôn bao gồm :

*

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Một nhỏ lắc lò xo có lò xo nhẹ tất cả độ cứng 120 N/m với vật nhỏ khối lượng m. Nhỏ lắc xấp xỉ điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật bao gồm li độ 5 cm, ở thời khắc t + T/4 thứ có tốc độ 50 cm/s. Cực hiếm của m bằng

A. 0,5 kg.

B. 1,2 kg.

C. 0,8 kg.

D. 1,0 kg.


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
GửiHủy

Chọn B.

Vì x vuông pha với v và hai thòi điểm vuông trộn (t2 – t1 = (2n-1)T/4) nên

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Một nhỏ lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ gồm độ cứng 100 N/m với vật bé dại khối lượng m. Nhỏ lắc giao động điều hòa theo phương ngang cùng với chu kì T. Biết ở thời gian t vật tất cả li độ 5 cm, ở thời gian t + T/4 trang bị có tốc độ 50 cm/s. Quý hiếm của m bằng A. 0,5 kilogam B. 1,2 kg C. 0,8 kilogam D. 1,0 kg
Đọc tiếp

Một nhỏ lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ gồm độ cứng 100 N/m cùng vật nhỏ dại khối lượng m. Nhỏ lắc giao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời khắc t vật bao gồm li độ 5 cm, ở thời điểm t + T/4 đồ gia dụng có vận tốc 50 cm/s. Quý giá của m bằng

A. 0,5 kg

B. 1,2 kg

C. 0,8 kg

D. 1,0 kg


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy

Đáp án D

Từ thời điểm t đến thời khắc t + T4 thì góc cù thêm là 

*

ở thời điểm t + T4

 

*
 luôn có 

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Một nhỏ lắc lò xo có lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m với vật nhỏ tuổi khối lượng m. Bé lắc xấp xỉ điều hòa theo phương ngang cùng với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật bao gồm li độ 5 cm, ở thời khắc t + T/4 vật có vận tốc 50 cm/s. Cực hiếm của m bởi A. 0,5 kg. B. 1,2 kg. C. 0,8 kg. D. 1,0 kg.
Đọc tiếp

Một con lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Nhỏ lắc giao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật bao gồm li độ 5 cm, ở thời khắc t + T/4 vật có vận tốc 50 cm/s. Giá trị của m bằng

A. 0,5 kg.

B. 1,2 kg.

C. 0,8 kg.

D. 1,0 kg.


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
GửiHủy

Đáp án D


Đúng 0

Bình luận (0)
Một nhỏ lắc lò xo có lò xo nhẹ tất cả độ cứng 100 N/m cùng vật nhỏ tuổi khối lượng m. Con lắc xê dịch điều hòa theo phương ngang cùng với chu kì T. Biết ở thời khắc t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t + T/4 đồ dùng có vận tốc 50 cm/s. Quý giá của m bằng A. 0,5 kg B. 1,2 kilogam C. 0,8 kg D. 1,0 kg
Đọc tiếp

Một bé lắc lò xo gồm lò xo nhẹ gồm độ cứng 100 N/m với vật bé dại khối lượng m. Con lắc xê dịch điều hòa theo phương ngang cùng với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật gồm li độ 5 cm, ở thời điểm t + T/4 thiết bị có tốc độ 50 cm/s. Cực hiếm của m bằng

A. 0,5 kg

B. 1,2 kg

C.

Xem thêm: Đất Trồng Gồm Những Thành Phần Nào, Đất Trồng Là Gì

0,8 kg

D. 1,0 kg


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy

Chọn đáp án D

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Một bé lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ gồm độ cứng 100 N/m với vật nhỏ khối lượng m. Bé lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời khắc t vật gồm li độ 5 cm, ở thời gian t + T/4 thiết bị có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng

A. 0,5 kg

B. 1,2 kg

C. 0,8 kg

D. 1,0 kg


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy

- Từ thời điểm t đến thời điểm t + T/4 thì góc con quay thêm là: Δφ + π/2

- Ở thời gian t + T/4:

*

 

luôn có:

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)