HỖN HỢP A GỒM FE CU AL MG

     Bạn đang xem: Hỗn hợp a gồm fe cu al mg

Hoàn tan hết m gam gồm Fe với một oxit sắt (FexOy) trong 800ml hỗn hợp HCl 1M (vừa đủ) thu được hỗn hợp X cùng 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Mang đến dung dịch X chức năng với dung dịch AgNO3 dư nhận được 132,08 gam kết tủa. Quý giá của m là


Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Mang đến từ từ dung dịch Y mang đến dư vào dung dịch ZnSO4 , lúc đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa rã dần. Khí X là


Khi nung nóng láo lếu hợp những chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 cùng FeCO3 trong không khí đến cân nặng không đổi, chiếm được một chất rắn là:


Hỗn đúng theo khí X bao gồm CH4, C2H2có M X = 23,5. Trộn V(lít) X với V1(lít) hiđrocacbon Y được 107,5 gam hỗn hợp khí Z. Trộn V1(lít) X với V(lít) hiđrocacbon Y được 91,25 gam hỗn hợp khí F. Biết V1 – V = 11,2 (lit) (các khí các đo sống đktc). Công thức của Y là:


Trung hoà 5,4 gam X có CH3COOH, CH2=CHCOOH, C6H5OH cùng C6H5COOH bắt buộc dùng Vml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,94 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Giá trị của V là


Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon mạch hở X cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc), chiếm được 0,4 mol CO2 cùng 0,5 mol H2O. Cực hiếm của V là
Xem thêm: Những Món Ăn Dặm Cho Bé 6 - 30 Món Cháo Ăn Dặm Đặc Biệt Thơm Ngon Cho Bé 6

Có 1 nhiều loại oleum X trong số đó SO3 chỉ chiếm 70% theo khối lượng. Tính cân nặng nước đề xuất thêm vào 100 gam oleum trên để thu được hỗn hợp mới trong số đó H2SO4 chiếm phần 80% theo khối lượng


Đung nóng 18 gam CH3COOH với 13,8 gam C2H5OH xuất hiện H2SO4 đặc làm cho xúc tác. Sau bội nghịch ứng nhận được 12,32 gam este. Năng suất của làm phản ứng este hóa là


Cho 33,2 gam hỗn hợp A bao gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tính năng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,48mol H2SO4 (loãng) thì chiếm được khí NO duy nhất cùng dung dịch B chỉ đựng 2 muối bột sunfat. Cô cạn B chiếm được m gam muối hạt khan. M có mức giá trị sớm nhất là:


Cho những hợp chất hữu cơ:

(1) ankan;

(2) ancol no, solo chức, mạch hở;

(3) xicloankan;

(4) ete no, đối kháng chức, mạch hở;

(5) anken;

(6) ancol không no (có một links đôi C=C), mạch hở;

(7) ankin;

(8) anđehit no, solo chức, mạch hở;

(9) axit no, 1-1 chức, mạch hở;

(10) axit ko no (có một link đôi C=C), đơn chức.

Dãy gồm những chất lúc đốt cháy trọn vẹn đều mang đến số mol CO2 thông qua số mol H2O là:


Khi cho 100ml hỗn hợp KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thì phản bội ứng xảy ra vừa đủ. Mật độ mol của HCl trong hỗn hợp đã cần sử dụng là
Xem thêm: Giới Thiệu Và Reviews Bình Siêu Tốc Delites 1.8 Lít St18S04 Giá Tốt

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam