Luyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenol

     

Các em đã tìm hiểu về đặc thù vật lý, tính chất hóa học, giải pháp phân các loại điều chế và áp dụng của Ancol, Phenol cùng dẫn xuất của Halogen trong số bài học trước.

Bạn đang xem: Luyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenol


Việc củng cố, hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol về tính chất hóa học, đặc điểm vật lý, bí quyết điều chế, áp dụng và rèn luyện kỹ năng viết phương trình là điều rất cần thiết. Vị vậy chúng ta hãy tham khảo bài viết này.

I. Ancol, Phenol, dẫn xuất Halogen: kỹ năng cần cầm vững

 - Sơ lược đặc điểm của ancol, phenol với halogen như bảng sau


 

Dẫn xuất halogen

CxHyX

Ancol

Cn­H2n + 1OH

Phenol

C6H5OH

Bậc của tập thể nhóm chức

Bậc của dẫn xuất halogen bởi bậc của nguyên tử C links với đội chức

Bậc của ancol bởi bậc của nguyên tử cacbon links với nhóm -OH

 

 

Thế X hoặc OH

CxHyX → CxHyOH

CnH2n+1OH → CnH2n+1Br

2CnH2n+1OH →(to, xt) CnH2n+1O CnH2n+1 + H2O

 

 

Thế H của -OH

 

2ROH + 2Na → 2RONa + H2

R là CnH2n+1 hoặc C6H5

Phản ứng bóc tách HX hoặc H2O

CnH2n+1X → CnH2n + HX

CnH2n+1OH →(to, xt) CnH2n + H2O

 

Phản ứng nắm H làm việc vòng benzen

 

 

C6H5OH →(+Br2) Br3C6H2OH

C6H5OH →(+HNO3/H2SO4) (NO2)3C6H2OH

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

 

RCH2OH →(CuO, to) RCH=O

RCH(OH)R1 →(CuO, to) RCO R1

 

Điều chế

Thế H của hidrocacbon bằng X.

Cộng HX hoặc X2 và anken, ankin,...

Cộng H2O vào anken.

Thế X của dẫn xuất halohgen.

Điều chế etanol từ tinh bột.

Thế H của benzen.

Oxi hóa cumen.

 

II. Ancol, Phenol với dẫn xuất Halogen: bài tập luyện tập

* Bài 1 trang 195 SGK Hóa 11: Viết cách làm cấu tạo, điện thoại tư vấn tên những dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở tất cả công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

* Lời giải:

- các dẫn xuất của Halogen bao gồm công thức phân tử: C4H9Cl

 CH3-CH2-CH2-CH2-Cl: 1-Clobutan

 CH3-CH2Cl-CH-CH3: 2-Clobutan

 CH3-CH(CH3)-CH2-Cl: 1-Clo-2metylpropan

 CH3-C(CH3)2Cl: 2-Clo-2-metylpropan

- những ancol mạch hở có công thức phân tử: C4H10O

 CH3-CH2-CH2-CH2-OH: butan-1-ol

 CH3-CH2-CH(OH)-CH3: butan-2-ol

 CH3-CH(CH3)-CH2-OH: 2-metylpropan-2-ol

 CH3-C(CH3)2OH: 2-metylpropan-2-ol

- Các ancol mạch hở tất cả công thức phân tử: C4H8O

 CH2=CH-CH2-CH2-OH: but-3-en-1-ol

 CH3-CH=CH-CH2-OH: but-2-en-1-ol

 CH2=C(CH3)-CH2-OH: 2-metylpropan-2-en-1-ol

* Bài 2 trang 195 SGK Hóa 11: Viết phương trình hóa học của bội nghịch ứng giữa etyl bromua với dung dịch NaOH đun cho nóng ; dung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

* Lời giải:

- Phương trình hóa học của phản bội ứng thân etyl bromua với dung dịch NaOH đun nóng

CH3-CH2-Br + NaOH  CH3-CH2-OH + NaBr

- Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng giữa etyl bromua với dung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

CH3-CH2-Br + NaOH

*
 CH2=CH2 + NaBr + H2O

* Bài 3 trang 195 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng (nếu xảy ra) thân ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, hỗn hợp HNO3.

