Hỗn hợp x gồm axit fomic axit acrylic axit oxalic và axit axetic

     

Câu 377682: Hỗn vừa lòng X bao gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic với axit axetic. Mang đến m gam X phản ứng hết với hỗn hợp NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 đktc. Đốt cháy trọn vẹn m gam X phải 2,016 lít O2 (đktc) thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Tính a?
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit fomic axit acrylic axit oxalic và axit axetic

Khi cho axit bội phản ứng cùng với NaHCO3 ta có: nCOOH = nCO2 → nO(X) = 2nCOOH

Khi đốt cháy: BTNT O: nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → a


Giải chi tiết:

- Axit phản nghịch ứng cùng với NaHCO3 có bản chất là nhóm -COOH bội phản ứng:

-COOH + NaHCO3 → COONa + CO2 + H2O

→ nCOOH = nCO2 = 1,344 : 22,4 = 0,06 mol

Mà 1 đội -COOH gồm chứa 2O → nO(X) = 2nCOOH = 0,12 mol

- khi đốt cháy: nO2 = 0,09 mol, nCO2 = 0,11 mol, nH2O = a/18 (mol)

BTNT "O" → nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

→ 0,12 + 0,09.2 = 0,11.2 + a/18 → a = 1,44 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Phát Biểu Định Lí Về Hai Góc Đối Đỉnh, Định Lý Về Hai Góc Đối Đỉnh

*
Tel:
1800.6947
*

*Xem thêm: Tả Cây Phượng Lớp 7 Hay Nhất, Tả Cây Phượng ( Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 7)

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát