Hỗn hợp khí x gồm 1 ankan và 1 anken

     

Hỗn đúng theo X gồm một ankan và 1 anken. Tỉ khối của X đối với H2 là 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X nhận được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc). Phương pháp của ankan cùng anken thứu tự là


Bước 1: khẳng định ankan trong X

- Tính số nguyên tử C mức độ vừa phải của X => ankan là CH4

Bước 2: Tính số mol của ankan, anken, số nguyên tử C của anken

- Đặt (left{ eginarray*20lCH_4:a^mol\C_nH_2n:b^molendarray ight.)

- Lập hệ 3 phương trình 3 ẩn a, b, n dựa vào:

nX = a + b ; nCO2 = a + nb ; mX = 16a + 14nb

Giải hệ tìm kiếm được a, b, n.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm 1 ankan và 1 anken

Bước 3: xác minh ankan, anken


Bước 1: xác minh ankan trong X

(n_X = dfrac4,4822,4 = 0,2left( mol ight))

(n_CO_2 = dfrac6,7222,4 = 0,3left( mol ight))

(ar C = dfracn_CO_2n_X = dfrac0,30,2 = 1,5) → Ankan phải là CH4.

Bước 2: Tính số mol của ankan, anken, số nguyên tử C của anken

Đặt (left{ eginarray*20lCH_4:a^mol\C_nH_2n:b^molendarray ight. o left{ eginarray*20ln_X = a + b = 0,2&left( 1 ight)\n_CO_2 = a + nb = 0,3&left( 2 ight)\ar M_X = dfrac16 ma + 14nb0,2 = 11,25.2 = 22,5&left( 3 ight)endarray ight.)

Giải hệ (1) (2) cùng (3) → a = 0,15; b = 0,05 và nb = 0,15 → n = 3.

Xem thêm: ✓ Hình Vẽ Tranh Về Đề Tài Gia Đình Hạnh Phúc Đơn Giản, Đẹp Mắt

Bước 3: khẳng định ankan, anken

Vậy hỗn hợp chứa CH4 và C3H6.


Đáp án nên chọn là: d


...

Xem thêm: Trường Đại Học Công Nghệ Đà Nẵng, Thông Tin Tuyển Sinh Khoa Cntt & Truyền Thông


Bài tập có liên quan


Bài tập phản nghịch ứng thoái hóa anken Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho các phản ứng sau:

(1) CH4 + O2 $xrightarrowxt,t^o$ CH2O + H2O

(2) 2C4H10 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 4C2H4O2 + 2H2O

(3) 2C2H6 + 12O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3C + 9CO2 + 6H2O

(4) C3H8 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3CO2 + 4H2O

Số bội nghịch ứng thuộc nhiều loại phản ứng lão hóa không hoàn toàn là


Cho phản ứng: C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H6O2 + MnO2 + KOH. Tổng hệ số cân bằng của phản nghịch ứng (khi buổi tối giản) là


Cho những chất sau: pentan; hex-1-en, etilen, metan, propen, isobutan. Số những chất làm mất màu dung dịch KMnO4 sống ngay điều kiện thường là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp có 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6 thu được V lít khí CO2 (đktc). Cực hiếm của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng tiếp đến nhau chiếm được CO2 và H2O có khối lượng hơn nhát nhau 6,76 gam. Công thức của 2 anken là


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X có CH4, C3H6, C4H8 nhận được 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Phần trăm khối lượng CH4 trong các thành phần hỗn hợp X là


Đốt cháy trọn vẹn a gam các thành phần hỗn hợp A gồm eten, propen, but-2-en cần dùng toàn diện b lít khí oxi (ở đktc) nhận được 2,4 mol CO2. Quý hiếm của b là


Một các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 hiđrocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X nhận được 57,2 gam CO2 với 23,4 gam H2O. Cách làm phân tử và trọng lượng tương ứng của 2 hiđrocacbon là


Hỗn hòa hợp X bao gồm metan và 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,44 mol tất cả hổn hợp X thu được 67,76 gam CO2 và 28,44 gam H2O. Phương pháp của 2 anken là


Hỗn hợp X gồm một ankan với 1 anken đầy đủ ở ánh nắng mặt trời thường. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X thì chiếm được 0,6 mol CO2 cùng 0,7 mol H2O. Cách làm của anken cùng ankan là


Hỗn phù hợp X bao gồm một ankan cùng 1 anken. Tỉ khối của X so với H2 là 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc). Công thức của ankan và anken lần lượt là


Hỗn hợp hiđrocacbon X cùng O2 gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 10. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp trên thu được tất cả hổn hợp khí Y. đến Y qua H2SO4 đặc thu được các thành phần hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 là 19. X là


Đốt cháy trọn vẹn 20 ml các thành phần hỗn hợp X tất cả C3H6, CH4, teo (thể tích co gấp gấp đôi thể tích CH4) chiếm được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điền kiện). Tỉ khối của X đối với H2 là


Hỗn hòa hợp X có 2 anken tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít các thành phần hỗn hợp X tiếp nối cho cục bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,125M, thu được 15 gam kết tủa. Cách làm của 2 anken là


Hỗn hòa hợp X gồm 2 anken tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng. Trộn luôn tiện tích tất cả hổn hợp X cùng với một số lượng vừa dùng khí oxi để được một hỗn hợp Y rồi black đốt cháy trọn vẹn thì thu được thành phầm khí cùng hơi Z. Tỉ khối của Y đối với Z là 744 : 713. Những thể tích khí đo sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Cách làm phân tử của 2 anken là


Cho 0,448 lít (đktc) một anken sinh hoạt thể khí vào một trong những bình kín đáo dung tích 11,2 lít chứa sẵn 11,52 gam bầu không khí (M = 28,8). Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp trong bình, sau phản ứng giữ lại bình ở ánh nắng mặt trời 136oC, áp suất bình đo được là 1,26 atm. Hiểu được sau phản nghịch ứng cháy còn dư oxi. Cách làm của anken là


Có 2,24 lít tất cả hổn hợp A có 2 anken sau đó nhau trong hàng đồng đẳng và hiđro. Đốt cháy không còn A yêu cầu 6,944 lít khí oxi. Thành phầm cháy cho qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng 3,96 gam. Chất khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức kết cấu 2 anken với % thể tích của hiđro trong hỗn hợp A là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.