* Lời giải:

- Ancol và phenol đều chức năng với mãng cầu theo PTHH sau:

 2CH3-CH2-OH + na → 2CH3-CH2-ONa + H2↑

 2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2↑

- Ancol etylic (C2H5OH) không phản ứng với ba chất còn lại, chỉ bao gồm phenol bội phản ứng:

 C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

 C6H5OH + 3Br2  C6H2OHBr3 + 3HBr (Br sinh sống thế ở đoạn 2,4,6)

 C6H5OH + 3HNO3  C6H2OH(NO2)3 + 3H2O (NO2 ở chỗ 2,4,6)

* Bài 4 trang 195 SGK Hóa 11: Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các câu sau:

a) Hợp chất C6H5- CH2-OH không thuộc một số loại hợp chất phenol cơ mà thuộc ancol thơm.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Mua Vali Kéo Ở Đâu Hà Nội Uy Tín, Chất Lượng, Thiên Đường Mua Vali Ở Hà Nội Không Nên Bỏ Qua

b) Ancol etylic có thể hòa tan giỏi phenol, nước.

c) Ancol cùng phenol đều sở hữu thể tác dụng với natri có mặt khí hidro.

d) Phenol tất cả tính axit yếu tuy vậy dung dịch phenol vào nước ko làm chuyển màu sắc quỳ tím.

e) Phenol rã trong dung dịch NaOH là vì đã bội phản ứng cùng với NaOH chế tác thành muối tan.

g) Phenol tan trong hỗn hợp NaOH chỉ là sự hòa tan thông thường .

h) dung dịch phenol vào nước có tác dụng quỳ tím hóa đỏ.

* Lời giải:

a) Đ; b) Đ; c) Đ; d) Đ;

e) Đ; g) S; h) S.

* Bài 5 trang 195 SGK Hóa 11: Hoàn thành những dãy gửi hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan  Axetilen  Etilen  Etanol  Axit Axetic

b) Benzen  Brombenzen  Natri phenolat  Phenol  2,4,6-tribromphenol

* Lời giải:

a) Ta có các PTHH sau:

 2CH4

*
 C2H2 + 3H2

 CH≡CH + H2

*
 CH2=CH2

CH2=CH2 + HOH 

*
 CH3-CH2OH

CH3-CH2OH 

*
 CH3COOH + H2O

b) Ta có những PTHH sau:

 C6H6 + Br2  C6H5Br + HBr

 C6H5Br + 2NaOH(đặc)

*
 C6H5ONa + NaBr + H2O

 C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + NaHCO3

 C6H5OH + 3Br2  C6H2OH(Br3)↓(trắng) + 3HBr (Br rứa vào địa chỉ 2,4,6) 2,4,6-tribromphenol

* Bài 6 trang 195 SGK Hóa 11: Cho láo hợp tất cả etanol cùng phenol chức năng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro sống đktc. Ví như cho hỗn hợp trên tác dụng với hỗn hợp nước brom toàn diện thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính nguyên tố phần trăm cân nặng của mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp đã dùng.

* Lời giải:

Ta điện thoại tư vấn x, y theo lần lượt là số mol của etanol với phenol.

a) những PTHH xảy ra:

 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑ (1)

 x(mol) x/2

 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑ (2)

 y(mol) y/2

 2C6H5OH + 3Br2 → 2C6H2OH(Br3)↓(trắng) + H2↑ (3)

 y(mol) y(mol)

C6H2OH(Br3) là: 2,4,6-tribromphenol

b) Tính thành phần phần trăm khối lượn

- lúc cho hỗn hợp etanol cùng phenol, bội phản ứng với mãng cầu thì xẩy ra pư (1) cùng (2), khi đó số mol khí H2 chiếm được là:

 

*

mà theo PTPƯ (1) và (2), ta có: 

*
 (*)

- Khi hỗn đúng theo trên tính năng với hỗn hợp nước brom toàn diện thu được 19,86 gam kết tủa, chỉ tất cả phản ứng (3), số gam kết tủa thu được đó là của 2,4,6-tribromphenol;

Theo PTHH (3) ta có: 

*

Thay vào pt(*) ta được: x = 0,24.

Vậy trọng lượng etanol C2H5OH trong hỗn hợp là: mC2H5OH = 0,24.46 = 11,4(g)

Vậy trọng lượng phenol C6H5OH trong tất cả hổn hợp là: mC6H5OH = 0,06.94 = 5,64(g)

*

*


* Bài 7 trang 195 SGK Hóa 11: Trong những chất sau, chất nào có ánh sáng sôi cao nhất?

A. Phenol; B. Etanol;

C. đimetyl ete; D. Metanol

* Lời giải:

- Đáp án: A. Phenol;

Trong những chất trên thì phenol có ánh sáng sôi cao nhất (khối lượng phân tử càng lớn ánh nắng mặt trời sôi càng cao).

Xem thêm: Top Những Cách Ngồi Giảm Mỡ Bụng Của Người Nhật

Hy vọng với phần bài tập rèn luyện về Ancol, Phenol, dẫn xuất của halogen sinh hoạt trên giúp các em khối hệ thống lại phần kiến thức này một cách xuất sắc nhất. Mọi thắc mắc và góp ý những em hãy giữ lại ở phần phản hồi để dulichnangdanang.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.