Giải vở bài tập hóa 8 hay, ngắn nhất

     

Giải bài bác tập trang 100, 101 bài 29 bài rèn luyện 5 Sách giáo khoa (SGK) hóa học 8. Câu 1: Viết phương trình hóa học trình diễn sự cháy...

Bạn đang xem: Giải vở bài tập hóa 8 hay, ngắn nhất


Bài tập 1 - Trang 100 - SGK chất hóa học 8

Viết phương trình hóa học màn trình diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng thành phầm lần lượt là hầu hết hợp chất lần lượt gồm công thức chất hóa học : CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên những chất tao thành.

Hướng dẫn.

C + O2 (oversett^o ightarrow) CO2

4P + 5O2 (oversett^o ightarrow) 2P2O5

2H2 + O2 (oversett^o ightarrow) 2H2O

4Al + 3O2 (oversett^o ightarrow) 2Al2O3

Gọi thương hiệu :

+ CO2 : khí cacbonic ;

+ P2O5 : đi photpho pentaoxit ;

+ H2O : nước ;

+ Al2O3 : nhôm oxit.

Bài tập 2 - Trang 100 - SGK hóa học 8

Những giải pháp phải tiến hành để dập tắt sự cháy là gì ? tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì đang dập tắt được sự cháy ?

Hướng dẫn.

Biện pháp dập tắt sự cháy :

 + Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới ánh sáng cháy ; 

 + bí quyết li hóa học cháy với oxi

Khi thực hiện được những biện pháp trên đang dập tắt được sự cháy bởi vì khi đó điều kiện để sự cháy diễn ra đã mất và dĩ nhiên sự cháy ko thể liên tục được nữa.

Bài tập 3 - Trang 101 - SGK hóa học 8

Các oxit dưới đây thuộc nhiều loại oxit axit tốt oxit bazơ ? bởi sao ?

Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5

Gọi tên các oxit đó.

Hướng dẫn.

+ Oxit axit : CO2 (cacbon đioxit), SO2 (lưu huỳnh đioxit), P2O5 (điphotpho pentaoxit). Vì những oxit của phi kim và gồm có axit tương ứng.

+ Oxit bazơ : Na2O ( natri oxit),MgO(magie oxit), Fe2O3 (sắt III oxit). Vì những oxit là các oxit của sắt kẽm kim loại và có những bazơ tương ứng.

Bài tập 4 - Trang 101 - SGK chất hóa học 8

Khoanh tròn ngơi nghỉ đầu hầu như câu tuyên bố đúng :

Oxit là hợp hóa học của oxi cùng với :

a. Một nguyên tố sắt kẽm kim loại ;

b. Một nhân tố phi kim không giống ;

c. Các nguyên tố chất hóa học khác ;

d. Một nguyên tố hóa học khác ;

e. Những nguyên tố kim loại.

Hướng dẫn.

Câu d. đúng.

Bài tập 5 - Trang 101 - SGK chất hóa học 8

Những tuyên bố sau đây, tuyên bố nào không nên ?

a. Oxit được chia ra làm nhị loại đó là : oxit axit và oxit bazơ.

b. Toàn bộ các oxit đều là oxit axit.

c. Tất cả những oxit đầy đủ là oxit bazơ.

Xem thêm: Có Nhất Thiết Phải Dùng Bột Ăn Dặm Cho Trẻ An Nhiều Bột Có Tốt Không ?

d. Oxit axit thường là oxit của phi kim và khớp ứng với một axit.

e. Oxit axit phần nhiều là oxit của phi kim.

f. Oxit bazơ là oxit của kim loại tương xứng với một bazơ.

Hướng dẫn.

Những vạc biểu không nên là : b, c, e.

Bài tập 6 - Trang 101 - SGK chất hóa học 8

Hãy cho biết thêm những phản ứng dưới đây thuộc nhiều loại phản ứng hóa vừa lòng hay phản nghịch ứng phân bỏ ? nguyên nhân ?

a) 2KMnO4 (oversett^o ightarrow) K2MnO4 + MnO2 + O2

b) CaO + CO2 -> CaCO3

c) 2HgO -> 2Hg + O2

d) Cu(OH)2 (oversett^o ightarrow) CuO + H2O

Hướng dẫn.

a) bội nghịch ứng phân bỏ vì xuất phát điểm từ một chất KMnO4 phân diệt thành ba chất khác nhau.

b) phản bội ứng hóa hợp vì từ hai hóa học CaO với CO2 tạo thành thành thành phầm duy nhất CaCO3.

c) phản ứng phân diệt vì xuất phát từ một chất đầu tiên HgO hiện ra hai chất sau phản ứng.

d) làm phản ứng phân hủy vị từ Cu(OH)2 phân diệt thành hai hóa học CuO và nước.

Bài tập 7 - Trang 101 - SGK hóa học 8

Chỉ ra phần lớn phản ứng hóa học có xẩy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho tiếp sau đây :

a. H2 + O2 -> 2H2O

b. 2Cu + O2 -> 2CuO

c. H2O + CaO -> Ca(OH)2

d. 3H2O + P2O5 -> 2H2PO4

Hướng dẫn.

Các phản ứng lão hóa là phản ứng a và b.

Bài tập 8 - Trang 101 - SGK hóa học 8

 Để sẵn sàng cho buổi thí nghiệm thực hành thực tế cần đôi mươi lọ khí oxi, từng lọ gồm dung tích 100ml.

Xem thêm: 60 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Polime Trong Đề Thi Đại Học Có Giải Chi Tiết

a) Tính cân nặng kali pemangarat yêu cầu dùng, giả sử khí oxi nhận được ở đk tiêu chuẩn chỉnh và bị hao hụt 10%.

b) Nếu dùng kali clorat gồm thêm lượng nhỏ MnO­2 thì lượng kali clorat phải dùng là bao