Liên đoàn vật lý địa chất

     
*

Menu chính

giới thiệu thông tin tài nguyên phù hợp tác quốc tế Văn bạn dạng thương mại dịch vụ công
*

Liên Đoàn trưởng: Lại táo bạo Giàu 

Vị trí và chức năng:

1. Liên đoàn đồ lý Địa chất là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực trực thuộc Tổng viên Địa chất và khoáng sản Việt Nam; có tác dụng tổ chức triển khai công tác địa đồ gia dụng lý ship hàng cho khảo sát cơ phiên bản địa hóa học về khoáng sản và thăm dò tài nguyên trên phạm vi cả nước. 

2. Liên đoàn thứ lý Địa chất gồm tư bí quyết pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo vẻ ngoài của pháp luật; trụ sở tại tp Hà Nội.

Bạn đang xem: Liên đoàn vật lý địa chất

Nhiệm vụ cùng quyền hạn:

1. Trình Tổng cục trưởng phê duyệt: Chiến lược trở nên tân tiến dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm của Liên đoàn; các chương trình nghiên cứu và phân tích khoa học và công nghệ; những đề án điều tra cơ bạn dạng địa chất về khoáng sản; đề án dò hỏi khoáng sản; dự án đầu tư chi tiêu phát triển của Liên đoàn. Thâm nhập xây dựng những quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật, định mức tài chính kỹ thuật trong điều tra cơ bản địa hóa học về khoáng sản.

2. Tổ chức triển khai công tác địa đồ dùng lý, đề án khảo sát cơ phiên bản địa hóa học về khoáng sản, thăm dò tài nguyên sau lúc được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt; tải về instagram photo nghiên cứu khoa học, công nghệ; ứng dụng, triển khai tân tiến kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa vật lý.

3. Kiểm định, hiệu chuẩn chỉnh các máy với thiết bị giám sát và đo lường địa thứ lý theo các quy định hiện nay hành của Việt Nam.

4. Thu thập, tổng thích hợp các tác dụng nghiên cứu vớt khoa học, hiệu quả điều tra về địa đồ gia dụng lý trên phạm vi toàn quốc.

5. Tổ chức triển khai lưu trữ, quản lý tài liệu và vật mẫu về địa chất, tài nguyên theo quy định. Thực hiện lưu giữ, bảo quản các chủng loại phóng xạ tại kho mẫu xã Tân Vinh, instagram downloader thị xã Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

6. Tham tối ưu tác làm chủ nhà nước về tài nguyên khi được phân công; tham gia đo lường và thống kê thi công công tác địa vật lý trong số đề án khảo sát cơ phiên bản địa chất về khoáng sản, thăm dò tài nguyên khi được ủy quyền.

7. Thâm nhập tính tiền hoàn trả ngân sách chi tiêu sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, dò la khoáng sản của nhà nước.

8. Tổ chức thực hiện các vận động dịch vụ về địa thứ lý, địa hóa học và khoáng sản.

9. Trình Tổng cục trưởng: Phê để mắt tới kế hoạch, công tác hợp tác nước ngoài của đơn vị; đưa ra quyết định và tổ chức đoàn ra, mời các đối tác, chuyên viên nước ngoại trừ đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, chủ đề của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện sau thời điểm được phê duyệt.

10. Tổ chức thực hiện cách tân hành chính theo chương trình, kế hoạch cách tân hành chủ yếu của Tổng cục.

11. Làm chủ công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chính sách chính sách theo quy định của nhà nước và phân cấp cho của Tổng cục.

12. Quản lý tài sản, tài chính thuộc Liên đoàn; thực hiện nhiệm vụ của solo vị dự trù cấp III theo qui định của pháp luật.

13. Thống kê, report định kỳ và bỗng nhiên xuất tình hình tiến hành nhiệm vụ được giao.

14. Triển khai các trọng trách khác vị Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Chỉ huy Liên đoàn

a) lãnh đạo Liên đoàn trang bị lý Địa chất gồm Liên Đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng.

b) Liên Đoàn trưởng phụ trách trước Tổng viên trưởng Tổng viên Địa hóa học và tài nguyên Việt nam giới về những nhiệm vụ được giao; điều hành quản lý và phụ trách trước điều khoản về mọi hoạt động vui chơi của Liên đoàn; biện pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực ở trong Liên đoàn; xây dựng quy chế làm việc, Quy chế giá cả nội bộ; Quy chế chào đón cán cỗ và tuyển chọn dụng viên chức, hợp đồng lao động; ký các văn bản chuyên môn, nhiệm vụ theo chức năng, trọng trách được giao và những văn bạn dạng khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp cho trên.

c) các Phó Liên đoàn trưởng phụ trách trước Liên Đoàn trưởng về nghành nghề dịch vụ công tác được phân công.

