Find and correct the mistake it is lovely to seeing you again?

     

3. He is respected for being well-informed about what is going on all over in the world.

Bạn đang xem: Find and correct the mistake it is lovely to seeing you again?

4. Hoa"https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpgs class wants to make a "https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpgrecord-breaking"https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpg Yule Log cake.

Rewrite the sentence using suggested words.

5. It"https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpgs very importantfor parents to help build children’s independence by encouraging good habits.

6. They haven"https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpgt written khổng lồ each other for five years.

7. A lot of people have no objection toraisingmoney to support charities.


Hãy góp mọi fan biết câu vấn đáp này cụ nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết


Chưa tất cả nhómTrả lời14

Cảm ơn

7


*

Make the meaning full sentences, using the given words below.

Xem thêm: Quê Hương Là Gì Hở Mẹ Mà Cô Giáo Dạy Phải Yêu Quê Hương Là Gì Hở Mẹ Ai Đi Xa Cũng Nhớ Nhiều

1. It"https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpgs lovely to see you again.

2. This is the first time I had such a delicioius meal.

3. He is respected for being well-informed about what is going on all over in the world.

4. Hoa"https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpgs class wants lớn make a "https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpgrecord-breaking"https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpg Yule Log cake.


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này cầm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
starstarstarstarstar
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 11 - TẠI ĐÂY

Bạn hy vọng hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Make the meaningful sentences, using the given words belov.1. It/ lovely/ see/ you/ again. →...2. This / first /time /I /have/ such /delicious meal >3. He /respected / be/well-informed/ what/ going/world.4. Hoa"https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpgs class/ want/make/ "https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpgrecord-breaking"https://dulichnangdanang.com/it-is-lovely-to-from-you-again/imager_2_1917_700.jpg/Yule Log cake.Rewrite the senten ...

Sự kiện


Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa đơn vị Intracom, trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Hãy Vẽ Sơ Đồ Các Bộ Phận Của Văn Học Việt Nam, Vẽ Sơ Đồ Các Bộ Phận Của Văn Học Việt Nam


Giấy phép cấu hình thiết lập mạng làng hội bên trên mạng số 331/GP-BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.