2. Máy bộ giúp việc Liên Đoàn trưởng

a) Phòng tổ chức - Hành chính.

b) Phòng nghệ thuật - Kế hoạch.

c) Phòng kế toán - Thống kê.

3. Những đơn vị trực ở trong Liên đoàn

a) Đoàn Địa thứ lý mặt hàng không; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

b) Đoàn Địa trang bị lý phương diện đất; trụ sở tại tp Hà Nội.

Xem thêm: Phân Biệt Dòng Điện 1 Chiều Và Xoay Chiều, Dòng Điện Một Chiều Và Dòng Điện Xoay Chiều

c) Đoàn Địa thiết bị lý Biển; trụ sở tại tp Hà Nội.

d) Trung tâm nghiên cứu và phân tích Ứng dụng Địa thứ lý; trụ sở tại TP Hà Nội

đ) Phòng kiểm định máy Địa thiết bị lý; trụ sở tại tp Hà Nội.

Các đơn vị chức năng trực nằm trong Liên đoàn được điều khoản tại mục a, b, c và d bao gồm con dấu, hạch toán nhờ vào Liên đoàn với được mở thông tin tài khoản tại ngân hàng theo quy định

Sơ lược lịch sử phát triển

- 1967 cục vật lý, Tổng viên Địa chất

- 1977 Liên đoàn đồ lý Địa chất, Tổng viên Địa chất.

- 1997 Liên đoàn thứ lý Địa Chất, cục Địa hóa học và tài nguyên Việt Nam,Bộ Công nghiệp.

- 2003 Liên đoàn đồ vật lý Địa Chất, viên Địa hóa học và khoáng sản Việt Nam,Bộ Tài nguyên với Môi trường.

- hiện tại nay, Liên đoàn VLĐC đang tiến hành chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức theo đưa ra quyết định số 54/QĐ - ĐCKS ngày 22 mon 7 năm 2011 của Tổng viên Địa hóa học và khoáng sản thuộc bộ Tài nguyên cùng Môi trường.

Những kết quả chủ yếu:

CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ HÀNG KHÔNG

- Năm 1961-1964 đã xong bay điều tra từ mặt hàng không tỷ lệ 1/200.000 toàn niềm Bắc Việt Nam.

- Năm 1983-1992 đã xong xuôi bay điều tra khảo sát từ sản phẩm không trên toàn niềm nam giới Việt Nam. Các số liệu bay đo từ hàng không sẽ được áp dụng để thành lập bạn dạng đồ ngôi trường từ hàng không vn tỷ lệ 1/500.000 (1995) cùng đã được biên tập và xuất bản ở tỷ lệ 1/1000.000 vào thời điểm năm 1998.

- ngừng 17 đề án bay tìm kiếm xác suất 1/25.000 với 1/50.000, cất cánh phủ được diện tích s >90.000 km2.

CÔNG TÁC ĐO VẼ TRỌNG LỰC

- 1985 vẫn hoàn thành bạn dạng đồ trường trọng lực toàn quốc xác suất 1/500.000. Ở đồng bởi Sông Hồng và Nam cỗ đã đo vẽ trọng lực xác suất 1/200.000 nhằm mục đích mục đích điều tra tìm tìm dầu khí.

- Đánh giá khoáng sản nội sinh (loại hình giả định) các kì cục địa đồ vật lý thông qua phương thức nhận dạng.

- vạc hiện với phân loại các khối magma ẩn có tác dụng tiền đề để tìm kiếm những loại tài nguyên có tương quan theo quy nguyên lý sinh khoáng.

- Phát hiện tại và xác định các tham số cấu trúc của các hệ thống đứt gãy làm tiền đề mang đến việc khẳng định các vị trí có tác dụng hình thành quặng hoá.

- Phát hiện và khẳng định các tham số quánh trưng của các đới đổi khác liên quan ngặt nghèo với các loại hình tài nguyên khác nhau.

- Thành lập bạn dạng đồ địa hóa học theo ý kiến thạch vật lý trên cơ sở những tham số đồ dùng lý của đá cùng trường địa đồ dùng lý đặc trưng cho từng thành hệ địa chất.

CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ MẶT ĐẤT

Qua tác dụng xử lý, so sánh tổng phù hợp tài liệu cất cánh đã tuyển lựa kiểm tra chi tiết hàng chục cụm dị thường, trong số ấy trên những cụm kì cục đã phát hiện tại khoáng sản, đang tiến hành review ở đầy đủ mức độ và quy mô khác nhau, thậm chí có nơi đã phát hiện mỏ và đã triển khai thăm dò khai thác (Fluorit-Xuân Lãnh, Vàng- đánh Hoà, Magnesit-Kong Queng….).

CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ BIỂN NÔNG

- 1993 mang lại 1997 đã điều tra trên diện tích s 52000 km2 (16000 km con đường địa vật dụng lý) ở tỷ lệ 1/500.000 dọc bờ biển lớn ở độ sâu từ bỏ 0-30m nước từ bỏ Đà Nẵng đến Móng chiếc và từ bỏ Hà Tiên đến Cà Mau.

NGHIÊN CỨU ĐỊA VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG, ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT

Tiến hành điều tra địa đồ dùng lý môi trường xung quanh cho hành loạt các đô thị, thành phố như : Đà Nẵng-Hội An (1992-1994), Điện Biên-Sơn La (1993-1994), Huế-Đông Hà-Đồng Hới (1995-1996), Vinh-Thanh Hoá (1995-1996), Tây Nguyên (2001), Nha Trang-Cam Ranh-Phan Thiết (2006)…Ngoài ra Liên đoàn còn phối phù hợp với các đơn vị khác tiến hành khảo sát địa đồ dùng lý môi trường xung quanh ở Lào Cai-Yên Bái, Hà Nội-Hải Phòng, Tân An-Mỹ Tho-Bến Tre, Tây Ninh-Thủ Dầu Một, Trà Vinh-Vĩnh Long…

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỊA VẬT LÝ

- nghiên cứu và phân tích ứng dụng các văn minh kỹ thuật technology mới về máy, thiết bị địa đồ lý , về công nghệ thu thập, xử lý, so sánh và màn trình diễn tài liệu địa đồ dùng lý nhằm không những nâng cấp hiệu quả, độ chính xác của các phương pháp địa đồ vật lý trong việc giải quyết và xử lý các trách nhiệm địa chất đang càng ngày khó khăn, phức hợp hơn.

- Nghiên cứu, demo nghiệm để lựa chọn tổng hợp các phương pháp địa đồ gia dụng lý hợp lí nhằm kiếm tìm kiếm có hiệu quả các loại tài nguyên khác nhau, một trong những điều khiếu nại địa chất khác nhau.

- nghiên cứu và phân tích mở rộng lớn phạm vi áp dụng các phương pháp địa đồ lý vào các nghành nghề chưa được áp dụng, nhằm mục tiêu mở rộng địa bàn hoạt động của Liên đoàn, tạo điều kiện để cải cách và phát triển và nâng cấp vai trò, hiệu quả của các phương pháp địa thiết bị lý.

- Tổng hợp, phân tích, giải đoán tài tiệu địa đồ gia dụng lý tại mức độ cao bằng phương pháp sử dụng các hệ chương trình xử lý, đối chiếu mới, mạnh, tiên tiến và đa-zi-năng để khai quật triệt để hơn các thông tin địa đồ gia dụng lý trong việc làm rõ ràng các kết cấu địa hóa học lãnh thổ, khoanh vùng và reviews triển vọng khoáng sản.

Xem thêm: Máy Tính Bị Chặn Một Số Trang Web Trên Máy Tính Siêu Đơn Giản

Những phần thưởng đã có được nhận:

- 3 Huân chương Lao cồn hạng ba cho Liên đoàn, năm 1985; Đoàn Địa đồ lý máy bay, năm 1985; với Đoàn Địa đồ lý 79, năm 1985

- Bằng khen của Tổng công đoàn việt nam cho Liên đoàn đồ dùng lý địa chất, năm 1986.